Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Rozhodnutie OÚ Nitra, katastrálny odbor...

SKMBT_C22021112513400

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Pozvánka

  P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 14. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov... Čítať celú novinku

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS IBV N...

Zápisnica OVS III.kolo stránka

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

Rozhodnutie – verejná vyhláška, Ju...

134_2021Vinodol_Podhorský-RDaGaráž-_Zmena_stavby_pred_dok_SPVV

Oznámenie o začatí konania o zmene stavb...

134_2021Vinodol_Podhorský-RDaGaráž-_Zmena_stavby_pred_dok_

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

OZNÁMENIE o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere obce - vodovod

Obchodná verejná súťaž – IBV Novohorská...

OVS IBV Novohorská 3 kolo

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020