Úradná tabuľaProjekty

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy

Rozšírenie kapacity Materskej školy – infoplagát

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 – infoplagát

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13

infoplagat_Vinodol – ulica Na sihoti

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Výsadba zelene pri miestnom rybníku vo V...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Projekt Zelené obce 2019 – výsadba...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Projekt Odvedenie dažďových vôd z Úzkej...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Výzva na predloženie ponuky – Dets...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Obnova budovy Materskej školy v obci Vin...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Miestna občianska poriadková služba v ob...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obc...

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Solárne osvetlenie do športového areálu

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku

Obnova budovy kultúrneho domu

Aktivity_zamerane_na_zmiernenie_dôsledkov_koronakrízy Rozšírenie kapacity Materskej školy - infoplagát Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13 infoplagat_Vi... Čítať celú novinku