Úradná tabuľaZmluvy na hrobové miesta

 

Cintorín Dolný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2021 Miroslav Zahradník, Agátová 432/16, Vinodol Nájomná zmluva č. 60/2021 prenájom hrobového miesta A-1 20,00€ 02.03.2021
2021 Magdaléna Szabóová, Pesecká 8/20, Vinodol Nájomná zmluva č.  203/2021 prenájom hrobového miesta A-2 10,00€ 08.06.2021
2021 Helena Trubinská, Úzka 66/45, Vinodol Nájomná zmluva č.  148/2021 prenájom hrobového miesta A-3 10,00€ 25.03.2021
2021 Helena Šipikalová, Agátová 427/26, Vinodol Nájomná zmluva č.  175/2021 prenájom hrobového miesta A-4 10,00€ 08.04.2021
2021 Ján Hlinka, Hlavná 360, Vinodol Nájomná zmluva č. 185/2021 prenájom hrobového miesta A-6 20,00€ 15.04.2021
2021 Stanislav Buranský, Hlavná 255/95, Vinodol Nájomná zmluva č.  129/2021 prenájom hrobového miesta A- 7 10,00€ 13.03.2021
2021 Marta Katerinková, Hlavná 341/128, Vinodol Nájomná zmluva č.  96/2021 prenájom hrobového miesta A- 10 10,00€ 09.03.2021
2021 Mária Kollárová, Hlavná 260/107, Vinodol Nájomná zmluva č.  138/2021 prenájom hrobového miesta A -11 20,00€ 18.03.2021
2021 Ing. Michaela Gužalová, K vodárni 271/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  163/2021 prenájom hrobového miesta A – 13 10,00€ 01.04.2021
2021 Jana Gužalová, K vodárni 271/5, Vinodol Nájomná zmluva  č. 162/2021 prenájom hrobového miesta A – 14 20,00€ 01.04.2021
2012 Mária Jedináková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-15 10,00€ 02.11.2012
2019 Ľuboš Kelemen, Obecná 472/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  8/2019 prenájom hrobového miesta A-18 20,00€ 02.07.2019
2022 Daniela Cifrová Hlboká 315/8, Vinodol Nájomná zmluva č.  3/2022 prenájom hrobového miesta A-21 10,00€ 19.02.2022
2014 Štefan Juhász Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-22 20,00€ 14.05.2014
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva č.  105/2021 prenájom hrobového miesta A- 25 30,00€ 09.03.2021
2021 Alžbeta Lakatošová, Kostolná 159/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  103/2021 prenájom hrobového miesta  A- 26 20,00€ 09.03.2021
2022 Mária Šišmišová, Hlavná 540/94A, Vinodol Nájomná zmluva č. 91/2022 prenájom hrobového miesta  A-28 10,00€ 26.07.2022
2022 Zuzana Kočišová, K vodárni 297/36, Vinodol Nájomná zmluva č. 59/2022 prenájom hrobového miesta A-30 20,00€ 12.05.2022
2022 Branislav Slameň, Obec Vinodol Nájomná zmluva č. 93/2022 prenájom hrobového miesta A-31 20,00€ 06.08.2022
2015 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-33 20,00€ 02.09.2015
2021 Mária Uhríková, Úzka 45/32, Vinodol Nájomná zmluva č.  115/2021 prenájom hrobového miesta A – 34 20,00€ 11.03.2021
2021 Jozef Šulík, Agátová 373/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  43/2021 prenájom hrobového miesta A-35 30,00€ 27.02.2021
2021 Ing. Viktor Havlík, Hlavná 129/263, Vinodol Nájomná zmluva č. 210/2021 prenájom hrobového miesta A-44 20,00€ 11.06.2021
2014 Magdaléna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-47 20,00€ 18.03.2014
2021 Drahomíra Péteriová, 951 07 Malý Cetín 150 Nájomná zmluva č. 32/2021 prenájom hrobového miesta A-50 10,00€ 27.02.2021
2021 Zuzana Ňorbová, Tatranská 5311/34, Nové Zámky Nájomná zmluva č.  133/2021 prenájom hrobového miesta A -51 20,00€ 16.03.2021
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-53 20,00€ 14.05.2014
2021 Helena Zábojníková, Hlboká 1081/73, Vinodol Nájomná zmluva č. 268/2021 prenájom hrobového miesta A-54 20,00€ 05.10.2021
2014 Mária Miková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-55 40,00€ 14.05.2014
2018 Anna Korpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-57 20,00€ 02.09.2018
2021 Margita Jakubíková, Bizetova 14, Nitra Nájomná zmluva č.  57/2021 prenájom hrobového miesta A – 58 10,00€ 02.03.2021
2014 Margita Jakubíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 20,00€ 14.05.2014
2021 Margita Jakubíková, Bizetova 14, Nitra Nájomná zmluva č.  56/2021 prenájom hrobového miesta A – 61 10,00€ 02.03.2021
2015 Peter Tomšík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 40,00€ 02.09.2015
2021 Tatiana Kobzová, Bethovenova 12, Nitra Nájomná zmluva č. 33/2021 prenájom hrobového miesta A-64 10,00€ 27.02.2021
2021 Margita Hulalová, K vodárni 273/9, Vinodol Nájomná zmluva č. 137/2021 prenájom hrobového miesta A-65 10,00€ 18.03.2021
2021 Helena Bekéniová, Ždiarska 26, Nitra Nájomná zmluva č. 230/2021 prenájom hrobového miesta A-66 10,00€ 22.07.2021
2021 Veronika Hlinková, Obecná 474/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  101/2021 prenájom hrobového miesta A – 67 10,00€ 09.03.2021
2022 Mária Kollárová, Hlavná 260/173, Vinodol Nájomná zmluva č. 70/2022 prenájom hrobového miesta A – 68 10,00€ 27.05.2022
2022 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/25, Vinodol Nájomná zmluva č. 33/2022 prenájom hrobového miesta  A-71 20,00€ 20.04.2022
2021 Veronika Hlinková, Obecná 474/31, Vinodol Nájomná zmluva č. 100/2021 prenájom hrobového miesta A – 74 20,00€ 09.03.2021
2022 Mária Kováčová, Hlavná 256/97, Vinodol Nájomná zmluva č. 37/2022 prenájom hrobového miesta A-75 10,00€ 29.04.2022
