Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Miroslav Řehák, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 20.04.2022 doručená písomnosť od Okresného súdu Nitra so sídlom Štúrova ul. 9,  949 68  Nitra. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade o... Čítať celú novinku

Poradovník žiadateľov o finančný príspev...

poradovník žiadateľov

Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol z...

ŽP 6-01 modul 100435 ŽP 6-01 modul 265

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Andrea Maceková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 21.03.2022 doručená písomnosť od Exekútorského úradu so sídlom Stummerova 1553,  955 01  Topoľčany. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úr... Čítať celú novinku

Ekonomicky oprávnené náklady v Zariadení...

Ekonomicky oprávnené náklady

Rozhodnutie o vklade

SKMBT_C22022010316070

Oznámenie

11. Oznámenie o zámere - vodovod na Novohorskej ulici

Rozhodnutie OÚ Nitra, katastrálny odbor...

SKMBT_C22021112513400

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020