Úradná tabuľaPHRaSR

Nižšie Vám prikladáme linky na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko – plánovacieho regiónu Nitra a Akčné plány obcí. Strategicko – plánovací región Nitra je partnerstvo obcí a ďalších sociálno-ekonomických partnerov, ktorí zabezpečujú hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj na území jeho členských obcí. Administratívne je tvorený všetkými 62 obcami okresu Nitra a 3 obcami okresu Šaľa a to Močenok, Hájske a Horná Kráľová, ktoré majú silné ekonomické a sociálne väzby na územie okresu Nitra. Súčasťou SPR Nitra je aj Územie udržateľného metského rozvoja ( UMR Nitra ). Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vinodole schválili tento dokument dňa 09.03.2023 uznesením č. 52/2023 na svojom 3. riadnom zasadnutí.

V zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, si môžu susediace obce vypracovať spoločný program rozvoja obcí, ako strednodobý rozvojový dokument.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Akčné plány obcí