Úradná tabuľaZmluvy na hrobové miesta

 

Cintorín Dolný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2008 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-198 10,00€ 01.01.2008
2008 Božena Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-223 6,60€ 01.01.2008
2008 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-57 6,60€ 01.01.2008
2009 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-230 6,60€ 01.01.2009
2009 Ľuboš Kelemen Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-18 6,60€ 03.07.2009
2010 Anežka Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-341 6,60€ 01.01.2010
2010 Anežka Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-196 6,60€ 01.01.2010
2010 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-310 3,30€ 01.01.2010
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-459 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-31 3,30€ 01.01.2011
2011 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-311 6,60€ 01.01.2011
2011 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-413 3,30€ 01.01.2011
2011 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-332 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-3 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-422 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-359 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-262 6,60€ 01.01.2011
2011 Marián Griezbach Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-44 6,60€ 01.01.2011
2011 Ing. Igor Havlík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-473 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Šipikalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-4 3,30€ 01.01.2011
2011 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-253 3,30€ 01.01.2011
2011 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-6 6,60€ 01.01.2011
2011 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-364 3,30€ 01.01.2011
2011 Pavel Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-281 13,20 01.01.2011
2011 Marta Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-152 6,60€ 01.01.2011
2011 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-2 3,30€ 01.01.2011
2011 Anežka Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-374 9,90€ 01.01.2011
2011 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-253 3,30€ 01.01.2011
2011 JUDr. Tomáš Keleši Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-154 6,60€ 01.01.2011
2011 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-65 3,30€ 01.01.2011
2011 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-83 3,30€ 01.01.2011
2011 Stanislav Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-462 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-171 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Prešinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-242 3,30€ 01.01.2011
2012 Zuzana Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-231 20,00€ 01.01.2012
2012 Ľubica Petrášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-376 30,00€ 01.01.2012
2012 Margita Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-393 20,00€ 01.01.2012
2012 Margita Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-391 10,00€ 01.01.2012
2012 Helena Križanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-189 20,00€ 01.01.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-328 20,00€ 01.01.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-210 20,00€ 01.01.2012
2012  Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-211  10,00€ 01.01.2012
2012 Jarmila Hlinková Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta B-168 20,00€ 01.01.2012
2012 Alžbeta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-368 20,00€ 01.01.2012
2012 Anna Sládečková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-146 10,00€ 01.01.2012
2012 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-347 20,00€ 01.01.2012
2012 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miest B-178 20,00€ 01.01.2012
2012 Anna Bohunická Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-87 10,00€ 20.06.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-211 10,00€ 27.06.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-328 20,00€ 27.06.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-210 20,00€ 27.06.2012
2012 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-178 20,00€ 27.06.2012
2012 Jarmila Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-168 20,00€ 27.06.2012
2012 Alžbeta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-368 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Križanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-189 20,00€ 27.06.2012
2012 Margita Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-393 20,00€ 27.06.2012
2012 Margita Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-391 10,00€ 27.06.2012
2012 Ľubica Petrášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-376 30,00€ 27.06.2012
2012 Anna Sládečková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-146 10,00€ 27.06.2012
2012 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-347 20,00€ 27.06.2012
2012 Zuzana Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-231 20,00€ 27.06.2012
2012 Anna Kečkéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-478 10,00€ 02.07.2012
2012 Zuzana kočišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-30 10,00€ 11.07.2012
2012 Anna Klobučníková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-416 10,00€ 01.08.2012
2012 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-498 10,00€ 01.08.2012
2012 Anna Klobučníková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-496 10,00€ 01.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 22.08.2012
