Úradná tabuľaZmluvy na hrobové miesta

 

Cintorín Dolný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2021 Miroslav Zahradník Nájomná zmluva 60/2021 prenájom hrobového miesta A-1 20,00 02.03.2021
2021 Magdaléna Szabóová Nájomná zmluva 203/2021 prenájom hrobového miesta A-2 10,00€ 08.06.2021
2021 Helena Trubinská Nájomná zmluva 148/2021 prenájom hrobového miesta A-3 10,00€ 25.03.2021
2021 Helena Šipikalová Nájomná zmluva 175/2021 prenájom hrobového miesta A-4 10,00€ 08.04.2021
2021 Ján Hlinka Nájomná zmluva185/2021 prenájom hrobového miesta A-6 20,00€ 15.04.2021
2021 Stanislav Buranský Nájomná zmluva 129/2021 prenájom hrobového miesta A- 7 10,00€ 13.03.2021
2021 Marta Katerinková Nájomná zmluva 96/2021 prenájom hrobového miesta A- 10 10,00€ 09.03.2021
2021 Mária Kollárová Nájomná zmluva 138/2021 prenájom hrobového miesta A -11 20,00€ 18.03.2021
2021 Ing. Michaela Gužalová Nájomná zmluva 163/2021 prenájom hrobového miesta A – 13 10,00€ 01.04.2021
2021 Jana Gužalová Nájomná zmluva 162/2021 prenájom hrobového miesta A – 14 20,00€ 01.04.2021
2012 Mária Jedináková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-15 10,00€ 02.11.2012
2019 Ľuboš Kelemen Nájomná zmluva 8/2019 prenájom hrobového miesta A-18 20,00€ 02.07.2019
2014 Štefan Juhász Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-22 20,00€ 14.05.2014
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 105/2021 prenájom hrobového miesta A – 25 30,00€ 09.03.2021
2021 Alžbeta Lakatošová Nájomná zmluva 103/2021 prenájom hrobového miesta A – 26 20,00€ 09.03.2021
2012 Zuzana Kočišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-30 10,00€ 12.07.2012
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-31 3,30€ 02.01.2011
2015 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-33 20,00€ 02.09.2015
2021 Mária Uhríková Nájomná zmluva 115/2021 prenájom hrobového miesta A – 34 20,00€ 11.03.2021
2021 Jozef Šulík Nájomná zmluva 43/2021 prenájom hrobového miesta A-35 30,00€ 27.02.2021
2021 Ing. Viktor Havlík Nájomná zmluva210/2021 prenájom hrobového miesta A-44 20,00€ 11.06.2021
2014 Magdaléna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-47 20,00€ 18.03.2014
2021 Drahomíra Péteriová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-50 10,00€ 27.02.2021
2021 Zuzana Ňorbová Nájomná zmluva 133/2021 prenájom hrobového miesta A -51 20,00€ 16.03.2021
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-53 20,00€ 14.05.2014
2021 Helena Zábojníková Nájomná zmluva 268/2021 prenájom hrobového miesta A-54 20,00€ 05.10.2021
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-55 40,00€ 14.05.2014
2018 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-57 20,00€ 02.09.2018
2021 Margita Jakubíková Nájomná zmluva 57/2021 prenájom hrobového miesta A – 58 10,00 02.03.2021
2014 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 20,00€ 14.05.2014
2021 Margita Jakubíková Nájomná zmluva 56/2021 prenájom hrobového miesta A – 61 10,00 02.03.2021
2015 Peter Tomšík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 40,00€ 02.09.2015
2021 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva 33/2021 prenájom hrobového miesta A-64 10,00€ 27.02.2021
2021 Margita Hulalová Nájomná zmluva 137/2021 prenájom hrobového miesta A-65 10,00€ 18.03.2021
2021 Helena Bekéniová Nájomná zmluva 230/2021 prenájom hrobového miesta A-66 10,00€ 22.07.2021
2021 Veronika Hlinková Nájomná zmluva 101/2021 prenájom hrobového miesta A – 67 10,00€ 09.03.2021
2021 Veronika Hlinková Nájomná zmluva 100/2021 prenájom hrobového miesta A – 74 20,00€ 09.03.2021
2021 Františka Hlinková Nájomná zmluva 234/2021 prenájom hrobového miesta A – 77 10,00€ 29.07.2021
2021 Františka Hlinková Nájomná zmluva 235/2021 prenájom hrobového miesta A – 78 20,00€ 29.07.2021
2021 Františka Šafárová Nájomná zmluva 201/2021 prenájom hrobového miesta A-79 20,00€ 05.06.2021
2021 Margita Šranková Nájomná zmluva 83/2021 prenájom hrobového miesta A – 81 10,00€ 04.03.2021
2016 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 06.01.2016
2021 Priska Cifrová Nájomná zmluva 281/2021 prenájom hrobového miesta A-84 20,00€ 27.10.2021
2020 Ladislav Lakatoš Nájomná zmluva 11/2020 prenájom hrobového miesta A – 86 20,00€ 12.12.2021
2012 Anna Bohunická Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-87 10,00€ 21.06.2012
2016 Alžbeta Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-88 10,00€ 23.08.2016
2021 Oľga Chomiščáková Nájomná zmluva 81/2021 prenájom hrobového miesta A – 90 20,00€ 03.03.2021
2021 Ľuboš Belej Nájomná zmluva 279/2021 prenájom hrobového miesta A-91 10,00€ 26.10.2021
2021 František Čerman Nájomná zmluva 125/2021 prenájom hrobového miesta A -92 20,00€ 11.03.2021
2021 Helena Magáthová Nájomná zmluva 141/2021 prenájom hrobového miesta A -94 20,00€ 18.03.2021
2021 Angelika Buranská Nájomná zmluva 130/2021 prenájom hrobového miesta A -95 10,00€ 13.03.2021
2019  Emília Barthová Nájomná zmluva 79/2019 prenájom hrobového miesta A-96 10,00€ 25.09.2019
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 23.08.2012
2019 Jana Gužalová Nájomná zmluva 22/2019 prenájom hrobového miesta A-103 20,00€ 25.07.2019
2020 Alena Benyoova Nájomná zmluva 3/2020 prenájom hrobového miesta A-104 10,00 22.01.2020
2021 Marta Katerinková Nájomná zmluva 97/2021 prenájom hrobového miesta A- 107 10,00€ 09.03.2021
2015 Gabriela Nemešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 02.09.2015
2021 Veronika Hlinková Nájomná zmluva 102/2021 prenájom hrobového miesta A 109 10,00€ 09.03.2021
2019 Igor Adámik Nájomná zmluva 56/2019 prenájom hrobového miesta A-110 20,00€ 29.08.2019
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 02.01.2016
2021 Helena Hlinková Nájomná zmluva 91/2021 prenájom hrobového miesta A- 112 10,00€ 04.03.2021
2018 Margita Šranková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-113 20,00€ 02.09.2018
2021 Helena Vrtáková Nájomná zmluva 134/2021 prenájom hrobového miesta A -115 10,00€ 16.03.2021
2019 Beáta Lohyňová Nájomná zmluva 24/2019 prenájom hrobového miesta A-117 20,00€ 26.07.2019
2021 Vojtech Baranyay Nájomná zmluva 35/2021 prenájom hrobového miesta A- 118 40,00€ 27.02.2021
2015 Beáta Lohyňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-119 20,00€ 27.02.2015
2021 Marta Zradulová Nájomná zmluva 177/2021 prenájom hrobového miesta A- 122 20,00€ 08.04.2021
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 121/2021 prenájom hrobového miesta A- 123 10,00€ 11.03.2021
2021 Emília Melišková Nájomná zmluva 74/2021 prenájom hrobového miesta A- 125 20,00€ 04.03.2021
2012 Mária Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-126 10,00€ 02.10.2012
2021 František Kačák Nájomná zmluva 283/2021 prenájom hrobového miesta A-129 10,00€ 04.11.2021
2021 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva 53/2021 prenájom hrobového miesta A-131 10,00€ 02.03.2021
2018 Stanislav Buranský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-134 20,00€ 02.01.2018
2012 Klára Gogolová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 02.11.2012
2015 Anton Bačinský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-137 20,00€ 02.09.2015
2019 Darina Kanásová Nájomná zmluva 72/2019 prenájom hrobového miesta A-138 20,00€ 17.09.2019
2012 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-140 10,00€ 02.11.2012
2015 Mária Žáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 20,00€ 02.09.2015
2021 Anna Klobučniková Nájomná zmluva 88/2021 prenájom hrobového miesta A- 142 20,00€ 04.03.2021
2015 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-143 20,00€ 02.09.2015
2013 Monika Čerňanská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-145 20,00€ 02.02.2021
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 272/2021 prenájom hrobového miesta A-146 10,00€ 14.10.2021
2019 Františka Sabová Nájomná zmluva 67/2019 prenájom hrobového miesta A-147 20,00€ 12.09.2019
2019 Michaela Ďuranová Nájomná zmluva 26/2019 prenájom hrobového miesta A-148 20,00€ 26.07.2019
2019 Monika Strážovská Nájomná zmluva 27/2019 prenájom hrobového miesta A-149 20,00€ 27.07.2019
2018 Helena Šrónerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-150 10,00€ 02.09.2018
2021 Marta Kozárová Nájomná zmluva 30/2021 prenájom hrobového miesta A-152 20,00€ 25.02.2021
2021 Mária Jedináková Nájomná zmluva 274/2021 prenájom hrobového miesta A-153 20,00€ 19.10.2021
2021 JUDr. Tomáš Keleši Nájomná zmluva 180/2021 prenájom hrobového miesta A -154 20,00€ 10.04.2021
2021 Stanislav Vravko Nájomná zmluva 219/2021 prenájom hrobového miesta A-155 20,00€ 17.06.2021
2022 Martina Kroláková Nájomná zmluva 1/2022 prenájom hrobového miesta A-156 20,00€ 13.01.2022
2018 Zuzana Hrivňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-157 20,00€ 02.09.2018
2016 Jozef Halás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-158 20,00€ 06.01.2016
2018 Jana Gužalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-159 40,00€ 02.09.2018
2019 Emília Barthová Nájomná zmluva 78/2019 prenájom hrobového miesta A-160 20,00€ 25.09.2019
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-161 10,00€ 31.05.2018
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-163 10,00€ 31.05.2018
2013 Marián Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-164 20,00€ 02.02.2013
2014 Milan Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-165 10,00€ 14.05.2014