2021 Františka Hlinková, Agátová 435/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 234/2021 prenájom hrobového miesta A – 77 10,00€ 29.07.2021
2021 Františka Hlinková, Agátová 435/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 235/2021 prenájom hrobového miesta A – 78 20,00€ 29.07.2021
2021 Františka Šafárová, Úzka 61/35, Vinodol Nájomná zmluva 201/2021 prenájom hrobového miesta A-79 20,00€ 05.06.2021
2021 Margita Šranková, Obecná 475/35, Vinodol Nájomná zmluva č.  83/2021 prenájom hrobového miesta A – 81 10,00€ 04.03.2021
2016 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 06.01.2016
2021 Priska Cifrová, Bezručova 3578/1, Nové Zámky Nájomná zmluva č.  281/2021 prenájom hrobového miesta A-84 20,00€ 28.10.2021
2020 Ladislav Lakatoš, Hlboká 329/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 11/2020 prenájom hrobového miesta A – 86 20,00€ 12.12.2020
2023 Adrian Ondrejková, Hlavná 108/88, Dolná Krupá Nájomná zmluva č.10/2023 prenájom hrobového miesta A-87 10,00€ 23.03.2023
2016 Alžbeta Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-88 10,00€ 23.08.2016
2022 Barbora Lakatošová, Hlavná 253/91, Vinodol Nájomná zmluva č. 26/2022 prenájom hrobového miesta A – 90 20,00€ 08.04.2022
2021 Ľuboš Belej, 92591 Kráľová nad Váhom 729 Nájomná zmluva č. 279/2021 prenájom hrobového miesta A-91 10,00€ 26.10.2021
2021 František Čerman, Hlavná 363/78, Vinodol Nájomná zmluva č. 125/2021 prenájom hrobového miesta A -92 20,00€ 11.03.2021
2021 Helena Magáthová, Agátová 510/51, Vinodol Nájomná zmluv č.  141/2021 prenájom hrobového miesta A -94 20,00€ 18.03.2021
2021 Angelika Buranská, Hlavná 225/95, Vinodol Nájomná zmluva č. 130/2021 prenájom hrobového miesta A -95 10,00€ 13.03.2021
2019  Emília Barthová, K vodárni 303/24, Vinodol Nájomná zmluva č. 79/2019 prenájom hrobového miesta A-96 10,00€ 25.09.2019
2022 Helena Biharyová, K vodárni 283/33, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č. 49/2022 prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 12.05.2022
2019 Jana Gužalová, K vodárni 271/5, Vinodol Nájomná zmluva č. 22/2019 prenájom hrobového miesta A-103 20,00€ 25.07.2019
2020 Alena Benyoova, Bodvianska  15, Bratislava Nájomná zmluva č. 3/2020 prenájom hrobového miesta A-104 10,00€ 22.01.2020
2021 Marta Katerinková, Hlavná 341/128, Vinodol Nájomná zmluva č. 97/2021 prenájom hrobového miesta A-107 10,00€ 09.03.2021
2015 Gabriela Nemešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 02.09.2015
2021 Veronika Hlinková, Obecná 474/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  102/2021 prenájom hrobového miesta A 109 10,00€ 09.03.2021
2019 Igor Adámik, Gogoľová 22, 955 01 Topoľčany Nájomná zmluva č. 56/2019 prenájom hrobového miesta A-110 20,00€ 29.08.2019
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 02.01.2016
2021 Helena Hlinková, Pesecká 15/1, Vinodol Nájomná zmluva č.  91/2021 prenájom hrobového miesta A-112 10,00€ 04.03.2021
2018 Margita Šranková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-113 20,00€ 02.09.2018
2019 Beáta Lohyňová, Agátová 408/64, Vinodol Nájomná zmluva č.  24/2019 prenájom hrobového miesta A-117 20,00€ 26.07.2019
2021 Vojtech Baranyay, Lipová 12, Komárno Nájomná zmluva č. 35/2021 prenájom hrobového miesta A-118 40,00€ 27.02.2021
2015 Beáta Lohyňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-119 20,00€ 27.02.2015
2021 Marta Zradulová, 94105 Černík 3 Nájomná zmluva č. 177/2021 prenájom hrobového miesta A-122 20,00€ 08.04.2021
2021 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č. 121/2021 prenájom hrobového miesta A-123 10,00€ 11.03.2021
2021 Emília Melišková, Obecná 502/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 74/2021 prenájom hrobového miesta A-125 20,00€ 04.03.2021
2022 Monika Feketsová, Hlboká 323/3, Vinodol Nájomná zmluva č. 139/2022 prenájom hrobového miesta A-126 10,00€ 07.10.2022
2021 František Kačák, U školy 76, Príbram Nájomná zmluva č. 283/2021 prenájom hrobového miesta A-129 10,00€ 04.11.2021
2022 Klára Gogoľová, Jabloňová 735/3, Imeľ Nájomná zmluva č. 126/2022 prenájom hrobového miesta A-130 20,00€ 27.09.2022
2021 Zuzana Chamrazová, 90052 Kuchyňa 238 Nájomná zmluva č. 53/2021 prenájom hrobového miesta A-131 10,00€ 02.03.2021
2018 Stanislav Buranský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-134 20,00€ 02.01.2018
2012 Klára Gogoľová, Jabloňová 735/3, Imeľ Nájomná zmluva č. 123/2022 prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 27.09.2022
2015 Anton Bačinský Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-137 20,00€ 02.09.2015
2019 Darina Kanásová, 28.Marca 33, Komjatice Nájomná zmluva č. 7/2019 prenájom hrobového miesta A-138 20,00€ 17.09.2019
2022 Helena Uherová, Hlavná 259/105, Vinodol Nájomná zmluva č. 165/2022 prenájom hrobového miesta A-139 10,00€ 27.10.2022
2012 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-140 10,00€ 02.11.2012
2015 Mária Žáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 20,00€ 02.09.2015
2021 Anna Klobučníková, Obecná 458/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 88/2021 prenájom hrobového miesta A-142 20,00€ 04.03.2021