2012 Anastázia Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-299 10,00€  22.08.2012
2012 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-343 20,00€ 28.08.2012
2012 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-499 10,00€ 28.08.2012
2012 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-353 10,00€ 31.08.2012
2012 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-345 10,00€ 31.08.2012
2012 Zoltán Krizsan Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-331 10,00€ 05.09.2012
2012 Ľudmila Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-465 10,00€ 01.10.2012
2012 Milan Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta  C-500 10,00€ 01.10.2012
2012 Mária Paľová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-271 10,00€ 01.10.2012
 2012 Ľubica Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-487 10,00 € 01.10.2012
2012 Mária Gužalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-480 10,00€ 01.10.2012
2012 Mária Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-126 10,00€ 01.10.2012
2012 Marcela Chovanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-491 10,00€ 01.10.2012
2012 Štefánia Desatová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-486 20,00€ 01.10.2012
2012 Mária Vričanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-330 20,00€ 01.10.2012
2012 Albína Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-269 10,00€ 01.10.2012
2012 Július Fehér Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-234 10,00€ 01.10.2012
2012 Anastázia Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-270 10,00€ 01.11.2012
2012 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-140 10,00€ 01.11.2012
2012 Július Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-483 10,00€ 01.11.2012
2012 Mária Titková Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta  C-440 10,00€ 01.11.2012
 2012 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-489 10,00€ 01.11.2012
2012 Helena Križanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-257 10,00€ 01.11.2012
2012 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-423 10,00€ 01.11.2012
2012 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-325 10,00€ 01.11.2012
2012 Klára Gogová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 01.11.2012
2012 Klára Gogová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-432 10,00€ 01.10.2012
2012 Klára Gogová  Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-302 20,00€ 01.11.2012
2012 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-420 10,00€ 01.11.2012
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-493 10,00€ 01.11.2012
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-397 10,00€ 01.11.2012
2012 Františka Sabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-304 10,00€ 01.11.2012
2012 Františka Sabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-303 10,00€ 01.11.2012
2012 Mária Jedináková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-15 10,00€ 01.11.2012
2012 Františka Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-267 10,00€ 20.11.2012
2012 Mgr. Mária Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-246 10,00€ 21.11.2012
2012 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-249 10,00€ 22.11.2012
2012 Edita Domáňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-238 10,00€ 01.12.2012
2012 Peter Tomšík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-410 10,00€ 01.12.2012
2012 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-488 10,00€ 01.12.2012
2012 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-471 10,00€ 01.12.2012
2012 Vít Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-429 10,00€ 01.12.2012
2013 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-452  10,00€ 01.01.2013
2013 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-497 10,00€ 01.01.2013
2013 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-502 10,00€ 01.01.2013
2013 Štefán Desát Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-180 20,00€ 01.02.2013
2013 Monika Čerňanská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-145 20,00€ 01.02.2013
2013 Jozef Lastovica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.02.2013
2013 Marián Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-164 20,00€ 01.02.2013
2013 Margita Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-392 10,00€ 01.02.2013
2013 Terézia Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-167 20,00€ 01.02.2013
2013 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-363 20,00€ 01.02.2013
2013 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-365 10,00€ 01.02.2013
2013 Marcela Chovanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-219 20,00€ 01.02.2013
2013 Marta Fehérová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-313 20,00€ 01.02.2013
2013 Emília Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-336 20,00€ 01.02.2013
2013 Jozefína Fujacová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-492 10,00€ 01.02.2013
2013 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-449 10,00€ 08.08.2013
2014 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-474 20,00€ 13.02.2014
2014 Magdaléna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-47 20,00€ 17.03.2014
2014 Zuzana Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-227 20,00€ 13.05.2014
2014 Marián Straňák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-286 20,00€ 13.05.2014
2014 Milan Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-165 10,00€ 13.05.2014
2014 Ján Ševčík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-370 20,00€ 13.05.2014
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-55 40,00€ 13.05.2014
