Úradná tabuľaProjekty

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 – infoplagát

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K616-222-13

 

Projekt Zelené obce 2019 – výsadba...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Projekt Odvedenie dažďových vôd z Úzkej...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Výzva na predloženie ponuky – Dets...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Obnova budovy Materskej školy v obci Vin...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Miestna občianska poriadková služba v ob...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obc...

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Solárne osvetlenie do športového areálu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Chodník pozdĺž Donátovej ulice

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku

Obnova budovy kultúrneho domu

Obec Vinodol realizovala v rokoch 2010 až 2019, na báze finančnej participácie zdrojov Európskej únie, nasledovné projekty: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 - infoplagát     Zmluva o poskytnutí NFP č. IRO... Čítať celú novinku