2015 Marta Ovsenáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-143 20,00€ 02.09.2015
2013 Monika Čerňanská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-145 20,00€ 02.02.2021
2021 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č. 272/2021 prenájom hrobového miesta A-146 10,00€ 14.10.2021
2019 Františka Sabová, Agátová 419/42, Vinodol Nájomná zmluva č. 67/2019 prenájom hrobového miesta A-147 20,00€ 12.09.2019
2019 Michaela Ďuranová, Hlavná 443/52, Vinodol Nájomná zmluva č. 26/2019 prenájom hrobového miesta A-148 20,00€ 27.07.2019
2019 Monika Strážovská, Mlynská 124/51, Veľký Kýr Nájomná zmluva č. 27/2019 prenájom hrobového miesta A-149 20,00€ 27.07.2019
2018 Helena Šrónerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-150 10,00€ 02.09.2018
2021 Marta Kozárová, Obecná 476/37, Vinodol Nájomná zmluva č. 30/2021 prenájom hrobového miesta A-152 20,00€ 25.02.2021
2021 Mária Jedináková, Fryštácka 221/30a, 73301 Karviná Fryštát, ČR Nájomná zmluva č. 274/2021 prenájom hrobového miesta A-153 20,00€ 19.10.2021
2021 JUDr. Tomáš Keleši, Furdekova 9, Bratislava Nájomná zmluva č. 180/2021 prenájom hrobového miesta A-154 20,00€ 10.04.2021
2021 Stanislav Vravko, 951 33 Hájske 536 Nájomná zmluva č. 219/2021 prenájom hrobového miesta A-155 20,00€ 17.06.2021
2022 Martina Kroláková, Telepy 398/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 1/2022 prenájom hrobového miesta A-156 20,00€ 13.01.2022
2018 Zuzana Hrivňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-157 20,00€ 02.09.2018
2016 Jozef Halás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-158 20,00€ 06.01.2016
2018 Jana Gužalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-159 40,00€ 02.09.2018
2019 Emília Barthová, K vodárni 303/24, Vinodol Nájomná zmluv č.  78/2019 prenájom hrobového miesta A-160 20,00€ 25.09.2019
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-161 10,00€ 31.05.2018
2022 Marián Stojka, Hlavná 275/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 157/2022 prenájom hrobového miesta A-162 20,00€ 25.10.2022
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-163 10,00€ 31.05.2018
2013 Marián Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-164 20,00€ 02.02.2013
2014 Milan Stojka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-165 10,00€ 14.05.2014
2021 Mária Lakatošová, Hlavná 344/122, Vinodol Nájomná zmluva 209/2021 prenájom hrobového miesta A-166 20,00€ 11.06.2021
2019 Dana Melicháreková Nájomná zmluva 43/2019 prenájom hrobového miesta A-170 10,00€ 21.08.2019
2014 Zuzana Čirková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-173 30,00€ 14.05.2014
2019 Mária Mrkvicová Nájomná zmluva 16/2019 prenájom hrobového miesta A-194 20,00€ 12.07.2019
2016 Dominik Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-166 30,00€ 23.08.2016
2022 Terézia Kováčová, Agátová 417/46, Vinodol Nájomná zmluva č. 173/2022 prenájom hrobového miesta B-167 20,00€ 29.10.2022
2021 Jarmila Hlinková, Hlavná 262/127, Vinodol Nájomná zmluva č. 258/2021 prenájom hrobového miesta B-168 20,00€ 22.09.2021
2021 Helena Uherová, Hlavná 259/105, Vinodol Nájomná zmluva č. 37/2021 prenájom hrobového miesta B-169 20,00€ 27.02.2021
2019 Dana Melicháreková, Poštová 900/16, Komjatice Nájomná zmluva č. 43/2019 prenájom hrobového miesta B-170 20,00€ 21.08.2019
2021 Helena Trubinská, Úzka 66/45, Vinodol Nájomná zmluva č. 147/2021 prenájom hrobového miesta B-171 20,00€ 25.03.2021
2021 Mária Mrkvicová, Obecná 450/24, Vinodol Nájomná zmluva č. 89/2021 prenájom hrobového miesta B-172 20,00€ 04.03.2021
2016 Zuzana Čirková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-173 30,00€ 23.08.2016
2021 Štefan Pénzeš, Hlavná 261/109, Vinodol Nájomná zmluva č. 266/2021 prenájom hrobového miesta B-174 20,00€ 30.09.2021
2021 Mária Uhríková, Úzka 261/109, Vinodol Nájomná zmluva 116/2021 prenájom hrobového miesta B-175 20,00€ 11.03.2021
2021 Mária Kováčová, Hlavná 259/97, Vinodol Nájomná zmluva č. 208/2021 prenájom hrobového miesta B-176 10,00€ 11.06.2021
2021 Ing. Štefan Havlík, Testarellogasse32/3/1, Wien, Rakúsko Nájomná zmluva č.224/2021 prenájom hrobového miesta B-177 20,00€ 24.06.2021
2012 František Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-178 20,00€ 02.01.2012
2021 Monika Feketsová, Hlboká 323/3, Vinodol Nájomná zmluva č.  216/2021 prenájom hrobového miesta B-179 20,00€ 17.06.2021
2023 Štefánia Desátová, Hlavná 252/89, Vinodol Nájomná zmluva č. 8/2023 prenájom hrobového miesta B-180 20,00€ 15.02.2023
2016 Štefan Desát Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-181 20,00€ 06.01.2016
2013 Jozef Lastovica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-182 20,00€ 02.02.2013
2021 Dana Ilková, MDŽ 22, 942 01 Šurany Nájomná zmluva č.  158/2021 prenájom hrobového miesta B-184 20,00€ 01.04.2021
2014 Marta Katerinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-185 20,00€ 14.05.2014
2021 Ivan Hlinka, Chalúpková 1167/38, Vráble Nájomná zmluva č.  225/2021 prenájom hrobového miesta B-186 10,00€ 24.06.2021
2021 Miroslav Gaži, Kmeťova 25/16, Nitra Nájomná zmluva č.  205/2021 prenájom hrobového miesta B-187 20,00€ 09.06.2021