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-53 20,00€ 13.05.2014
2014 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-190 20,00€ 13.05.2014
2014 Veronika Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-321 20,00€ 13.05.2014
2014 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 20,00€ 13.05.2014
2014 Štefan Juhász Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-22 20,00€ 13.05.2014
2014 Marta Katerinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.05.2014
2014 Zuzana Čirková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-173 30,00€ 13.05.2014
2014 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-191 20,00€ 13.05.2014
2014 Štefánia Desátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-486 10,00€ 13.05.2014
2014 Marta Borbélyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-468 20,00€ 13.05.2014
2015 Želmíra Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-476 20,00€ 02.01.2015
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-469 20,00€ 08.01.2015
2015 Beáta Lohyňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-119 20,00€ 26.02.2015
 2015 Anna Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-431 10,00€ 18.03.2015
2015 Ladislav Janík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-508 20,00€ 07.04.2015
2015 Mária Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-509 10,00€ 22.06.2015
2015 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-225 20,00€ 01.09.2015
2015 Anton Bačinský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-137 20,00€ 01.09.2015
2015 Emília Beňovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-192 20,00€ 01.09.2015
2015 Ľudmila Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-466 20,00€ 01.09.2015
2015 Emília Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-220 20,00€  01.09.2015
2015 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-266 20,00€ 01.09.2015
2015 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-225 20,00€ 01.09.2015
2015 Peter Tomšík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 40,00€ 01.09.2015
2015 Zuzana Chamrazová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-131 10,00€ 01.09.2015
2015 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-143 20,00€ 01.09.2015
2015 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-33 20,00€ 01.09.2015
2015 Gabriela Nemešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 01.09.2015
2016 Gabriel Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-226 20,00€ 05.01.2016
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 05.01.2016
2016 Drahomíra Lábska Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-170 10,00€ 05.01.2016
2016 Jozef Cifra Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-202 10,00€ 05.01.2016
2016 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 05.01.2016
2016 Zdenka Depešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-346 20,00€ 05.01.2016
2016 Ľubica Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-228 20,00€ 05.01.2016
2016 Františka Mrázová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-214 20,00€ 05.01.2016
2016 Mária Žáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 20,00€ 05.01.2016
2016 Jozef Žák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-467 20,00€ 05.01.2016
2016 Pavlína Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-372 10,00€ 05.01.2016
2016 Marta Zradulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-195 20,00€ 05.01.2016
2016 Júlia Vadkertiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-334 20,00€ 05.01.2016
2016 Alžbeta Svečulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-193 30,00€ 05.01.2016
2016 Milan Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-224 20,00€ 05.01.2016
2016 Emil Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-389 30,00€ 05.01.2016
2016 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-309 20,00€ 05.01.2016
2016 Helena Šlosárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-358 20,00€ 05.01.2016
Cintorín – Horný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
 2007 Marta Tomšíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 6,60€ 01.01.2007
2007 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-463 6,60€ 02.03.2007
2007 Helena Macáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-502 6,60€ 18.08.2007
2007 František Palaťka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-470 3,30€ 01.11.2007
2008 Mária Uhrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-228 6,60€ 10.03.2008
2008 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-207 6,60€ 11.03.2008
2008 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-72 6,60€ 08.06.2008
2008 Magdaléna Bachanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 6,60€ 13.08.2008
2008 Alžbeta Špániková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-182 6,60€ 04.09.2008
2009 František Palaťka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-440 6,60€ 01.01.2009
2009 Jozef Urban Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-91 6,60€ 01.01.2009
2009 Rozália Ďuranová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-437 6,60€ 01.01.2009
2009 Jarmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-181 6,60€ 01.01.2009
2009 Mária Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-480 3,30€ 01.01.2009
2009 Anna Domianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-511 6,60€ 01.06.2009
2010 Marta Tomšíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-125 6,60€ 01.01.2010
2010 Jarmila Hudecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-503 6,60€ 01.01.2010
2010 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-416 3,30€ 01.01.2010
2010 Emil Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-411 6,60€ 01.01.2010