2021 Mária Lakatošová Nájomná zmluva 209/2021 prenájom hrobového miesta A-166 20,00€ 11.06.2021
2021 Helena Martišová Nájomná zmluva 61/2021 prenájom hrobového miesta A- 168 20,00 01.03.2021
2019 Dana Melicháreková Nájomná zmluva 43/2019 prenájom hrobového miesta A-170 10,00€ 21.08.2019
2014 Zuzana Čirková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-173 30,00€ 14.05.2014
2019 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva 16/2019 prenájom hrobového miesta A-194 20,00€ 12.07.2019
2016 Dominik Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-166 30,00€ 23.08.2016
2013 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-167 20,00€ 02.02.2013
2021 Jarmila Hlinková Nájomná zmluva 258/2021 prenájom hrobového miesta B-168 20,00€ 22.09.2021
2021 Helena Uhrová Nájomná zmluva 37/2021 prenájom hrobového miesta B-169 20,00€ 27.02.2021
2019 Drahomíra Lábska Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-170 20,00€ 21.08.2019
2021 Helena Trubinská Nájomná zmluva 147/2021 prenájom hrobového miesta B-171 20,00€ 25.03.2021
2021 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva 89/2021 prenájom hrobového miesta B – 172 20,00€ 04.03.2021
2016 Zuzana Čirková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-173 30,00€ 23.08.2016
2021 Štefan Pénzeš Nájomná zmluva 266/2021 prenájom hrobového miesta B-174 20,00€ 30.09.2021
2021 Mária Uhríková Nájomná zmluva 116/2021 prenájom hrobového miesta B – 175 20,00€ 11.03.2021
2021 Mária Kováčová Nájomná zmluva 208/2021 prenájom hrobového miesta B-176 10,00€ 11.06.2021
2021 Ing. štefan Havlík Nájomná zmluva 224/2021 prenájom hrobového miesta B-177 20,00€ 24.06.2021
2012 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-178 20,00€ 02.01.2012
2021 Monika Feketsová Nájomná zmluva 216/2021 prenájom hrobového miesta B-179 20,00€ 17.06.2021
2013 Štefan Desát Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-180 20,00€ 02.02.2013
2016 Štefan Desát Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-181 20,00€ 06.01.2016
2013 Jozef Lastovica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-182 20,00€ 02.02.2013
2021 Dana Ilková Nájomná zmluva 158/2021 prenájom hrobového miesta B – 184 20,00€ 01.04.2021
2014 Marta Katerinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-185 20,00€ 14.05.2014
2021 Ivan Hlinka Nájomná zmluva 225/2021 prenájom hrobového miesta B-186 10,00€ 24.06.2021
2021 Miroslav Gaži Nájomná zmluva 205/2021 prenájom hrobového miesta B-187 20,00€ 09.06.2021
2021 Mária Trubinská Nájomná zmluva 270/2021 prenájom hrobového miesta B-189 10,00€ 06.10.20212
2014 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-190 20,00€ 14.05.2014
2014 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-191 20,00€ 14.05.2014
2015 Emília Beňovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-192 20,00€ 02.09.2015
2016 Alžbeta Svečulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-193 30,00€ 06.01.2016
2021 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva 16/2019 prenájom hrobového miesta B-194 20,00€ 12.07.2019
2016 Marta Zradulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-195 20,00€ 06.01.2016
2019 Anežka Šafárová Nájomná zmluva 74/2019 prenájom hrobového miesta B-196 20,00€ 19.09.2019
2019 Jarmila Vrtáková Nájomná zmluva 76/2019 prenájom hrobového miesta B-197 20,00€ 21.09.2019
2018 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-198 30,00€ 23.02.2018
2021 Imrich Blanár Nájomná zmluva 146/2021 prenájom hrobového miesta B -199 20,00€ 25.03.2021
2021 Stanislav Krupa Nájomná zmluva 51/2021 prenájom hrobového miesta B-200 20,00€ 02.03.2021
2021 Veronika Bohumelová Nájomná zmluva 26/2021 prenájom hrobového miesta B -201 20,00€ 25.02.2021
2016 Jozef Cifra Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-202 10,00€ 06.01.2016
2021 Zdenka Lukáčová Nájomná zmluva 82/2021 prenájom hrobového miesta B – 203 10,00€ 04.03.2021
2018 Mária Uhríková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-204 30,00€ 02.09.2018
2019 Marta Borbélyová Nájomná zmluva 28/2019 prenájom hrobového miesta B-205 20,00€ 27.07.2019
2019 Ján Penzeš Nájomná zmluva 44/2019 prenájom hrobového miesta B-206 20,00€ 23.08.2019
2019 Anna Sládečková Nájomná zmluva 18/2019 prenájom hrobového miesta B-207 10,00€ 12.07.2019
2019 Monika Zahradníková Nájomná zmluva 50/2019 prenájom hrobového miesta B-208 20,00€ 27.08.2019
2019 Jana Valašeková Nájomná zmluva 53/2019 prenájom hrobového miesta B-209 30,00€ 27.08.2019
2019 Mária Uhrínová Nájomná zmluva 55/2019 prenájom hrobového miesta B-210 20,00€ 28.08.2019
2012 Jarmila Bartová Nájomná zmluva 269/2021 prenájom hrobového miesta B-211 10,00€ 06.10.2021
2019 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva 94/2019 prenájom hrobového miesta B-212 20,00€ 31.12.2019
2021 Milan Sýkora Nájomná zmluva 132/2021 prenájom hrobového miesta B – 213 20,00€ 16.03.2021
2016 Františka Mrázová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-214 20,00€ 06.01.2016
2019 Matilda Poláková Nájomná zmluva 86/2019 prenájom hrobového miesta B-215 20,00€ 16.10.2019
2021 Albína Černáková Nájomná zmluva 78/2021 prenájom hrobového miesta B – 216 20,00€ 04.03.2021
2021 Stanislav Vravko Nájomná zmluva 220/2021 prenájom hrobového miesta B-217 20,00€ 17.06.2021
2021 Monika Feketsová Nájomná zmluva 217/2021 prenájom hrobového miesta B-218 30,00€ 17.06.2021
2013 Marcela Chovanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-219 20,00€ 02.02.2013
2015 Emília Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-220 20,00€ 02.09.2015
2019 Jana Cifrová Nájomná zmluva 59/2019 prenájom hrobového miesta B-221 20,00€ 10.09.2019
2018 Veronika Cifrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-222 20,00€ 02.09.2018
2018 Božena Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-223 20,00€ 02.09.2018
2016 Milan Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-224 20,00€ 06.01.2016
2015 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-225 20,00€ 02.09.2015
2016 Gabriel Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-226 20,00€ 06.01.2016
2014 Zuzana Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-227 20,00€ 14.05.2014
2016 Ľubica Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-228 20,00€ 06.01.2016
2018 Anna Žáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-229 20,00€ 02.09.2018
2019 Ján Hlinka st. Nájomná zmluva 9/2019 prenájom hrobového miesta B-230 20,00€ 02.07.2019
2021 Zuzana Vargová Nájomná zmluva 275/2021 prenájom hrobového miesta B-231 20,00€ 20.10.2021
2021 Helena Magáthová Nájomná zmluva 142/2021 prenájom hrobového miesta B – 233 10,00€ 18.03.2021
2012 Július Fehér Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-234 10,00€ 02.10.2012
2012 Edita Domáňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-238 10,00€ 02.12.2012
2021 Helena Trubinská Nájomná zmluva 149/2021 prenájom hrobového miesta B-242 10,00€ 25.03.2021
2012 Mgr. Mária Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-246 10,00€ 22.11.2012
2021 Františka Hlinková Nájomná zmluva 236/2021 prenájom hrobového miesta B – 247 10,00€ 29.07.2021
2021 Mária Šamajová Nájomná zmluva 215/2021 prenájom hrobového miesta B-248 20,00€ 17.06.2021
2012 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-249 10,00€ 23.11.2012
2021 Veronika Hlinková Nájomná zmluva 90/2021 prenájom hrobového miesta B – 250 10,00€ 04.03.2021
2021 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva 79/2021 prenájom hrobového miesta B-253 10,00€ 04.03.2021
2012 Helena Križanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-257 10,00€ 02.11.2012
2021 Františka Hlinková Nájomná zmluva 237/2021 prenájom hrobového miesta B – 258 20,00€ 29.07.2021
2021 Stanislav Krupa Nájomná zmluva 49/2021 prenájom hrobového miesta B-259 10,00€ 02.03.2021
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 22/2021 prenájom hrobového miesta B-262 10,00€ 25.02.2021
2021 Tibor Blaho Nájomná zmluva 66/2021 prenájom hrobového miesta B – 264 20,00€ 02.03.2021
2015 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-266 20,00€ 02.09.2015
2012 Františka Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-267 10,00€ 21.11.2012
2019 Július Svečula Nájomná zmluva 25/2019 prenájom hrobového miesta B-268 20,00€ 26.07.2019
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-269 10,00€ 02.10.2012
2012 Anastázia Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-270 10,00€ 02.11.2012
2012 Mária Paľová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-271 10,00€ 02.10.2012
2021 Stanislav Krupa Nájomná zmluva 50/2021 prenájom hrobového miesta B-279 10,00€ 02.03.2021
2021 Pavel Hlinka Nájomná zmluva 259/2021 prenájom hrobového miesta B-281 40,00€ 22.09.2021
2021 Terézia Kováčová Nájomná zmluva 95/2021 prenájom hrobového miesta B – 283 20,00€ 09.03.2021
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 120/2021 prenájom hrobového miesta B – 284 20,00€ 11.03.2021
2021 Jana Somorová Nájomná zmluva 17/2021 prenájom hrobového miesta B-285 20,00€ 25.02.2021
2014 Marián Straňák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-286 20,00€ 14.05.2014
2019 Františka Mrázová Nájomná zmluva 17/2019 prenájom hrobového miesta B-287 20,00€ 12.07.2019
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-289 20,00€ 31.05.2018
2020 Imrich Belej Nájomná zmluva 06/2020 prenájom hrobového miesta B – 293 10,00€ 21.10.2020