2021 Mária Trubinská, Škultétyho 52, Nitra Nájomná zmluva 270/2021 prenájom hrobového miesta B-189 10,00€ 06.10.20212
2014 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-190 20,00€ 14.05.2014
2014 Irena Dlhovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-191 20,00€ 14.05.2014
2015 Emília Beňovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-192 20,00€ 02.09.2015
2016 Alžbeta Svečulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-193 30,00€ 06.01.2016
2021 Mária Mrkvicová, Obecná 450/24, Vinodol Nájomná zmluva č.  16/2019 prenájom hrobového miesta B-194 20,00€ 12.07.2019
2016 Marta Zradulová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-195 20,00€ 06.01.2016
2019 Anežka Šafárová, Hlboká 310/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  74/2019 prenájom hrobového miesta B-196 20,00€ 19.09.2019
2019 Jarmila Vrtáková, Agátová 371/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  76/2019 prenájom hrobového miesta B-197 20,00€ 21.09.2019
2018 Margita Hulalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-198 30,00€ 23.02.2018
2021 Imrich Blanár, Agátová 406/68, Vinodol Nájomná zmluva č.  146/2021 prenájom hrobového miesta B-199 20,00€ 25.03.2021
2021 Stanislav Krupa, Úzka 41/46, Vinodol Nájomná zmluva č.  51/2021 prenájom hrobového miesta B-200 20,00€ 02.03.2021
2021 Veronika Bohumelová, Nábrežná 8, Nové Zámky Nájomná zmluva č.  26/2021 prenájom hrobového miesta B-201 20,00€ 25.02.2021
2016 Jozef Cifra Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-202 10,00€ 06.01.2016
2021 Zdenka Lukáčová, Hlavná 190/9, Vinodol Nájomná zmluva č.  82/2021 prenájom hrobového miesta B-203 10,00€ 04.03.2021
2018 Mária Uhríková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-204 30,00€ 02.09.2018
2019 Marta Borbélyová, Hlavná 251/87, Vinodol Nájomná zmluva č.  28/2019 prenájom hrobového miesta B-205 20,00€ 27.07.2019
2019 Ján Penzeš, Dlhá 36, Nitra Nájomná zmluva č.  44/2019 prenájom hrobového miesta B-206 20,00€ 23.08.2019
2019 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č.  18/2019 prenájom hrobového miesta B-207 10,00€ 12.07.2019
2019 Monika Zahradníková, Agátová 432/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  50/2019 prenájom hrobového miesta B-208 20,00€ 27.08.2019
2019 Jana Valašeková, Vinohradská 84, Komjatice Nájomná zmluva č.  53/2019 prenájom hrobového miesta B-209 30,00€ 27.08.2019
2019 Mária Uhrínová, Tehelná 42, Dunajská Lužná Nájomná zmluva č.  55/2019 prenájom hrobového miesta B-210 20,00€ 28.08.2019
2021 Jarmila Bartová, Námestie hraničiarov 2, Bratislava Nájomná zmluva č.  269/2021 prenájom hrobového miesta B-211 10,00€ 06.10.2021
2019 Valéria Šišmišová, Agátová 413/27, Vinodol Nájomná zmluva č.  94/2019 prenájom hrobového miesta B-212 20,00€ 31.12.2019
2021 Milan Sýkora, Telepy 384/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  132/2021 prenájom hrobového miesta B-213 20,00€ 16.03.2021
2016 Františka Mrázová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-214 20,00€ 06.01.2016
2019 Matilda Poláková, Telepy 381/20, Vinodol Nájomná zmluva č.  86/2019 prenájom hrobového miesta B-215 20,00€ 16.10.2019
2021 Albína Černáková, Telepy 389/4, Vinodol Nájomná zmluva č.  78/2021 prenájom hrobového miesta B-216 20,00€ 04.03.2021
2021 Stanislav Vravko, 951 33 Hájske 536 Nájomná zmluva č.  220/2021 prenájom hrobového miesta B-217 20,00€ 17.06.2021
2021 Monika Feketsová, Hlboká 323, Vinodol Nájomná zmluva č.  217/2021 prenájom hrobového miesta B-218 30,00€ 17.06.2021
2022 Marcela Chovanová, 941 04 Mojzesovo 387 Nájomná zmluva č. 138/2022 prenájom hrobového miesta B-219 20,00€ 06.10.2022
2015 Emília Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-220 20,00€ 02.09.2015
2019 Jana Cifrová, Dolný Vinodol 423, Vinodol Nájomná zmluva č.  59/2019 prenájom hrobového miesta B-221 20,00€ 10.09.2019
2018 Veronika Cifrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-222 20,00€ 02.09.2018
2018 Božena Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-223 20,00€ 02.09.2018
2016 Milan Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-224 20,00€ 06.01.2016
2015 Valéria Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-225 20,00€ 02.09.2015
2016 Gabriel Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-226 20,00€ 06.01.2016
2014 Zuzana Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-227 20,00€ 14.05.2014
2016 Ľubica Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-228 20,00€ 06.01.2016
2018 Anna Žáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-229 20,00€ 02.09.2018
2019 Ján Hlinka st., Hlavná 360/84, Vinodol Nájomná zmluva č.  9/2019 prenájom hrobového miesta B-230 20,00€ 02.07.2019
2021 Zuzana Vargová, Agátová 409/62, Vinodol Nájomná zmluva č.  275/2021 prenájom hrobového miesta B-231 20,00€ 20.10.2021
2021 Helena Magáthová, Agátová 510/51, Vinodol Nájomná zmluva č.  142/2021 prenájom hrobového miesta B-233 10,00€ 18.03.2021
2022 Július Fehér, Obecná 469/17, Vinodol Nájomná zmluva č. 82/2022 prenájom hrobového miesta B-234 10,00€ 25.06.2022