2011 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-417 6,60€ 01.01.2011
2011 Anna Domiánová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-143  3,30€
2011 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-418 6,60€ 01.01.2011
2011 Juliana Slameňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-31 3,30€ 01.01.2011
2011 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-441 6,60€ 01.01.2011
2011 František Dvoran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-134 6,60€ 01.01.2011
2011 Mária Solnicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-489 6,60€ 01.01.2011
2011 Veronika Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-13 6,60€ 01.01.2011
2011 Marián Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-277 6,60€ 01.01.2011
2011 Mária Solnicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-489 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Macáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-477 6,60€ 01.01.2011
2011 Branislav Slameň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-397 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-481 3,30€ 01.01.2011
2011 Františka Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-487 6,60€ 01.01.2011
2011 Helena Chalmovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-251 6,60€ 01.01.2011
2011 Zuzana Kočišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-455 6,60€ 01.01.2011
2011 Štefan Čižmár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-321 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-179 3,30€ 01.01.2011
2011 Mária Smoláriková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-295 3,30€ 01.01.2011
2011 Juraj Podhorský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-268 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-356 3,30€ 01.01.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-351 3,30€ 01.01.2011
 2011 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-298 3,30€ 01.01.2011
2011 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-44 3,30€ 01.02.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-8 3,30€ 01.08.2011
2011 Juraj Podhorský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-64 6,60€ 01.08.2011
2011 Anna Domianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-37 6,60€ 01.08.2011
2011 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-271 6,60€ 01.08.2011
2011 Vladimír Barát Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-224 6,60€ 01.08.2011
2011 Mária Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-84 6,60€ 01.08.2011
2011 Helena Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-7 3,30€ 01.08.2011
2011 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-301 3,30€  01.08.2011
2011 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-222 6,60€ 01.08.2011
2011 Marta Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-5 3,30€ 01.08.2011
2011 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom  hrobového miesta A-3 3,30€ 01.08.2011
2011 Mária Komáromiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-475 6,60€ 29.09.2011
2011 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-45 3,30€ 01.11.2011
2012 Imrich Belej Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-91 6,60€ 01.01.2012
2012 Štefan Šarkozy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-517 20,00€ 28.04.2012
2012 Františka Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-516 10,00€ 01.05.2012
2012 Františka Pňačková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-519 20,00€ 13.06.2012
2012 Marta Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-77 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Čičmanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-449 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-105 20,00€ 27.06.2012
2012 Marta Kršáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-448 20,00€ 27.06.2012
2012 Jozef Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-453 20,00€ 27.06.2012
2012 Veronika Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-159 20,00€ 27.06.2012
2012 Veronika Mandúchová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-173 20,00€ 27.06.2012
2012 Marián Marcinkech Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-246 20,00€ 27.06.2012
2012 Marta Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-485 20,00€ 27.06.2012
 2012 Helena Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-487 30,00€ 27.06.2012
2012  Alžbeta Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-486 20,00€ 27.06.2012
2012 Juraj Podhorský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-452 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Sádovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-10 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-507 20,00€ 27.06.2012
2012 Jaroslav Šarkozy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-424 20,00€ 27.06.2012
2012 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-472 10,00€ 27.06.2012
2012 Anton Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-78 10,00€ 27.06.2012
2012 Jozef Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-448 20,00€ 27.06.2012
2012 Alena Stojková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-262 20,00€ 27.06.2012
2012 Pavol Straňák Nájomná zmluva prenájom  hrobového miesta D-421 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Trubinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-474 20,00€ 27.06.2012
2012 Anton Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-78 10,00€ 27.06.2012
2012 Mária Čičmanová Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta D-449 20,00€ 27.06.2012
2012 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-472 10,00€ 27.06.2012
