Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – Dolný Vinodol – verejná vyhláška

Verejná vyhláška