2012 Anastázia Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-299 10,00€ 23.08.2012
2021 Alžbeta Svečulová Nájomná zmluva 287/2021 prenájom hrobového miesta B-302 10,00€ 23.11.2021
2012 Františka Sabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-303 10,00€ 02.11.2012
2012 Františka Sabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-304 10,00€ 02.11.2012
2021 Mária Gromová Nájomná zmluva 72/2021 prenájom hrobového miesta B – 305 20,00€ 02.03.2021
2016 Anna Kečkéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-306 20,00€ 06.01.2016
2016 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-309 20,00€ 06.01.2016
2019 Mária Pénzešová Nájomná zmluva 49/2019 prenájom hrobového miesta B-310 10,00€ 23.08.2019
2021 Mária Pénzešová Nájomná zmluva 124/2021 prenájom hrobového miesta B-311 20,00€ 11.03.2021
2013 Marta Fehérová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-313 20,00€ 02.02.2013
2019 Magdaléna Kulháňová Nájomná zmluva 61/2019 prenájom hrobového miesta B-315 10,00€ 10.09.2019
2021 Miriam Krajmerová Nájomná zmluva 127/2021 prenájom hrobového miesta B – 317 20,00€ 11.03.2021
2021 Helena Hlinková Nájomná zmluva 93/2021 prenájom hrobového miesta B-319 10,00€ 04.03.2021
2021 Monika Čerňanská Nájomná zmluva 178/2021 prenájom hrobového miesta B – 320 20,00€ 07.04.2021
2014 Veronika Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-321 20,00€ 14.05.2014
2021 Eva Kozárová Nájomná zmluva 263/2021 prenájom hrobového miesta B-322 10,00€ 28.09.2021
2021 Natália Korpášová Nájomná zmluva 36/2021 prenájom hrobového miesta B-324 20,00€ 27.02.2021
2012 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-325 10,00€ 02.11.2012
2019 PhDr. Mária Boledovičová Nájomná zmluva 64/2019 prenájom hrobového miesta B-326 20,00€ 11.09.2019
2018 Helena Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-327 40,00€ 13.09.2018
2021 Albína Černáková Nájomná zmluva 261/2021 prenájom hrobového miesta B-328 20,00€ 24.09.2021
2019 Margita Jakubíková Nájomná zmluva 93/2019 prenájom hrobového miesta B-329 20,00€ 05.12.2019
2012 Mária Vričanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-330 20,00€ 02.10.2012
2012 Zoltán Krizsan Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-331 10,00€ 06.09.2012
2021 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva 54/2021 prenájom hrobového miesta B-332 20,00€ 02.03.2021
2021 Františka Hlinková Nájomná zmluva 239/2021 prenájom hrobového miesta B – 333 10,00€ 29.07.2021
2016 Júlia Vadkertiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-334 20,00€ 06.01.2016
2013 Emília Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-336 20,00€ 02.02.2013
2019 Silvia Krajčovičová Nájomná zmluva 75/2019 prenájom hrobového miesta B-337 20,00€ 18.09.2019
2021 Imrich Polák Nájomná zmluva 128/2021 prenájom hrobového miesta B – 339 20,00€ 13.03.2021
2016 Mária Paľová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-340 20,00€ 06.01.2016
2019 Anežka Šafárová Nájomná zmluva 62/2019 prenájom hrobového miesta B-341 20,00€ 18.09.2019
2012 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-343 20,00€ 29.08.2012
2019 Daniela Cifrová Nájomná zmluva 92/2019 prenájom hrobového miesta B-344 20,00€ 04.12.2019
2012 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-345 10,00€ 01.09.2012
2016 Zdenka Depešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-346 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva  251/2012 prenájom hrobového miesta B-347 20,00€ 18.09.2021
2021 Oľga Hanakovičová Nájomná zmluva 257/2021 prenájom hrobového miesta B-348 20,00€ 21.09.2021
2012 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-353 10,00€ 01.09.2012
2021 Anna Havlíková Nájomná zmluva 46/2021 prenájom hrobového miesta B-354 20,00€ 27.02.2021
2021 Magdálena Šulíková Nájomná zmluva 44/2021 prenájom hrobového miesta B-355 10,00€ 27.02.2021
2021 Imrich Hlinka Nájomná zmluva 136/2021 prenájom hrobového miesta B- 356 10,00€ 16.03.2021
2019 Imrich Hlinka Nájomná zmluva 33/2019 prenájom hrobového miesta B-357 20,00€ 31.07.2019
2016 Helena Šlosárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-358 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 23/2021 prenájom hrobového miesta B-359 20,00€ 25.02.2021
2021 Jaroslav Jakobe Nájomná zmluva 243/2021 prenájom hrobového miesta B – 360 10,00€ 12.08.2021
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 218/2021 prenájom hrobového miesta B-361 20,00€ 17.06.2021
2013 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-363 20,00€ 02.02.2013
2013 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-364 3,30€ 02.02.2013
2021 Stanislav  Krajmer Nájomná zmluva 280/2021 prenájom hrobového miesta B-368 20,00€ 27.10.2021
2021 Marta Fehérová Nájomná zmluva 48/2021 prenájom hrobového miesta B-369 10,00€ 27.02.2021
2014 Ján Ševčík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-370 20,00€ 14.05.2014
2021 Mária Uhríková Nájomná zmluva 113/2021 prenájom hrobového miesta B – 371 20,00€ 11.03.2021
2016 Pavlína Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-372 10,00€ 06.01.2016
2021 Magdaléna Barátová Nájomná zmluva 21/2021 prenájom hrobového miesta B-373 10,00€ 25.02.2021
2021 Barbora Čentéšová Nájomná zmluva 226/2021 prenájom hrobového miesta B-374 20,00€ 25.06.2021
2018 Helena Šrónerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-375 20,00€ 02.09.2018
2021 Ľubica Petrášová Nájomná zmluva 265/2021 prenájom hrobového miesta B-376 30,00€ 30.09.2021
2021 Magdaléna Barátová Nájomná zmluva 20/2021 prenájom hrobového miesta B-377 20,00€ 25.02.2021
2021 Magdaléna Barátová Nájomná zmluva 255/2021 prenájom hrobového miesta B-378 10,00€ 21.09.2021
2021 Magdaléna Barátová Nájomná zmluva 256/2021 prenájom hrobového miesta B-379 10,00€ 21.09.2021
2018 Magdaléna Szabóová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-380 20,00€ 02.09.2018
2021 Mária Šamajová Nájomná zmluva 286/2021 prenájom hrobového miesta B-383 20,00€ 12.11.2021
2019 Magdaléna Kulháňová Nájomná zmluva 21/2019 prenájom hrobového miesta B-385 20,00€ 25.07.2019
2021 Veronika Kozárová Nájomná zmluva 252/2021 prenájom hrobového miesta B – 386 20,00€ 17.08.2021
2021 Helena Hlinková Nájomná zmluva 92/2021 prenájom hrobového miesta B – 387 30,00€ 04.03.2021
2016 Emil Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miestaB-389 30,00€ 06.01.2016
2021 Emília Penzešová Nájomná zmluva 214/2021 prenájom hrobového miesta B-390 20,00€ 17.06.2021
2021 Ing. Miroslava Výberčiová Nájomná zmluva 290/2021 prenájom hrobového miesta B-391 10,00€ 21.12.2021
2021 Ing. Miroslava Výberčiová Nájomná zmluva 291/2021 prenájom hrobového miesta B-392 30,00€ 21.12.2021
2017 Štefan Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-394 20,00€ 26.05.2017
2021 Jozef Lastovica Nájomná zmluva 98/2021 prenájom hrobového miesta B – 396 10,00€ 09.03.2021
2016 Veronika Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-510 20,00€ 15.06.2016
2019 Daniel Bubla Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-514 20,00€ 08.01.2019
2019 Viktor Havlík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-515 20,00€ 15.01.2019
2020 Ľuboš Kelemen Nájomná zmluva 09/2020 prenájom hrobového miesta B-522 20,00€ 28.11.2020
2021 Peter Bohumel Nájomná zmluva 3/2021 prenájom hrobového miesta B – 525 20,00€ 13.02.2021
2021 Jozef Lastovica Nájomná zmluva 99/2021 prenájom hrobového miesta B – 526 10,00€ 09.03.2021
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-397 10,00€ 02.11.2012
2021 Mária Gromová Nájomná zmluva 73/2021 prenájom hrobového miesta C – 400 10,00€ 02.03.2021
2021 Mgr. Mário Depeš Nájomná zmluva 126/2021 prenájom hrobového miesta C – 401 10,00€ 11.03.2021
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 106/2021 prenájom hrobového miesta C – 403 10,00€ 09.03.2021
2021 Jana Gužalová Nájomná zmluva 16/2021 prenájom hrobového miesta C-405 10,00€ 25.02.2021
2021 Magdaléna Korpášová Nájomná zmluva 254/2021 prenájom hrobového miesta C-408 10,00€ 21.09.2021
2012 Peter Tomšík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-410 10,00€ 02.12.2012
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 123/2021 prenájom hrobového miesta C – 412 10,00€ 11.03.2021
2021 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva 52/2021 prenájom hrobového miesta C-413 10,00€ 02.03.2021
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 107/2021 prenájom hrobového miesta C – 414 10,00€ 09.03.2021
2012 Františka Mrázová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-415 10,00€ 02.12.2012
2012 Anna Klobučniková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-416 10,00€ 02.08.2012
2012 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-420 10,00€ 02.11.2012
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 24/2021 prenájom hrobového miesta C-422 10,00€ 25.02.2021
2012 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-423 10,00€ 02.11.2012
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 108/2021 prenájom hrobového miesta C – 428 10,00€ 09.03.2021
2012 Vít Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-429 10,00€ 02.12.2012
2021 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva 109/2021 prenájom hrobového miesta C – 430 10,00€ 09.03.2021
2015 Anna Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-431 10,00€ 19.03.2015