2012 Helena Trubinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-474 20,00€ 27.06.2012
2012 Veronika Mandúchová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-173 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-478 30,00€ 27.06.2012
2012 Jozef Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-453 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Sádovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-10 20,00€ 27.06.2012
2012 Veronika Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miest A-159 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-507 20,00€ 27.06.2012
2012 Emília Podhorská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-452 20,00€ 27.06.2012
2012 Marta Kršáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-488 20,00€ 27.06.2012
2012 Marián Marcinkech Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-246 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Tužinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-161 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-105 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-485 20,00€ 27.06.2012
2012 Alžbeta Penzešová Nájomná zmluva prenájom  hrobového miesta D-486 20,00€ 27.06.2012
2012 Pavol Straňák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-421 20,00€ 27.06.2012
2012 Mária Tužinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-161 20,00€ 27.06.2012
2012 Helena Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-383 10,00€ 01.07.2012
2012 Tibor st. Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-167 20,00€ 01.07.2012
2012 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-281 10,00€ 31.07.2012
2012 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-359 10,00€ 31.07.2012
2012 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-330 10,00€ 01.08.2012
2012 Vilma Šamajová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-297 20,00€ 01.08.2012
2012 Marta Matlúchová Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta D-465 20,00€ 01.08.2012
2012 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-66 10,00€ 27.08.2012
2012 Anna Švecová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-67 10,00€ 27.08.2012
2012 Zdenka Ďurianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-119 10,00€ 28.08.2012
2012 Henrieta Kreháková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-243 10,00€ 28.08.2012
2012 Margita Ševčíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-175 20,00€ 01.09.2012
2012 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-314 10,00€ 01.10.2012
2012 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-296 10,00€ 01.10.2012
2012 Lýdia Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-313 10,00€ 01.10.2012
2012 Anton Solnica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-319 10,00€ 01.10.2012
2012 Anton Špánik Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-392 10,00€ 01.10.2012
2012 Emilia Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-373 10,00€ 01.10.2012
2012 František Dvoran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-372 10,00€ 01.10.2012
2012 Zuzana Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-156 10,00€ 01.10.2012
 2012 Anna Švecová  Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-327 10,00€ 01.10.2012
2012  Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-396 10,00€ 01.10.2012
 2012  Anna Straňáková  Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta D-396  10,00€ 01.10.2012
 2012 Anna Straňáková  Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta C-360 10,00€ 01.10.2012
 2012  Anna Straňáková  Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta C-322 10,00€ 01.10.2012
 2012 Želmíra Hajnalová  Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta C-329 10,00€ 01.10.2012
2012  Želmíra Hajnalová  Nájomná zmluva  prenájom hrobového miesta C-337 10,00€ 01.10.2012
2012 Alžbeta Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-312 20,00€ 01.10.2012
2012 Zuzana Baráthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-387 10,00€  01.10.2012
2012 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-343 10,00€ 01.10.2012
2012 Františka Fabianová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-336 10,00€ 01.10.2012
2012 Magdaléna Szabová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-376 10,00€ 01.11.2012
2012 Rozália Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-363 10,00€ 01.11.2012
2012 Vojtech Kolár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-287 10,00€ 01.11.2012
2012 Marta Pénzešová  Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-273 10,00€ 01.11.2012
2012  Marta Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-291 10,00€ 01.11.2012
2012 Klára Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-255 10,00€ 01.11.2012
2012 František Vrabec Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-199 10,00€ 01.11.2012
2012 Július Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-212 20,00€ 01.11.2012
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 01.11.2012
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-136 10,00€ 01.11.2012
2012 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-54 10,00€ 01.11.2012
 2012 Františka Roganská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-177 10,00€ 21.11.2012
2012 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-344 10,00€ 21.11.2012
2012 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-2 10,00€ 21.11.2012
2012 Ľudmila Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-520 20,00€ 21.11.2012
2012 Emília Chlpíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-114 20,00€ 01.12.2012
2012 Emília Chlpíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-353 10,00€ 01.12.2012