2022 Edita Domáňová, Sládkovičova 41, Piešťany Nájomná zmluva č. 105/2022 prenájom hrobového miesta B-238 10,00€ 17.09.2022
2021 Helena Trubinská, Úzka 66/46, Vinodol Nájomná zmluva č.  149/2021 prenájom hrobového miesta B-242 10,00€ 25.03.2021
2022 Mgr. Mária Melišková, Kostolná 153/19, Vinodol Nájomná zmluva č. 149/2022 prenájom hrobového miesta B-246 10,00€ 18.10.2022
2021 Františka Hlinková, Agátová 435/10, Vinodol Nájomná zmluva č.  236/2021 prenájom hrobového miesta B-247 10,00€ 29.07.2021
2021 Mária Šamajová, 94105 Černík 360 Nájomná zmluva č.  215/2021 prenájom hrobového miesta B-248 20,00€ 17.06.2021
2021 Veronika Hlinková, Obecná 474/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  90/2021 prenájom hrobového miesta B-250 10,00€ 04.03.2021
2021 Jarmila Krajmerová, Hlavná 215/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  79/2021 prenájom hrobového miesta B-253 10,00€ 04.03.2021
2012 Helena Križanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-257 10,00€ 02.11.2012
2021 Františka Hlinková, Agátová 435/10, Vinodol Nájomná zmluva č.  237/2021 prenájom hrobového miesta B-258 20,00€ 29.07.2021
2021 Stanislav Krupa, Úzka 41/46, Vinodol Nájomná zmluva č.  49/2021 prenájom hrobového miesta B-259 10,00€ 02.03.2021
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  22/2021 prenájom hrobového miesta B-262 10,00€ 25.02.2021
2021 Tibor Blaho, 941 05 Černík 385 Nájomná zmluva č.  66/2021 prenájom hrobového miesta B-264 20,00€ 02.03.2021
2015 Mária Kollárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-266 20,00€ 02.09.2015
2022 Klára Máčiková, Úzka 59/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 182/2022 prenájom hrobového miesta B-267 10,00€ 23.11.2022
2019 Július Svečula, K vodárni 272/7, Vinodol Nájomná zmluva č.  25/2019 prenájom hrobového miesta B-268 20,00€ 26.07.2019
2022 Albína Černáková, Telepy 389/4, Vinodol Nájomná zmluva č. 158/2022 prenájom hrobového miesta B-270 20,00€ 25.10.2022
2022 Mária Paľová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-271 10,00€ 02.10.2012
2022 PhDr. Miriam Hlinková, PhD., Obecná 516/27, Vinodol Nájomná zmluva č. 60/2022 prenájom hrobového miesta B-278 20,00€ 14.05.2022
2021 Stanislav Krupa, Úzka 41/46, Vinodol Nájomná zmluva č.  50/2021 prenájom hrobového miesta B-279 10,00€ 02.03.2021
2023 Ján Hlinka, Hlavná 248/65, Vinodol Nájomná zmluva č. 1/2023 prenájom hrobového miesta B-280 20,00 19.01.2023
2021 Pavel Hlinka, Hlavná 262/127, Vinodol Nájomná zmluva č.  259/2021 prenájom hrobového miesta B-281 40,00€ 22.09.2021
2021 Terézia Kováčová, Agátová 417/46, Vinodol Nájomná zmluva č.  95/2021 prenájom hrobového miesta B-283 20,00€ 09.03.2021
2021 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č.  120/2021 prenájom hrobového miesta B-284 20,00€ 11.03.2021
2021 Jana Somorová, Sídliky 1231/89, Vráble Nájomná zmluva č.  17/2021 prenájom hrobového miesta B-285 20,00€ 25.02.2021
2014 Marián Straňák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-286 20,00€ 14.05.2014
2019 Františka Mrázová, Telepy 403/25, Vinodol Nájomná zmluva č. 17/2019 prenájom hrobového miesta B-287 20,00€ 12.07.2019
2018 Ján Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-289 20,00€ 31.05.2018
2022 Ing. Jozef Havlík, Sankt-Wedelin-Platz/2a/1/2, 1220 Wien Nájomná zmluva č. 84/2022 prenájom hrobového miesta B-290 10,00€ 28.06.2022
2020 Imrich Belej, L.Novomeského 765/9, Šaľa Nájomná zmluva č.  06/2020 prenájom hrobového miesta B-293 10,00€ 21.10.2020
2022 Anastázia Straňáková, Obecná 452/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 43/20222 prenájom hrobového miesta B-299 10,00€ 05.05.2022
2022 Mária Miková, Obecná 466/11, Vinodol Nájomná zmluva č. 10/2022 prenájom hrobového miesta B-300 20,00€ 08.03.2022
2021 Alžbeta Svečulová, Agátová 372/7, Vinodol Nájomná zmluva 287/2021 prenájom hrobového miesta B-302 10,00€ 23.11.2021
2022 Klára Gogoľová, Jabloňová 735/3, Imeľ Nájomná zmluva č. 124/2022 prenájom hrobového miesta B-303 10,00€ 27.09.2022
2022 Františka Sabová, Agátová 419/42, Vinodol Nájomná zmluva č. 117/2022 prenájom hrobového miesta B-304 20,00€ 27.09.2022
2021 Mária Gromová, Kráľovská 2, Šaľa Nájomná zmluva č.  72/2021 prenájom hrobového miesta B-305 20,00€ 02.03.2021
2016 Anna Kečkéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-306 20,00€ 06.01.2016
2016 Alžbeta Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-309 20,00€ 06.01.2016
2019 Mária Pénzešová, MDŽ 1879/32, Šurany Nájomná zmluva č.  49/2019 prenájom hrobového miesta B-310 10,00€ 23.08.2019
2021 Mária Pénzešová, MDŽ 1879/32, Šurany Nájomná zmluva 124/2021 prenájom hrobového miesta B-311 20,00€ 11.03.2021
2022 Marta Fehérová, Obecná 469/17, Vinodol Nájomná zmluva č. 183/2022 prenájom hrobového miesta B-313 20,00€ 24.11.2022
2019 Magdaléna Kulháňová, Obecná 468/15, Vinodol Nájomná zmluva č.  61/2019 prenájom hrobového miesta B-315 10,00€ 10.09.2019
2022 Oľga Klobučníková, Obecná 458/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 40/2022 prenájom hrobového miesta B-316 10,00€ 05.05.2022
2021 Miriam Krajmerová, Na výhone 583/9, Vinodol Nájomná zmluva č.  127/2021 prenájom hrobového miesta B-317 20,00€ 11.03.2021