2012 Klára Gogolová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-432 10,00€ 02.11.2012
2021 Emília Hlinková Nájomná zmluva 151/2021 prenájom hrobového miesta C – 434 10,00€ 25.03.2021
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 122/2021 prenájom hrobového miesta C – 435 10,00€ 11.03.2021
2012 Mária Titková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-440 10,00€ 02.11.2012
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 25/2021 prenájom hrobového miesta C-442 10,00€ 25.02.2021
2013 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-449 10,00€ 09.08.2013
2021 Magdaléna Kulháňová Nájomná zmluva 29/2021 prenájom hrobového miesta C-450 10,00€ 25.02.2021
2013 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-452 10,00€ 02.01.2013
2021 Helena Trubinská Nájomná zmluva 150/2021 prenájom hrobového miesta C -460 10,00€ 25.03.2021
2021 Ladislav Stojka Nájomná zmluva 202/2021 prenájom hrobového miesta C-462 20,00€ 05.06.2021
2021 Zdena Rigová Nájomná zmluva 77/2021 prenájom hrobového miesta C – 463 10,00€ 04.03.2021
2012 Ľudmila Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-465 10,00€ 02..60.2012
2015 Ľudmila Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-466 20,00€ 02.09.2015
2016 Jozef Žák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-467 20,00€ 06.01.2016
2014 Marta Borbélyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-468 20,00€ 14.05.2014
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-469 20,00€ 09..01.2015
2012 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-471 10,00€ 02.12.2012
2021 Ing. Peter Havlík Nájomná zmluva 143/2021 prenájom hrobového miesta C-473 10,00€ 18.03.2021
2014 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-474 20,00€ 14.02.2014
2015 Želmíra Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-476 20,00€ 03.01.2015
2012 Anna Kečkéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-478 10,00€ 03.07.2012
2021 Zuzana Adlofová Nájomná zmluva 193/2021 prenájom hrobového miesta C-479 10,00€ 14.05.2021
2012 Mária Gužalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-480 10,00€ 02.10.2012
2021 Emília Hlinková Nájomná zmluva 152/2021 prenájom hrobového miesta C – 481 10,00€ 25.03.2021
2021 Rudolf Kováč Nájomná zmluva 267/2021 prenájom hrobového miesta C-482 10,00€ 05.10.2021
2012 Július Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-483 10,00€ 14.11.2012
2021 Ivana Buchová Nájomná zmluva 223/2021 prenájom hrobového miesta C-485 10,00€ 24.06.2021
2012 Štefánia Desátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-486 20,00€ 02.10.2012
2012 Ľubica Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-487 10,00€ 02.10.2012
2012 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-488 10,00€ 02.12.2012
2012 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-489 10,00€ 02.11.2012
2021 Marta Fehérová Nájomná zmluva 47/2021 prenájom hrobového miesta C-490 10,00€ 27.02.2021
2012 Marcela Chovanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-491 10,00€ 02.10.2012
2013 Jozefína Fujacová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-492 10,00€ 02.02.2013
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C -493 10,00€ 02.11.2012
2021 Emília Melišková Nájomná zmluva 75/2021 prenájom hrobového miesta C – 495 10,00€ 04.03.2021
2012 Anna Klobučníková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-496 10,00€ 02.08.2012
2013 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-497 10,00€ 02.01.2013
2012 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-498 10,00€ 02.08.2012
2012 Ján Hlinka st. Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-499 10,00€ 29.08.2012
2012 Milan Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-500 10,00€ 02.10.2012
2021 Mária Uhríková Nájomná zmluva 114/2021 prenájom hrobového miesta C – 501 10,00€ 11.03.2021
2013 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-502 10,00€ 02.01.2013
2021 Anna Sládečková Nájomná zmluva 119/2021 prenájom hrobového miesta C – 503 10,00€ 11.03.2021
2021 Jana Fabiánová Nájomná zmluva 165/2021 prenájom hrobového miesta C – 506 20,00€ 08.04.2021
2015 Ladislav Janík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-508 20,00€ 08.04.2015
2015 Mária Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-509 10,00€ 23.06.2015
2016 Mária Stojková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-510 20,00€ 27.09.2016
2016 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-511 20,00€ 30.09.2016
2017 Ľudmila Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-512 20,00€ 13.05.2017
2019 Imrich Lakatoš Nájomná zmluva 15/2019 prenájom hrobového miesta C-513 20,00€ 04.07.2019
2019 Stojková Klaudia Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-514 10,00€ 07.02.2019
2019 Ladislav Stojka Nájomná zmluva 2/2019 prenájom hrobového miesta C-516 20,00€ 30.05.2019
2019 Elena Vlasáková Nájomná zmluva 85/2019 prenájom hrobového miesta C-517 10,00€ 08.10.2019
2020 Ružena Šarkozyová Nájomná zmluva 04/2020 prenájom hrobového miesta C – 518 20,00€ 16.04.2020
2021 Erika Lakatošová Nájomná zmluva 221/2021 prenájom hrobového miesta C-519 10,00€ 10.06.2021
2021 Erika Stojková Nájomná zmluva 227/2021 prenájom hrobového miesta C-521 10,00€ 01.07.2021
2021 Sandra Lakatošová Nájomná zmluva 242/2021 prenájom hrobového miesta C – 522 20,00€ 10.08.2021
2020 Monika Ňorbová Nájomná zmluva 05/2020 prenájom hrobového miesta UA1 10,00€ 10.09.2020
2020 Monika Molnárová Nájomná zmluva 08/2020 prenájom hrobového miesta UA2 10,00€ 21.11.2020
Cintorín – Horný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Suma Dátum účinnosti zmluvy
2021 Helena Magáthová Nájomná zmluva 140/2021 prenájom hrobového miesta A -1 10,00€ 18.03.2021
2012 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-2 10,00€ 22.11.2012
2021 Beňadik Melišek Nájomná zmluva 189/2021 prenájom hrobového miesta A-3 10,00€ 06.05.2021
2015 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-4 10,00 02.09.2015
2021 Marta Kozárová Nájomná zmluva 176/2021 prenájom hrobového miesta A-5 10,00€ 08.04.2021
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 213/2021 prenájom hrobového miesta A-7 20,00€ 16.06.2021
2012 Helena Sádovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-10 20,00€ 28.06.2012
2017 Pavel Titka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-12 10,00€ 20.01.2017
2021 Alena Ondrišková Nájomná zmluva 84/2021 prenájom hrobového miesta A-13 20,00€ 04.03.2021
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-15 20,00€ 02.01.2017
2021 Jana Bujdáková Nájomná zmluva 111/2021 prenájom hrobového miesta A – 22 10,00€ 09.03.2021
2021 Kvetoslava Komáromiová Nájomná zmluva 200/2021 prenájom hrobového miesta A-23 20,00€ 03.06.2021
2019 Brigita Vrtáková Nájomná zmluva 71/2019 prenájom hrobového miesta A-24 20,00€ 14.09.2019
2021 Mária Kováčová Nájomná zmluva 207/2021 prenájom hrobového miesta A-27 20,00€ 11.06.2021
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-28 20,00 09.01.2015
2011 Juliana Slameňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-31 3,30€ 02.01.2011
2015 Juliana Slameňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-32 10,00 02.09.2015
2019 Monika Hajnalová Nájomná zmluva 14/2019 prenájom hrobového miesta A-33 20,00€ 03.07.2019
2019 Miroslav Vričan Nájomná zmluva 30/2019 prenájom hrobového miesta A-35 20,00€ 30.07.2019
2019 Malvína Šalátová Nájomná zmluva 89/2019 prenájom hrobového miesta A-36 20,00€ 01.11.2019
2011 Anna Domianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-37 6,60€ 02.08.2011
2021 Monika Hajnalová Nájomná zmluva 161/2021 prenájom hrobového miesta A -39 20,00€ 01.04.2021
2021 Monika Vaškovičová Nájomná zmluva 13/2021 prenájom hrobového miesta A – 40 20,00 25.02.2021
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 168/2021 prenájom hrobového miesta A -43 20,00€ 08.04.2021
2011 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-45 3,30€ 02.11.2011
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 170/2021 prenájom hrobového miesta A – 48 20,00€ 08.04.2021
2019 Františka Čeryová Nájomná zmluva 48/2019 prenájom hrobového miesta A-49 10,00€ 23.08.2019
2020 Csaba Schmidt Nájomná zmluva 02/2020 prenájom hrobového miesta A-50 20,00€ 22.01.2020
2013 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-51 10,00€ 02.02.2013
2019 Helena Bartová Nájomná zmluva 3/2019 prenájom hrobového miesta A-52 30,00€ 02.06.2019
2019 Marta Matúšová Nájomná zmluva 40/2019 prenájom hrobového miesta A-53 20,00€ 17.08.2019
2012 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-54 10,00€ 02.11.2012
2018 Július Depeš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-58 20,00€ 23.08.2018
2021 Anton Depeš Nájomná zmluva 94/2021 prenájom hrobového miesta A – 59 20,00€ 04.03.2021
2017 Marta Tomšíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 20,00€ 26.05.2017
2013 Alžbeta Maceková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-61 20,00€ 03.01.2013
2021 Ing. Ľubomíra Gambošová Nájomná zmluva 27/2021 prenájom hrobového miesta A-62 20,00€ 25.02.2021
2015 Gabriela Gambošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 10,00 02.09.2015
2021 Juraj Podhorský Nájomná zmluva 181/2021 prenájom hrobového miesta A-64 10,00€ 10.04.2021
2014 Peter Baráth Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-65 20,00€ 21.02.2014