2012 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-317 10,00€ 01.12.2012
2012 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-332 10,00€ 01.12.2012
2012 Helena Sigetová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-170 10,00€ 01.12.2012
2012 Edita Domáňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-132 10,00€ 01.12.2012
2012 Helena Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-335 10,00€ 01.12.2012
2012 Helena Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-289 10,00€ 01.12.2012
2013 Emília Dojčánová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-276 20,00€ 01.01.2013
2013 Amália Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-184 20,00€ 01.01.2013
2013 Zdenko Bekény Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-215 10,00€ 01.01.2013
2013 Margita Baráthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-498 20,00€ 01.01.2013
2013 Jozef Čulík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-492 20,00€ 01.01.2013
2013 Štefan Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-262 10,00€ 01.01.2013
2013 Ing. Tomáš Krajmer Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-210 20,00€ 02.01.2013
2013 Anna Trnková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 02.01.2013
2013 Ing. Emil Solnica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-522 20,00€ 02.01.2013
2013 František Vrabec Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-71 20,00€ 02.01.2013
2013 Cecília Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-457 20,00€ 02.01.2013
2013 Jozef Urban Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-92 20,00€ 02.01.2013
2013 Anton Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-454 20,00€ 02.01.2013
2013 Helena Radecká Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-464 20,00€ 02.01.2013
2013 Emília Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-493 20,00€ 02.01.2013
2013 František Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-79 20,00€  02.01.2013
2013 Marta Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-234 20,00€ 02.01.2013
2013 Marta Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-221 20,00€ 02.01.2013
2013 Alžbeta Maceková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-61 20,00€ 02.01.2013
2013 Helena Hrašková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-459 20,00€ 02.01.2013
2013 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-51 10,00€ 01.02.2013
2013 Eva Čulíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-522 20,00€ 02.04.2013
2013 Helena Chalmovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-523 20,00€ 20.05.2013
2013 Vladimír Čulík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-524 20,00€ 29.05.2013
2013 Rozália Bahulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-259 10,00€ 11.09.2013
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 22.10.2013
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-83 10,00€ 22.10.2013
2013 Ľudmila Rampáčková nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-375 10,00€ 29.10.2013
2014 Tomáš Ďuran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-104 20,00€ 01.01.2014
2014 Milan Komáromi Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-525 20,00€ 14.01.2014
2014 Jana Bujdáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-497 20,00€ 01.01.2014
2014 Peter Baráth Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-65 20,00€ 20.02.2014
2014 Alena Duchoňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-209 30,00€ 01.04.2014
2014 Milan Kmeťo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-499 20,00€ 01.05.2014
2014 Rozália Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-183 20,00€ 13.05.2014
2014 Jozef Hajnala Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-318 10,00€ 13.05.2014
2014 Milan Matúš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-473 20,00€ 13.05.2014
2014 Anna Tužinská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-94 10,00€ 13.05.2014
2014 Veronika Solnicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-471 20,00€ 13.05.2014
2014 František Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-308 10,00€ 13.05.2014
2014 Júlia Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-205 20,00€ 13.05.2014
2014 Helena Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-158 20,00€ 13.05.2014
2014 Anna Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-231 20,00€ 13.05.2014
2014 Ingrida Šarkozyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-384 10,00€ 13.05.2014
2014 Martin Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 13.05.2014
2014 Františka Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 13.05.2014
2014 Helena Pénzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-526 20,00€ 12.06.2014
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-28 20,00€ 08.01.2015
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-320 10,00€ 08.01.2015
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-204 20,00€ 24.03.2015
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-201 20,00€ 25.03.2015
2015 Bernadeta Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-264 10,00€ 10.06.2015
2015 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-305 20,00€ 01.09.2015
2015 Csaba Schmidt Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-292 20,00€ 01.09.2015
2015 Gabriela Gambošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 10,00€ 01.09.2015
2015 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-4 10,00€ 01.09.2015
2015 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-311 20,00€ 01.09.2015
2015 Marianna Kulháňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-450 20,00€ 01.09.2015