2022 Vladimíra Dvorská, Dlhá 198, Malý Cetín Nájomná zmluva č. 101/2022 prenájom hrobového miesta B-318 10,00€ 26.08.2022
2021 Helena Hlinková, Pesecká 15/1, Vinodol Nájomná zmluva č.  93/2021 prenájom hrobového miesta B-319 10,00€ 04.03.2021
2021 Monika Čerňanská, Hlavná 440/60, Vinodol Nájomná zmluva č.  178/2021 prenájom hrobového miesta B-320 20,00€ 08.04.2021
2014 Veronika Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-321 20,00€ 14.05.2014
2021 Eva Kozárová, MDŽ 4, Šurany Nájomná zmluva č.263/2021 prenájom hrobového miesta B-322 10,00€ 28.09.2021
2021 Natália Korpášová, Agátová 438/4, Vinodol Nájomná zmluva č.  36/2021 prenájom hrobového miesta B-324 20,00€ 27.02.2021
2022 Margita Jakubíková, Bizetova 14, Nitra Nájomná zmluva č. 140/2022 prenájom hrobového miesta B-325 10,00€ 07.10.2022
2019 PhDr. Mária Boledovičová, Jurkovičova 394/14, Nitra Nájomná zmluva č.  64/2019 prenájom hrobového miesta B-326 20,00€ 11.09.2019
2018 Helena Barátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-327 40,00€ 13.09.2018
2021 Albína Černáková, Telepy 389/4, Vinodol Nájomná zmluva č. 261/2021 prenájom hrobového miesta B-328 20,00€ 24.09.2021
2019 Margita Jakubíková, Bizetova 14, Nitra Nájomná zmluva č.  93/2019 prenájom hrobového miesta B-329 20,00€ 05.12.2019
2012 Mária Vričanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-330 20,00€ 02.10.2012
2022 Zoltán Krizsan, Záhradná 1117/29 Veľký Kýr Nájomná zmluva č. 174/2022 prenájom hrobového miesta B-331 10,00€ 29.10.2022
2021 Zuzana Chamrazová, 90052 Kuchyňa 238 Nájomná zmluva č.  54/2021 prenájom hrobového miesta B-332 20,00€ 02.03.2021
2021 Františka Hlinková, Agátová 435/10, Vinodol Nájomná zmluva č.  239/2021 prenájom hrobového miesta B-333 10,00€ 29.07.2021
2016 Júlia Vadkertiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-334 20,00€ 06.01.2016
2013 Emília Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-336 20,00€ 02.02.2013
2019 Silvia Krajčovičová, 94104 Mojzesovo 302 Nájomná zmluva č.  75/2019 prenájom hrobového miesta B-337 20,00€ 18.09.2019
2021 Imrich Polák, Hlavná 266/135, Vinodol Nájomná zmluva č.  128/2021 prenájom hrobového miesta B-339 20,00€ 13.03.2021
2016 Mária Paľová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-340 20,00€ 06.01.2016
2019 Anežka Šafárová, Hlboká 310/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  62/2019 prenájom hrobového miesta B-341 20,00€ 18.09.2019
2022 Jarmila Krajmerová, Hlavná 215/14, Vinodol Nájomná zmluva č. 87/2022 prenájom hrobového miesta B-343 20,00€ 13.07.2022
2019 Daniela Cifrová, Hlboká 315/8, Vinodol Nájomná zmluva č.  92/2019 prenájom hrobového miesta B-344 20,00€ 04.12.2019
2022 Margita Kakalejčíková, Lipová 16, Spišská Nová Ves Nájomná zmluva č. 62/2022 prenájom hrobového miesta B-345 10,00€ 19.05.2021
2016 Zdenka Depešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-346 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.   251/2012 prenájom hrobového miesta B-347 20,00€ 18.09.2021
2021 Oľga Hanakovičová, Hlboká 1075/47, Nitra Nájomná zmluva č. 257/2021 prenájom hrobového miesta B-348 20,00€ 21.09.2021
2022 Margita Kakalejčíková, Lipová 16, Spišská Nová Ves Nájomná zmluva č. 63/2022 prenájom hrobového miesta B-353 10,00€ 19.05.2022
2021 Anna Havlíková, Hlavná 246/131, Vinodol Nájomná zmluva č.  46/2021 prenájom hrobového miesta B-354 20,00€ 27.02.2021
2021 Magdálena Šulíková, Agátová 373/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  44/2021 prenájom hrobového miesta B-355 10,00€ 27.02.2021
2021 Imrich Hlinka, Telepy 399/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  136/2021 prenájom hrobového miesta B-356 10,00€ 16.03.2021
2019 Imrich Hlinka, Telepy 399/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  33/2019 prenájom hrobového miesta B-357 20,00€ 31.07.2019
2016 Helena Šlosárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-358 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  23/2021 prenájom hrobového miesta B-359 20,00€ 25.02.2021
2021 Jaroslav Jakobê, Panenská 2549/19, Jablonec nad Nisou, ČR Nájomná zmluva č.  243/2021 prenájom hrobového miesta B-360 10,00€ 12.08.2021
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva č.  218/2021 prenájom hrobového miesta B-361 20,00€ 17.06.2021
2013 Anna Vlasáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-363 20,00€ 02.02.2013
2022 Ľudmila Vlasáková, Agátová 545/14A, Vinodol Nájomná zmluva č.178/2022 prenájom hrobového miesta B-364 20,00€ 16.11.2022
2022 Helena Hlinková, Donátová 556/1, Vinodol Nájomná zmluva č. 64/2022 prenájom hrobového miesta B-366 30,00€ 19.05.2022
2021 Stanislav  Krajmer, Pesecká 34/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  280/2021 prenájom hrobového miesta B-368 20,00€ 27.10.2021
2021 Marta Fehérová, Obecná 469/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  48/2021 prenájom hrobového miesta B-369 10,00€ 27.02.2021
2014 Ján Ševčík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-370 20,00€ 14.05.2014
2021 Mária Uhríková, Úzka 32/45, Vinodol Nájomná zmluva č.  113/2021 prenájom hrobového miesta B-371 20,00€ 11.03.2021