2012 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-66 10,00€ 28.08.2012
2012 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-67 10,00€ 28.08.2012
2021 Stanislav Krajmer Nájomná zmluva 199/2021 prenájom hrobového miesta A-68 20,00€ 03.06.2021
2016 Gabriel Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-69 20,00€ 06.01.2016
2019 Ľudmila Čajágiová Nájomná zmluva 36/2019 prenájom hrobového miesta A-70 20,00€ 01.08.2019
2013 František Vrabec Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-71 20,00€ 03.01.2013
2018 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-72 20,00€ 09.06.2018
2021 Beňadik Melišek Nájomná zmluva 190/2021 prenájom hrobového miesta A-73 20,00 06.05.2021
2019 Magdaléna Čentéšová Nájomná zmluva 91/2019 prenájom hrobového miesta A-74 20,00€ 13.11.2019
2021 Marta Barátová Nájomná zmluva 187/2021 prenájom hrobového miesta A-77 20,00 30.04.2021
2012 Anton Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-78 10,00€ 28.06.2012
2013 František Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-79 20,00€ 03.01.2013
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 23.10.2013
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-83 10,00€ 23.10.2013
2011 Mária Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-84 6,60€ 02.08.2011
2021 Oľga Chomiščáková Nájomná zmluva 80/2021 prenájom hrobového miesta A – 85 20,00€ 04.03.2021
2021 Anton Juhás Nájomná zmluva 118/2021 prenájom hrobového miesta A – 87 20,00€ 11.03.2021
2019 Vít Kozár Nájomná zmluva 83/2019 prenájom hrobového miesta A-88 20,00€ 03.10.2019
2021 Oľga Chomiščáková Nájomná zmluva 81/2021 prenájom hrobového miesta A-90 20,00€ 04.03.2021
2019 Jozef Urban Nájomná zmluva 35/2019 prenájom hrobového miesta A-91 20,00€ 01.08.2019
2013 Jozef Urban Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-92 20,00€ 03.01.2013
2015 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-93 20,00 02.09.2015
2019 Anna Tužinská Nájomná zmluva 12/2019 prenájom hrobového miesta A-94 10,00€ 03.07.2019
2019 Mgr. Darina Petrovová Nájomná zmluva 68/2019 prenájom hrobového miesta A-96 10,00€ 12.09.2019
2013 Anna Trnková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 03.01.2013
2021 František Vrabec Nájomná zmluva 157/2021 prenájom hrobového miesta A -98 20,00€ 30.03.2021
2021 Otília Žigraiová Nájomná zmluva 212/2021 prenájom hrobového miesta A-99 10,00€ 12.06.2021
2021 Jozef Šebo Nájomná zmluva 247/2021 prenájom hrobového miesta A -100 10,00€ 27.08.2021
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-102 10,00 02.09.2015
2015 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-103 10,00 02.09.2015
2014 Tomáš Ďuran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-104 20,00€ 02.01.2014
2012 Mária Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-105 20,00€ 28.06.2012
2017 Anna Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-106 20,00€ 26.05.2017
2018 Anna Trnková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-107 20,00€ 02.09.2018
2014 Františka Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 14.05.2014
2021 Magdaléna Čentéšová Nájomná zmluva 39/2021 prenájom hrobového miesta A-109 10,00€ 27.02.2021
2017 Emília Holková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-110 20,00€ 26.05.2017
2014 Martin Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 14.05.2014
2019 Gabriela Miškolciová Nájomná zmluva 80/2019 prenájom hrobového miesta A-112 20,00€ 26.09.2019
2012 Emília Chĺpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-114 20,00€ 02.12.2012
2019 František Bryndza Nájomná zmluva 51/2019 prenájom hrobového miesta A-117 40,00€ 27.08.2019
2012 Zdenka Ďurianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-119 10,00€ 29.08.2012
2016 Henrieta Kreháková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-120 20,00€ 08.01.2016
2018 Veronika Mandúchová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-121 20,00€ 02.01.2018
2021 Slavomír Uher Nájomná zmluva 131/2021 prenájom hrobového miesta A -122 20,00€ 13.03.2021
2021 František Podhorec Nájomná zmluva 119/2021 prenájom hrobového miesta A -123 20,00€ 11.03.2021
2021 Helena Pénzešová Nájomná zmluva 31/2021 prenájom hrobového miesta A-124 20,00€ 27.02.2021
2019 Marta Tomšíková Nájomná zmluva 81/2019 prenájom hrobového miesta A-125 20,00€ 27.09.2019
2021 Mária Drábková Nájomná zmluva 42/2021 prenájom hrobového miesta A-126 20,00€ 27.02.2021
2021 Miroslav Dojčan Nájomná zmluva 14/2021 prenájom hrobového miesta A-127 20,00€ 25.02.2021
2021 Alžbeta Borbélyová Nájomná zmluva 183/2021 prenájom hrobového miesta A-128 20,00€ 13.04.2021
2021 Alžbeta Borbélyová Nájomná zmluva 184/2021 prenájom hrobového miesta A-129 20,00€ 13.04.2021
2017 Mariana Kulháňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-130 20,00€ 26.05.2017
2012 Edita Domáňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-132 10,00€ 02.12.2012
2019 Emília Melišková Nájomná zmluva 45/2019 prenájom hrobového miesta A-133 10,00€ 23.08.2019
2021 František Dvoran Nájomná zmluva 5/2021 prenájom hrobového miesta A-134 20,00€ 18.02.2012
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 02.11.2012
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-136 10,00€ 02.11.2012
2018 Jarmila Ferenciová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-137 20,00€ 02.10.2018
2021 Ľudovít Bekényi Nájomná zmluva 59/2021 prenájom hrobového miesta A- 139 20,00 02.03.2021
2021 Mária Kováčová Nájomná zmluva 206/2021 prenájom hrobového miesta A-140 20,00€ 11.06.2021
2018 Machdaléna Bachanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 20,00€ 14.08.2018
2021 Margaréta Žigraiová Nájomná zmluva 196/2021 prenájom hrobového miesta A-142 20,00€ 02.06.2021
2011 Anna Domianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-143 3,30€ 02.01.2011
2018 Oľga Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-147 20,00€ 02.07.2018
2016 Emília Chĺpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-150 20,00€ 06.01.2016
2018 Helena Magáthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-152 10,00€ 15.11.2018
2012 Zuzana Baráthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-156 10,00 02.10.2012
2017 Štefan Fridrich Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-157 20,00€ 04.02.2017
2014 Helena Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-158 20,00€ 14.05.2014
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-159 20,00 28.06.2012
2012 Mária Tužinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-161 20,00 28.06.2012
2021 Mária Tužinská Nájomná zmluva 179/2021 prenájom hrobového miesta A- 162 20,00€ 10.04.2021
2019 Pavol Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-163 20,00€ 24.10.2019
2019 Juraj Podhorský Nájomná zmluva 31/2019 prenájom hrobového miesta A-164 10,00€ 31.07.2019
2021 Ľubica Jungová Nájomná zmluva 233/2021 prenájom hrobového miesta A- 165 20,00€ 29.07.2021
2012 Tibor Lakatoš st. Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-167 20,00 02.07.2012
2021 Helena Martišová Nájomná zmluva 61/2021 prenájom hrobového miesta A-168 20,00€ 02.03.2021
2012 Helena Sigetová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-170 10,00 02.12.2012
2012 Veronika Mandúchová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-173 20,00 28.06.2012
2018 Anton Juhász Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-174 10,00€ 14.11.2018
2012 Margita Ševčíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-175 20,00 02.09.2012
2019 Anna Trubíniová Nájomná zmluva 57/2019 prenájom hrobového miesta A-176 10,00€ 29.08.2019
2012 Františka Roganská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-177 10,00 22.11.2012
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 7/2021 prenájom hrobového miesta A-179 10,00€ 19.02.2021
2017 Štefan Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-180 20,00€ 26.05.2017
2019 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva 6/2019 prenájom hrobového miesta A-181 20,00€ 02.07.2019
2018 Alžbeta Špániková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-182 20,00€ 04.09.2018
2014 Rozália Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-183 20,00€ 14.05.2014
2013 Amália Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-184 20,00€ 02.01.2013
2019 Mária Menčíková Nájomná zmluva 20/2019 prenájom hrobového miesta A-185 20,00€ 25.07.2019
2021 Helena Šlosárová Nájomná zmluva 110/2021 prenájom hrobového miesta A- 186 20,00€ 09.03.2021
2021 Štefan Krajmer Nájomná zmluva 145/2021 prenájom hrobového miesta A -187 20,00€ 23.03.2021
2019 Lýdia Barátová Nájomná zmluva 47/2019 prenájom hrobového miesta A-188 20,00€ 23.08.2019
2021 Mária Kéryová Nájomná zmluva 194/2021 prenájom hrobového miesta A-192 10,00€ 01.06.2021
2021 Milan Kmeťo Nájomná zmluva 38/2021 prenájom hrobového miesta A-194 10,00€ 27.02.2021
2021 Helena Vrtáková Nájomná zmluva 135/2021 prenájom hrobového miesta A -195 10,00€ 16.03.2021
2012 František Vrabec Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-199 10,00 02.11.2012
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-201 20,00 26.03.2015
2016 Františka Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-202 20,00€ 06.01.2019
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-204 20,00 25.03.2015
2014 Júlia Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-205 20,00€ 13.05.2014