2015 Beňadik Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-73 20,00€ 01.09.2015
2015 Ľudmila Taldíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-206 20,00€ 01.09.2015
2015 Juliana Slemeňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-32 10,00€ 01.09.2015
2015 Marta Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-230 20,00€ 01.09.2015
2015 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-103 10,00€ 01.09.2015
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-482 10,00€ 01.09.2015
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-102 10,00€ 01.09.2015
2015 Ivan Mihalovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-435 20,00€ 01.09.2015
2016 Irena Marcinkechová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-232 30,00€ 05.01.2016
2016 JUDr. Cyril Beňovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-400 30,00€ 05.01.2016
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-462 20,00€ 05.01.2016
2016 Ján Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-261 10,00€ 05.01.2016
2016 Alžbeta Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-500 20,00€ 05.01.2016
2016 Mária Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-476 20,00€ 05.01.2016
2016 Irena Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-501 20,00€ 05.01.2016
2016 Helena Ševčíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-505 20,00€ 05.01.2016
2016 Stanislav Krupa Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-227 20,00€ 05.01.2016
2016 Blanka Babeková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-496 20,00€ 05.01.2016
2016 Františka Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-202 20,00€ 05.01.2016
2016 Emília Chlpíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-150 20,00€ 05.01.2016
2016 Gabriel Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-69 20,00€ 05.01.2016
2016 Henrieta Kreháková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-120 20,00€ 05.01.2016
 Cintorín Reformovanej Kresťanskej Cirkvi    
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2009 Koloman Prcín Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -38 3,30€ 01.01.2009
2009 Jana Gužalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -12 6,60€ 01.01.2009
2009 Ján Ujfaluši Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -39 3,30€ 15.08.2009
2011 Jolana Balážiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta  -106 6,60€ 17.08.2011
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -13 20,00€ 25.06.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -96 20,00€ 25.06.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -24 20,00€ 25.06.2012
2012 Imrich Bartha Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -100 20,00€ 25.06.2012
2012 Alžbeta Pinkovicsová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -101 20,00€ 01.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -107 20,00€ 21.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -23 10,00€ 21.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -35 20,00€ 21.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -91 10,00€ 21.08.2012
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -22 20,00€ 22.08.2012
2012 Šarlota Hasilová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -37 20,00€ 30.08.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -7 20,00€ 31.08.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -57 20,00€ 31.08.2012
2012 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -6 10,00€ 31.08.2012
2012 Magdaléna Jánovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -95 10,00€ 01.09.2012
 2012 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -53 10,00€ 22.11.2012
2012 Tibor Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -99 20,00€ 01.11.2012
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -2 10,00€ 01.11.2012
2012 Tibor Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -78 10,00€ 01.11.2012
2012 Jaroslav Csánky Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -104 20,00€ 01.10.2012
2012 Alžbeta Molnárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -85 20,00€ 01.10.2012
2012 Viktor Hencze Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -36 10,00€ 01.10.2012
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -52 20,00€ 01.10.2012
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -72 30,00€ 01.10.2012
2012 Emma Fuxhofferová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -71 20,00€ 01.10.2012
2012 Magdaléna Jánovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta -74 10,00€ 01.10.2012
2012 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.08.2012
2013 Ladislav Bihary Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 98 30,00€ 01.02.2013
2013 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 58 30,00€ 01.02.2013
2013 Edita Vanková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 25 20,00€ 01.02.2013
2013 Jolana Kiššová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 65 20,00€ 01.02.2013
2013 Ida Ivaničová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 108 20,00€ 22.04.2013
2013 Zlata Janegová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 77 20,00€ 29.05.2013
2013 Rudolf Vančo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 116 25,00€ 03.09.2013
 2014 Erika Szokeová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 51 20,00€ 13.05.2014
2014 Ida Ivaničová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 18  20,00€ 13.05.2014
2014 Alžbeta Pinkovicsová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 102 20,00€ 13.05.2014
2014 Magdaléna Jánovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 105 20,00€ 13.05.2014
2016 Emília Šimková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 97 10,00€ 05.01.2016