Úradná tabuľaProjekty

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Projekt Odvedenie dažďových vôd z Úzkej...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Výzva na predloženie ponuky – Dets...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Obnova budovy Materskej školy v obci Vin...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Miestna občianska poriadková služba v ob...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obc...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Solárne osvetlenie do športového areálu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Obnova budovy kultúrneho domu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2015, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

1