2015 Ľudmila Taldíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-206 20,00 02.09.2015
2018 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-207 20,00€ 12.03.2018
2018 Zdena Lukáčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-208 20,00€ 29.03.2018
2014 Alena Duchoňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-209 30,00€ 02.04.2014
2013 Ing. Tomáš Krajmer Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-210 20,00€ 03.01.2013
2021 Silvia Vogelová Nájomná zmluva 204/2021 prenájom hrobového miesta A-211 20,00€ 08.06.2021
2012 Július Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-212 20,00 02.11.2012
2021 Dana Póčiková Nájomná zmluva 197/2021 prenájom hrobového miesta A-213 30,00€ 02.06.2021
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 169/2021 prenájom hrobového miesta A- 214 10,00€ 08.04.2021
2013 Zdenko Bekény Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-215 10,00€ 02.01.2013
2021 Veronika Nováková Nájomná zmluva 67/2021 prenájom hrobového miesta A- 216 10,00€ 02.03.2021
2021 Otília Žigraiová Nájomná zmluva 211/2021 prenájom hrobového miesta A-217 10,00€ 12.06.2021
2018 Katarína Krasková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-220 20,00€ 13.11.2018
2013 Marta Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-221 20,00€ 03.01.2013
2021 Anna Škadrová Nájomná zmluva 192/2021 prenájom hrobového miesta A-222 20,00€ 11.05.2021
2021 Vladimír Barát Nájomná zmluva 260/2021 prenájom hrobového miesta A-223 20,00€ 23.09.2021
2021 Vladimír Barát Nájomná zmluva 182/2021 prenájom hrobového miesta A-224 20,00€ 10.04.2021
2018 Anton Depeš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-225 30,00€ 14.04.2018
2019 Eva Čulíková Nájomná zmluva 38/2019 prenájom hrobového miesta A-226 20,00€ 07.08.2019
2016 Stanislav Krupa Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-227 20,00€ 06.01.2016
2018 Mária Uhrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-228 20,00€ 11.03.2019
2021 Lambert Pénzeš Nájomná zmluva 195/2021 prenájom hrobového miesta A-229 20,00€ 01.06.2021
2015 Marta Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-230 20,00 02.09.2015
2014 Anna Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-231 20,00€ 14.05.2014
2016 Irena Marcinkechová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-232 30,00€ 08.01.2016
2019 Irena Marcinkechová Nájomná zmluva 13/2019 prenájom hrobového miesta A-233 20,00€ 03.07.2019
2013 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-234 20,00€ 03.01.2013
2021 Emília Ferenciová Nájomná zmluva 63/2021 prenájom hrobového miesta A- 241 10,00 02.03.2021
2012 Henrieta Kreháková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-243 10,00 29.08.2012
2021 Mária Kozárová Nájomná zmluva 104/2021 prenájom hrobového miesta A- 245 20,00€ 09.03.2021
2012 Marián Marcinkech Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-246 20,00 28.06.2012
2018 Katarína Krasková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-247 20,00€ 13.11.2018
2018 Mária Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-248 20,00€ 23.02.2018
2018 Mária Szabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-249 20,00€ 29.06.2018
2021 Emília Jungová Nájomná zmluva 6/2021 prenájom hrobového miesta A-250 20,00€ 19.02.2021
2011 Helena Chalmovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-251 6,60€ 02.01.2011
2018 Marián Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-252 20,00€ 06.11.2018
2012 Klára Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-255 10,00 02.11.2012
2021 Alžbeta Maceková Nájomná zmluva 41/2021 prenájom hrobového miesta A-257 10,00€ 27.02.2021
2013 Ing. Emil Solnica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-522 20,00€ 03.01.2013
2019 František Barta Nájomná zmluva 1/2019 prenájom hrobového miesta A-535 10,00€ 12.06.2019
2021 Magdaléna Szabóová Nájomná zmluva 271/2021 prenájom hrobového miesta A-539 20,00€ 14.10.2021
2013 Rozália Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-259 10,00€ 12.09.2013
2016 Ján Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-261 10,00€ 06.01.2016
2012 Alena Stojková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-262 20,00 28.06.2012
2019 Marta Kozárová Nájomná zmluva 69/2019 prenájom hrobového miesta B-263 20,00€ 12.10.2019
2015 Bernadeta Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-264 10,00 11.06.2015
2021 Juraj Podhorský Nájomná zmluva 139/2021 prenájom hrobového miesta B-268 10,00€ 18.03.2021
2012 Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-270 10,00 02.10.2012
2021 Anna Švecová Nájomná zmluva 167/2021 prenájom hrobového miesta B-271 20,00€ 08.04.2021
2012 Marta Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-273 10,00 02.11.2012
2021 Františka Fabiánová Nájomná zmluva 40/2021 prenájom hrobového miesta B-274 10,00€ 27.02.2021
2018 Helena Magáthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-275 10,00€ 15.11.2018
2013 Emília Dojčanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-276 20,00€ 02.01.2013
2021 Mária Kozárová Nájomná zmluva 248/2021 prenájom hrobového miesta B-280 10,00€ 10.09.2021
2012 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-281 10,00 01.08.2012
2021 Vladimír Majerhoffer Nájomná zmluva 282/2021 prenájom hrobového miesta B-285 20,00€ 03.11.2021
2012 Vojtech Kolár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-287 10,00 02.11.2012
2012 Helena Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-289 10,00 02.12.2012
2021 Mária Kozárová Nájomná zmluva 249/2021 prenájom hrobového miesta B -290 10,00€ 10.09.2021
2012 Marta Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-291 10,00 02.11.2012
2015 Csaba Schmidt Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-292 20,00 02.09.2015
2021 Mária Smoláriková Nájomná zmluva 4/2021 prenájom hrobového miesta B-295 10,00 19.02.2021
2021 Anna Kelemenová Nájomná zmluva 288/2021 prenájom hrobového miesta B-296 10,00 04.12.2021
2012 Vilma Šamajová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-297 20,00 02.08.2012
2021 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva 70/2021 prenájom hrobového miesta B-298 10,00€ 02.03.2021
2021 Anna Švecová Nájomná zmluva 166/2021 prenájom hrobového miesta B-301 10,00€ 08.04.2021
2015 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-305 20,00 02.09.2015
2019 Marta Krajmerová Nájomná zmluva 54/2019 prenájom hrobového miesta B-307 20,00€ 27.08.2019
2014 František Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-308 10,00€ 14.05.2014
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 172/2021 prenájom hrobového miesta B – 309 10,00€ 08.04.2021
2021 Mária Kozárová Nájomná zmluva 250/2021 prenájom hrobového miesta B – 310 10,00€ 10.09.2021
2015 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-311 20,00 02.09.2015
2012 Alžbeta Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-312 20,00 02.10.2012
2018 Františka Fabiánová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-508 20,00€ 05.03.2018
2021 Mária Šebíková Nájomná zmluva 159/2021 prenájom hrobového miesta B – 509 10,00€ 01.04.2021
2017 Vladimír Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-530 20,00€ 17.10.2017
2019 Stanislav Krajmer Nájomná zmluva 87/2019 prenájom hrobového miesta B-535 20,00€ 20.10.2019
2020 Jarmila Vaškovičová Nájomná zmluva 07/2020 prenájom hrobového miesta B-537 20,00€ 08.10.2020
2021 Ivan Šarkozi Nájomná zmluva 246/2021 prenájom hrobového miesta B -538 10,00€ 17.08.2021
2019 Lýdia Barátová Nájomná zmluva 46/2019 prenájom hrobového miesta C-313 10,00€ 23.08.2019
2012 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-314 10,00 02.10.2012
2021 Helena Martišová Nájomná zmluva 62/2021 prenájom hrobového miesta C -315 10,00 02.03.2021
2012 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-317 10,00 02.12.2012
2014 Jozef Hajnala Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-318 10,00€ 14.05.2014
2012 Anton Solnica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-319 10,00 02.10.2012
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C -320 10,00 09.01.2015
2011 Štefan Čižmár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-321 3,30€ 02.01.2011
2012 Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-322 10,00 02.10.2012
2021 Rastislav Ďuran Nájomná zmluva 15/2021 prenájom hrobového miesta C 324 10,00 25.02.2021
2012 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-327 10,00 02.10.2012
2012 Želmíra Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-329 10,00 02.10.2012
2012 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-330 10,00 02.08.2012
2021 Alena Ondrišková Nájomná zmluva 277/2021 prenájom hrobového miesta C-331 10,00€ 26.10.2021
2012 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-332 10,00 02.12.2012
2021 Jana Bujdáková Nájomná zmluva 285/2021 prenájom hrobového miesta C-334 10,00€ 11.11.2021
2012 Helena Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-335 10,00 02.12.2012
2012 Františka Fabianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-336 10,00 02.10.2012
2012 Želmíra Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-337 10,00 02.10.2012
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 171/2021 prenájom hrobového miesta C – 338 10,00€ 07.04.2021
2012 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-343 10,00 02.10.2012