2016 Pavlína Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-372 10,00€ 06.01.2016
2021 Magdaléna Barátová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  21/2021 prenájom hrobového miesta B-373 10,00€ 25.02.2021
2021 Barbora Čentéšová, Na výhone 86/26, Vinodol Nájomná zmluva č.  226/2021 prenájom hrobového miesta B-374 20,00€ 25.06.2021
2018 Helena Šrónerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-375 20,00€ 02.09.2018
2021 Ľubica Petrášová, Partizánska 32, Komjatice Nájomná zmluva č.  265/2021 prenájom hrobového miesta B-376 30,00€ 30.09.2021
2021 Magdaléna Barátová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  20/2021 prenájom hrobového miesta B-377 20,00€ 25.02.2021
2021 Magdaléna Barátová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  255/2021 prenájom hrobového miesta B-378 10,00€ 21.09.2021
2021 Magdaléna Barátová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  256/2021 prenájom hrobového miesta B-379 10,00€ 21.09.2021
2018 Magdaléna Szabóová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-380 20,00€ 02.09.2018
2021 Mária Šamajová, 94105 Černík 360 Nájomná zmluva č.  286/2021 prenájom hrobového miesta B-383 10,00€ 12.11.2021
2019 Magdaléna Kulháňová, Obecná 468/15, Vinodol Nájomná zmluva 21/2019 prenájom hrobového miesta B-385 20,00€ 25.07.2019
2021 Veronika Kozárová, Obecná 449/28, Vinodol Nájomná zmluva č.  252/2021 prenájom hrobového miesta B-386 20,00€ 17.08.2021
2021 Helena Hlinková, Pesecká 15/1, Vinodol Nájomná zmluva č.  92/2021 prenájom hrobového miesta B-387 30,00€ 04.03.2021
2016 Emil Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miestaB-389 30,00€ 06.01.2016
2021 Emília Penzešová, Agátová 416/48, Vinodol Nájomná zmluva č.  214/2021 prenájom hrobového miesta B-390 20,00€ 17.06.2021
2021 Ing. Miroslava Výberčiová, Petzwalova 12, Nitra Nájomná zmluva č.  290/2021 prenájom hrobového miesta B-391 10,00€ 21.12.2021
2021 Ing. Miroslava Výberčiová, Petzwalova 12, Nitra Nájomná zmluva č.  291/2021 prenájom hrobového miesta B-392 30,00€ 21.12.2021
2017 Štefan Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-394 20,00€ 26.05.2017
2021 Jozef Lastovica, Obecná 477/39, Vinodol Nájomná zmluva č.  98/2021 prenájom hrobového miesta B-396 10,00€ 09.03.2021
2016 Veronika Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-510 20,00€ 15.06.2016
2019 Daniel Bubla Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-514 20,00€ 08.01.2019
2019 Viktor Havlík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-515 20,00€ 15.01.2019
2020 Ľuboš Kelemen, Obecná 472/23, Vinodol Nájomná zmluva č. 09/2020 prenájom hrobového miesta B-522 20,00€ 28.11.2020
2021 Peter Bohumel, Úzka 51/6, Vinodol Nájomná zmluva č.  3/2021 prenájom hrobového miesta B-525 20,00€ 13.02.2021
2021 Jozef Lastovica, Obecná 477/39, Vinodol Nájomná zmluva č.  99/2021 prenájom hrobového miesta B-526 10,00€ 09.03.2021
2022 Božena Trubinská, Úzka 62/37, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č. 45/2022 prenájom hrobového miestaB-527 20,00€ 05.05.2022
2022 Pavol Fekets, Hlboká 314/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 159/2022 prenájom hrobového miesta B-529 20,00€ 25.10.2022
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-397 10,00€ 02.11.2012
2021 Mária Gromová, Kráľovská 2, Šaľa Nájomná zmluva č.  73/2021 prenájom hrobového miesta C-00 10,00€ 02.03.2021
2021 Mgr. Mário Depeš, Levická 574/61, Šurany Nájomná zmluva č.  126/2021 prenájom hrobového miesta C-401 10,00€ 11.03.2021
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva 106/2021 prenájom hrobového miesta C-403 10,00€ 09.03.2021
2022 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva 185/2022 prenájom hrobového miesta C-404 10,00€ 02.12.2022
2021 Jana Gužalová, K vodárni 271/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  16/2021 prenájom hrobového miesta C-405 10,00€ 25.02.2021
2022 PaedDr. Judita Nagyová, Na výhone 100/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 32/2022 prenájom hrobového miesta C-406 10,00€ 14.04.2022
2021 Magdaléna Korpášová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č. 254/2021 prenájom hrobového miesta C-408 10,00€ 21.09.2021
2022 Peter Tomšík, Poľný Kesov 165 Nájomná zmluva č. 177/2022 prenájom hrobového miesta C-410 10,00€ 16.11.2022
2022 Martina Kroláková, Telepy 398/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 57/2022 prenájom hrobového miesta C-411 10,00€ 13.05.2022
2021 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č.  123/2021 prenájom hrobového miesta C-412 10,00€ 11.03.2021
2021 Zuzana Chamrazová, 90052 Kuchyňa 238 Nájomná zmluva č.  52/2021 prenájom hrobového miesta C-413 10,00€ 02.03.2021
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva č.  107/2021 prenájom hrobového miesta C-414 10,00€ 09.03.2021
2022 Františka Mrázová, Telepy 403/25, Vinodol Nájomná zmluva č. 136/2022 prenájom hrobového miesta C-415 10,00€ 06.10.2022
2022 Oľga Klobučníková, Obecná 458/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 39/2022 prenájom hrobového miesta C-416 10,00€ 05.05.2022
