Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Výberové konanie na údržbára

Hľadáme novú posilu do pracovného kolektívu obecného úradu. Spoľahlivého, zručného a samostatného človeka, ktorý by sa staral o údržbu obecných budov a majetku. Podrobné informácie o pracovnom mieste: Miesto výkonu práce Obec Vinodol Druh pracovného... Čítať celú novinku

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebn...

OVS IBV Novohorská

Rozhodnutie o povolení vkladu – Jo...

SKMBT_C22020052810470

Oznámenie o zámere obce Vinodol –...

Oznámenie o zámere ZSDis - osobitný zreteľ   vyvesené: 12.05.2020

Stavebné povolenie – verejná vyhlá...

Stavebné povolenie vyvesené 02.03.2020 53VinodolZápadoslov.Distirb.-IBVVinodolElektrifikácia-SP

Rozhodnutie o vklade – Okresný úra...

Rozhodnutie o vklade

Oznámenie o začatí stavebného konania...

Oznámenie vyvesené 07.02.2020   53VinodolZápadoslov.Distrib.-IBVVinodol-ElektrifVNRozvod-zsk

Záverečné stanovisko k strategickému dok...

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nám Nitriansky samosprávny kraj zasielal záverečné stanov... Čítať celú novinku

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Obec Vinodol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne... Čítať celú novinku