Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plán konrol. činnosti HK 1-21 Vinodol-1   Vyvesené: 25.11.2020

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Oznámenie o uložení zásielky – Verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi František Lakatoš, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 18.11.2020 doručená listová zásielka od Exekútorský úrad Levice, JUDr. Mária Ághová, Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice. Písomnosť si môže menovaný pr... Čítať celú novinku

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Oznámenie o uložení zásielky – Verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Miriam Řeháková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 02.11.2020 doručená listová zásielka od Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Paula Miššíková, Pod Katrušou 13, 949 05 Nitra 5. Písomnosť si môže menovaná p... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška – Vedenie VVN 2 x...

Verejná vyhláška - EDWIN s.r.o.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie (Do...

Verejná vyhláška Dolný Vinodol Vyvesené: 02.10.2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie (Ho...

Verejná vyhláška Horný Vinodol   Vyvesené: 02.10.2020

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 786/7, 786/15

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 66

OZNÁMENIE o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 396/1