2012 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-344 10,00 22.11.2012
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 8/2021 prenájom hrobového miesta C-351 10,00€ 19.02.2021
2012 Emília Chlpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-353 10,00 02.12.2012
2018 František Bryndza Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-355 10,00€ 21.11.2018
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 9/2021 prenájom hrobového miesta C-356 10,00€ 19.02.2021
2012 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-359 10,00 01.08.2012
2012 Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-360 10,00 02.10.2012
2012 Rozália Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-363 10,00 02.11.2012
2012 František Dvoran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-372 10,00 02.10.2012
2012 Emília Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-373 10,00 02.10.2012
2013 Ľudmila Rampáčková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-375 10,00€ 30.10.2013
2012 Magdaléna Szabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-376 10,00 02.11.2012
2021 Sabrina Kudríková Nájomná zmluva 245/2021 prenájom hrobového miesta C-383 10,00 12.08.2021
2014 Ingrida Šarkozyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-384 10,00€ 14.05.2014
2012 Zuzana Baráthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-387 10,00 02.10.2012
2021 Mária Andrašíková Nájomná zmluva 188/2021 prenájom hrobového miesta C-388 10,00€ 5.05.2021
2019 Angelika Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-390 20,00€ 18.09.2019
2012 Anton Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-392 10,00 02.10.2012
2018 Helena Byhariová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-394 10,00€ 06.11.2018
2012 Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-396 10,00 02.10.2012
2011 Branislav Slameň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-397 3,30€ 02.01.2011
2021 Mária Drábková Nájomná zmluva 229/2021 prenájom hrobového miesta D-399 20,00€ 09.07.2021
2016 Judr. Cyril Beňovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-400 30,00€ 08.01.2016
2021 Dana Póčiková Nájomná zmluva 198/2021 prenájom hrobového miesta D-401 10,00€ 02.06.2021
2019 Mária Vaňová Nájomná zmluva 60/2019 prenájom hrobového miesta D-404 20,00€ 10.09.2019
2018 Mária Vaňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-405 20,00€ 20.03.2018
2017 Mária Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-406 20,00€ 25.01.2017
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-407 10,00€ 22.03.2017
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-408 10,00€ 02.01.2017
2019 Marta Kršáková Nájomná zmluva 82/2019 prenájom hrobového miesta D-410 20,00€ 02.10.2019
2019 Samuel Melišek Nájomná zmluva 7/2019 prenájom hrobového miesta D-411 20,00€ 12.07.2019
2021 Magdaléna Barátová Nájomná zmluva 19/2021 prenájom hrobového miesta D-412 10,00€ 25.02.2021
2018 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-414 20,00€ 16.11.2018
2019 Helena Vrtáková Nájomná zmluva 52/2019 prenájom hrobového miesta D-415 30,00€ 27.08.2019
2021 Marta Matúšová Nájomná zmluva 85/2021 prenájom hrobového miesta D- 416 10,00€ 04.03.2021
2021 Magdaléna Kelemenová Nájomná zmluva 12/2021 prenájom hrobového miesta D-417 20,00€ 25.02.2021
2021 Marta Matúšová Nájomná zmluva 86/2021 prenájom hrobového miesta D-418 20,00€ 04.03.2021
2012 Pavol Straňák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-421 20,00 28.06.2012
2021 Anna Straňáková Nájomná zmluva 112/2021 prenájom hrobového miesta D- 422 10,00€ 10.03.2021
2021 Alžbeta Lakatošová Nájomná zmluva 191/2021 prenájom hrobového miesta D-423 20,00€ 11.05.2021
2012 Jaroslav Šarközy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-424 20,00 28.06.2012
2021 Mária Šebíková Nájomná zmluva 160/2021 prenájom hrobového miesta D- 426 10,00€ 01.04.2021
2021 Františka Čeryová Nájomná zmluva 173/2021 prenájom hrobového miesta D- 427 20,00€ 08.04.2021
2021 Rozália Juhásová Nájomná zmluva 284/2021 prenájom hrobového miesta D-428 20,00€ 04.11.2021
2017 Helena Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-429 20,00€ 26.05.2017
2018 Jarmila Šulíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-430 10,00€ 08.11.2018
2017 Karol Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-431 20,00€ 29.05.2017
2021 Klára Juhásová Nájomná zmluva 69/2021 prenájom hrobového miesta D- 433 20,00€ 02.03.2021
2021 Zuzana Hrivňáková Nájomná zmluva 276/2021 prenájom hrobového miesta D-434 20,00€ 21.10.2021
2015 Ivan Mihalovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-435 20,00 02.09.2015
2019 Zuzana Baráthová Nájomná zmluva 66/2020 prenájom hrobového miesta D-436 20,00€ 02.01.2020
2021 Zuzana Baráthová Nájomná zmluva 45/2021 prenájom hrobového miesta D-438 20,00€ 27.02.2021
2021 Milan Korpáš Nájomná zmluva 117/2021 prenájom hrobového miesta D-441 20,00€ 11.03.2021
2021 Anna Klobučníková Nájomná zmluva 87/2021 prenájom hrobového miesta D- 443 20,00€ 04.03.2021
2011 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-444 6,60€ 02.01.2011
2018 Silvia Vogelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-445 20,00€ 08.01.2018
2021 Štefan Ďuran Nájomná zmluva 264/2021 prenájom hrobového miesta D-446 20,00€ 28.09.2021
2020 Františka Fabiánová Nájomná zmluva 01/2020 prenájom hrobového miesta D-447 20,00 08.01.2020
2012 Jozef Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-448 20,00 28.06.2012
2012 Mária Čičmanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-449 20,00 28.06.2012
2015 Marianna Kulháňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-450 20,00 02.09.2015
2021 Emília Prcinová Nájomná zmluva 253/2021 prenájom hrobového miesta D -451 20,00€ 18.09.2021
2012 Emília Podhorská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-452 20,00 28.06.2012
2012 Jozef Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-453 20,00 28.06.2012
2013 Anton Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-454 20,00€ 03.01.2013
2021 Zuzana Kočišová Nájomná zmluva 155/2021 prenájom hrobového miesta D-455 20,00€ 30.03.2021
2021 Darina Kozárová Nájomná zmluva 65/2021 prenájom hrobového miesta D- 456 10,00€ 02.03.2021
2013 Cecília Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-457 20,00€ 03.01.2013
2021 Katarína Melišková Nájomná zmluva 18/2021 prenájom hrobového miesta D-458 20,00€ 25.02.2021
2013 Helena Hrašková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-459 20,00€ 03.01.2013
2016 Alžbeta Struhárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-460 20,00€ 03.05.2016
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-462 20,00€ 06.01.2016
2017 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-463 20,00€ 26.05.2017
2013 Helena Radecká Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-464 20,00€ 03.01.2013
2012 Marta Matlúchová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-465 20,00 02.08.2012
2021 Klára Juhásová Nájomná zmluva 68/2021 prenájom hrobového miesta D- 466 20,00€ 02.03.2021
2021 Jarmila Šulíková Nájomná zmluva 228/2021 prenájom hrobového miesta D-467 20,00€ 08.07.2021
2019 Helena Pénzešová Nájomná zmluva 58/2019 prenájom hrobového miesta D-468 20,00€ 07.09.2019
2021 Milan Kmeťo Nájomná zmluva 37/2021 prenájom hrobového miesta D-469 10,00€ 27.02.2021
2017 František Palaťka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-470 10,00€ 25.05.2017
2014 Veronika Solnicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-471 20,00€ 14.05.2014
2012 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-472 10,00 28.06.2012
2014 Milan Matúš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-473 20,00€ 14.05.2014
2012 Helena Trubinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-474 20,00 28.06.2012
2021 Mária Komáromiová Nájomná zmluva 222/2021 prenájom hrobového miesta D-475 20,00€ 19.06.2021
2016 Mária Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-476 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Macáková Nájomná zmluva 58/2021 prenájom hrobového miesta D-477 20,00€ 02.03.2021
2012 Helena Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-478 30,00 28.06.2012
2019 Ing. Ivana Bizoňová Nájomná zmluva 63/2019 prenájom hrobového miesta D-479 20,00€ 11.09.2019
2019 Michaela Haluzová Nájomná zmluva 34/2019 prenájom hrobového miesta D-480 10,00€ 31.07.2019
2021 Helena Straňáková Nájomná zmluva 10/2021 prenájom hrobového miesta D-481 10,00€ 19.02.2021
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D- 482 10,00 02.09.2015
2021 Brigita Vrtáková Nájomná zmluva 76/2021 prenájom hrobového miesta D- 483 20,00€ 04.03.2021
2021 Emília Ferenciová Nájomná zmluva 186/2021 prenájom hrobového miesta D-484 20,00€ 20.04.2021
2012 Mária Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-485 20,00 28.06.2012
2012 Alžbeta Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-486 20,00 28.06.2012
2021 Františka Šafárová Nájomná zmluva 34/2021 prenájom hrobového miesta D-487 20,00€ 27.02.2021
2012 Marta Kršáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-488 20,00 28.06.2012
2021 Eva Jánovská Nájomná zmluva 64/2021 prenájom hrobového miesta D-489 20,00€ 02.03.2021
2019 Štefan Čižmár Nájomná zmluva 29/2019 prenájom hrobového miesta D-490 20,00€ 30.07.2019
2019 Ing. Kristína Príbelová Nájomná zmluva 11/2019 prenájom hrobového miesta D-491 20,00€ 05.09.2019
