Úradná tabuľaProjekty

Chodník Hlboká – informačná tabuľa

Zariadenie pre seniorov – informačná tabuľa

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy

Rozšírenie kapacity Materskej školy – infoplagát

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 – infoplagát

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13

infoplagat_Vinodol – ulica Na sihoti

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Výsadba zelene pri miestnom rybníku vo V...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Projekt Zelené obce 2019 – výsadba...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Projekt Odvedenie dažďových vôd z Úzkej...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Výzva na predloženie ponuky – Dets...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Obnova budovy Materskej školy v obci Vin...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Miestna občianska poriadková služba v ob...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obc...

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Solárne osvetlenie do športového areálu

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku

Obnova budovy kultúrneho domu

Chodník Hlboká - informačná tabuľa Zariadenie pre seniorov - informačná tabuľa Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1... Čítať celú novinku