2013 Ing. Jozef Čulík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-492 20,00€ 02.01.2013
2013 Emília Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-493 20,00€ 03.01.2013
2016 Júlia Šarkozyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-494 20,00€ 23.08.2019
2017 Zuzana Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-495 20,00€ 26.05.2017
2016 Blanka Babeková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-496 20,00€ 29.01.2016
2014 Jana Bujdáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-497 20,00€ 02.01.2014
2013 Margita Baráthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-498 20,00€ 02.01.2013
2014 Milan Kmeťo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-499 20,00€ 02.05.2014
2016 Alžbeta Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-500 20,00€ 06.01.2016
2016 Irena Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-501 20,00€ 06.01.2016
2017 Helena Macáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-502 20,00€ 26.05.2017
2019 Jarmila Hudecová Nájomná zmluva 70/2019 prenájom hrobového miesta D-503 20,00€ 12.09.2019
2019 Ľubica Korpášová Nájomná zmluva 77/2019 prenájom hrobového miesta D-504 20,00€ 25.09.2019
2016 Helena Ševčíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-505 20,00€ 06.01.2016
2019 Radoslav Lontoš Nájomná zmluva 90/2019 prenájom hrobového miesta D-506 30,00€ 30.10.2019
2012 Helena Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-507 20,00 28.06.2012
2018 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-509 20,00€ 02.12.2018
2018 Otília Žigraiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-510 20,00€ 02.07.2018
2019 Anna Domianová Nájomná zmluva 5/2019 prenájom hrobového miesta D-511 20,00€ 02.07.2019
2021 Oliver Lakatoš Nájomná zmluva 144/2021 prenájom hrobového miesta D- 512 10,00€ 23.03.2021
2021 Vladimír Lakatoš Nájomná zmluva 241/2021 prenájom hrobového miesta D-513 10,00€ 31.07.2021
2021 Lýdia Barátová Nájomná zmluva 231/2021 prenájom hrobového miesta D -514 20,00€ 29.07.2021
2021 Klára Máčiková Nájomná zmluva 11/2021 prenájom hrobového miesta D-515 20,00€ 23.02.2021
2016 Michal Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-516 20,00€ 17.05.2016
2012 Štefan Šarkozy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-517 20,00 29.04.2012
2021 Štefan Lakatoš Nájomná zmluva 289/2021 prenájom hrobového miesta D-518 10,00 21.12.2021
2012 Františka Pňačková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-519 20,00 14.06.2012
2012 Ľudmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-520 20,00 22.11.2012
2021 Emil Lakatoš Nájomná zmluva 02/2021 prenájom hrobového miesta D-521 20,00€ 13.02.2021
2013 Eva Čulíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-522 20,00€ 03.04.2013
2013 Helena Chalmovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-523 20,00€ 21.05.2013
2013 Vladimír Čulík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-524 20,00€ 30.05.2013
2014 Milan Komáromi Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-525 20,00€ 15.01.2014
2014 Helena Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-526 20,00€ 13.06.2014
2016 Magdaléna Čentéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-527 20,00€ 14.06.2016
2017 Helena Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-528 20,00€ 12.01.2017
2017 Xénia Kudríková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-529 20,00€ 26.05.2017
2018 Helena Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-531 20,00€ 13.01.2018
2018 Alžbeta Velčická Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-532 20,00€ 22.02.2018
2018 Veronika Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-534 20,00€ 06.11.2018
2021 Mária Lakatošová Nájomná zmluva 244/2021 prenájom hrobového miesta D -537 10,00€ 12.08.2021
 Cintorín Reformovanej Kresťanskej Cirkvi    
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 2 10,00€ 02.11.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 6 10,00€ 01.09.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 7 20,00€ 01.09.2012
2019 Jana Gužalová Nájomná zmluva č. 10/2019 prenájom hrobového miesta 12 20,00 02.07.2019
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 13 20,00€ 26.06.2012
2018 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 14 30,00 02.09.2018
2021 Lenka Kráľová Nájomná zmluva 55/2021 prenájom hrobového miesta 15 20,00 02.03.2021
2022 Emília Barthová Nájomná zmluva 2/2022 prenájom hrobového miesta 17 20,00€ 18.01.2022
2019 Ida Ivaničová Nájomná zmluva č. 41/2019 prenájom hrobového miesta 18 20,00 17.08.2019
2019 Ida Ivaničová Nájomná zmluva č. 42/2019 prenájom hrobového miesta 19 20,00 17.08.2019
2021 Imrich Blanár Nájomná zmluva 273/2021 prenájom hrobového miesta 20 10,00€ 16.10.2021
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 22 20,00€ 23.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 23 10,00€ 22.08.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 24 20,00€ 26.06.2012
2013 Edita Vanková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 25 20,00€ 02.02.2013
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 35 20,00€ 22.08.2012
2012 Viktor Hence Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 36 10,00€ 02.10.2012
2012 Šarlota Hasilová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 37 20,00€ 31.08.2012
2021 Koloman Prcin Nájomná zmluva 71/2021 prenájom hrobového miesta 38 10,00€ 02.03.2021
2019 Ján Ujfaluši Nájomná zmluva č. 65/2019 prenájom hrobového miesta 39 10,00 11.09.2019
2021 Gabriel Buzássy Nájomná zmluva 83/2021 prenájom hrobového miesta 50 20,00€ 04.03.2021
 2014 Erika Szokeová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 51 20,00€ 13.05.2014
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 52 20,00€ 02.10.2012
2012 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 53 10,00€ 23.11.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 57 20,00€ 01.09.2012
2013 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 58 30,00€ 02.02.2013
2017 Alžbeta Pinkovicsová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 59 20,00 25.05.2017
2021 Irena Kiššová Nájomná zmluva 153/2021 prenájom hrobového miesta 62 10,00€ 25.03.2021
2021 Irena Kiššová Nájomná zmluva 262/2021 prenájom hrobového miesta 64 20,00€ 28.09.2021
2013 Jolana Kiššová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 65 20,00€ 02.02.2013
2012 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 66 20,00€ 30.08.2012
2021 Zuzana Kočišová Nájomná zmluva 156/2021 prenájom hrobového miesta 68 20,00€ 30.03.2021
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 71 20,00€ 02.10.2012
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 72 30,00€ 02.10.2012
2012 Magdaléna Janovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 74 10,00€ 02.09.2012
2013 Zlata Janegová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 77 20,00€ 30.05.2013
2012 Tibor Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 78 10,00€ 02.11.2012
2021 Mário Hupka Nájomná zmluva 278/2021 prenájom hrobového miesta 79 20,00€ 26.10.2021
2019 Eva Hupková Nájomná zmluva č. 84/2019 prenájom hrobového miesta 85 20,00 04.10.2019
2021 Gabriel Résso Nájomná zmluva 240/2021 prenájom hrobového miesta 86 20,00€ 29.07.2021
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 91 10,00€ 22.08.2012
2012 Magdaléna Janovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 95 10,00€ 02.09.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 96 20,00€ 26.06.2012
2016 Emília Šimková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 97 10,00 06.01.2016
2013 Ladislav Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 98 30,00€ 02.02.2013
2012 Tibor Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 99 20,00€ 02.11.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 100 20,00€ 26.06.2012
2012 Alžbeta Pinkovicsová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 101 20,00€ 02.08.2012
2014 Alžbeta Pinkovicsová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 102 20,00€ 13.05.2014
2021 Eva Hupková Nájomná zmluva 232/2021 prenájom hrobového miesta 103 20,00€ 29.07.2021
2012 Jaroslav Csánky Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 104 20,00€ 02.10.2012
2014 Magdaléna Jánovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 105 20,00€ 13.05.2014
2021 Jolana Balážiová Nájomná zmluva 164/2021 prenájom hrobového miesta 106 10,00€ 08.04.2021
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 107 20,00€ 22.08.2012
2013 Ida Ivaničová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 108 20,00€ 23.04.2013
2013 Rudolf Vančo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 116 25,00€ 04.09.2013
2016 Boris Fekets Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 117 20,00 15.09.2016
2019 Lýdia Jakabová Nájomná zmluva č. 32/2019 prenájom hrobového miesta 118 20,00 31.07.2019
2019 Katarína Biharyová Nájomná zmluva č. 37/2019 prenájom hrobového miesta 119 20,00 25.05.2019
2019 Jana Ozdinová Nájomná zmluva č. 4/2019 prenájom hrobového miesta 120 20,00 28.06.2019
2019 Margita Biharyová Nájomná zmluva č. 19/2019 prenájom hrobového miesta 121 20,00 25.07.2019
2012 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.08.2012
2021 Radoslav Molnár Nájomná zmluva 1/2021 prenájom hrobového miesta 123 20,00€ 04.02.2021