2022 Margita Jakubíková, Bizetova 14, 949 11 Nitra Nájomná zmluva č. 141/2022 prenájom hrobového miesta C-420 10,00€ 07.10.2022
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  24/2021 prenájom hrobového miesta C-422 10,00€ 25.02.2021
2022 Veronika Nováková, Hlavná 442/54, Vinodol Nájomná zmluva č. 77/2022 prenájom hrobového miesta C-423 10,00€ 17.06.2022
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva č.  108/2021 prenájom hrobového miesta C- 428 10,00€ 09.03.2021
2022 Vít Kozár, 941 05 Černík 399 Nájomná zmluva č. 166/2022 prenájom hrobového miesta C-429 10,00€ 27.10.2022
2021 Alžbeta Vlasáková, Agátová 414/52, Vinodol Nájomná zmluva č.  109/2021 prenájom hrobového miesta C-430 10,00€ 09.03.2021
2015 Anna Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-431 10,00€ 19.03.2015
2022 Klára Gogoľová, Jabloňová 735/3, Imeľ Nájomná zmluva č. 125/2022 prenájom hrobového miesta C-432 10,00€ 27.09.2022
2021 Emília Hlinková, Telepy 385/12, Vinodol Nájomná zmluva č.  151/2021 prenájom hrobového miesta C-434 10,00€ 25.03.2021
2021 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č.  122/2021 prenájom hrobového miesta C-435 10,00€ 11.03.2021
2022 Marián Pénzeš, Agátová 416/48, Vinodol Nájomná zmluva č. 122/2022 prenájom hrobového miesta C-493 10,00€ 27.09.20222
2012 Mária Titková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-440 10,00€ 02.11.2012
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  25/2021 prenájom hrobového miesta C-442 10,00€ 25.02.2021
2023 Mária Mrkvicová, Obecná 450/24, Vinodol 95106 Nájomná zmluva č. 11/2023 prenájom hrobového miesta C-449 10,00€ 29.04.2023
2021 Magdaléna Kulháňová, Obecná 465/15, Vinodol Nájomná zmluva č.  29/2021 prenájom hrobového miesta C-450 10,00€ 25.02.2021
2022 Marta Korpášová, Hlavná 254/93, Vinodol Nájomná zmluva č. 147/2022 prenájom hrobového miesta C-452 10,00€ 18.10.2022
2021 Helena Trubinská, Úzka 66/45, Vinodol Nájomná zmluva č.  150/2021 prenájom hrobového miesta C-460 10,00€ 25.03.2021
2021 Ladislav Stojka, Hlavná 253/91, Vinodol Nájomná zmluva č.  202/2021 prenájom hrobového miesta C-462 20,00€ 05.06.2021
2021 Zdena Rigová, K vodárni 290/55, Vinodol Nájomná zmluva č.  77/2021 prenájom hrobového miesta C-463 10,00€ 04.03.2021
2022 Ľudmila Plaštiaková, Agátová 425/30, Vinodol Nájomná zmluva č.115/2022 prenájom hrobového miesta C-465 10,00€ 21.09.2022
2015 Ľudmila Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-466 20,00€ 02.09.2015
2016 Jozef Žák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-467 20,00€ 06.01.2016
2014 Marta Borbélyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-468 20,00€ 14.05.2014
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-469 20,00€ 09..01.2015
2022 Terézia Kováčová, Agátová 417/46, Vinodol Nájomná zmluva č. 135/2022 prenájom hrobového miesta C-471 10,00€ 06.10.2022
2022 Beáta Lohyňová, Agátová 408/64, Vinodol Nájomná zmluva č. 184/2022 prenájom hrobového miesta C-472 20,00€ 02.12.2022
2021 Ing. Peter Havlík, Ul. Ľudovíta Ivana 654/1, Levice Nájomná zmluva č.  143/2021 prenájom hrobového miesta C-473 10,00€ 18.03.2021
2014 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-474 20,00€ 14.02.2014
2015 Želmíra Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-476 20,00€ 03.01.2015
2022 Helena Bekéniová, Ždiarska 710/26, Nitra Nájomná zmluva č. 148/2022 prenájom hrobového miesta C-478 10,00€ 18.10.2022
2021 Zuzana Adlofová, Hlavná 359/86, Vinodol Nájomná zmluva č.  193/2021 prenájom hrobového miesta C-479 10,00€ 14.05.2021
2023 Jana Valašeková, Vinohradská 84, 941 06 Komjatice Nájomná zmluva 4/2023 prenájom hrobového miesta C-480 10,00€ 26.01.2023
2021 Emília Hlinková, Telepy 385/12, Vinodol Nájomná zmluva č.  152/2021 prenájom hrobového miesta C-481 10,00€ 25.03.2021
2021 Rudolf Kováč, Hlaboká 311/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  267/2021 prenájom hrobového miesta C-482 10,00€ 05.10.2021
2022 Július Vlasák, Agátová 545/14, Vinodol Nájomná zmluva č. 142/2022 prenájom hrobového miesta C-483 10,00€ 08.10.2022
2022 Vanesa Stojková, K vodárni 275/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 129/2022 prenájom hrobového miesta C-484 10,00€ 29.09.2022
2021 Ivana Buchová,K vodárni 290/55, Vinodol Nájomná zmluva č.  223/2021 prenájom hrobového miesta C-485 10,00€ 24.06.2021
2012 Štefánia Desátová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-486 20,00€ 02.10.2012
2022 Ľubica Hlinková, K vodárni 303/6, Vinodol Nájomná zmluva č. 186/2022 prenájom hrobového miesta C-487 10,00€ 02.12.2022
2022 Terézia Kováčová, Agátová 417/46, Vinodol Nájomná zmluva č. 134/2022 prenájom hrobového miesta C-488 10,00€ 06.10.2022
2022 Jarmila Krajmerová, Hlavná 215/14, Vinodol Nájomná zmluva č. 161/2022 prenájom hrobového miesta C-489 10,00€ 25.10.2022
2021 Marta Fehérová, Obecná 469/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  47/2021 prenájom hrobového miesta C-490 10,00€ 27.02.2021
2022 Mária Viktorová, Sadmelijská 5, Bratsialva Nájomná zmluv č. 152/2022 prenájom hrobového miesta C-491 10,00€ 22.10.2022
2022 Helena Magáthová, Agátová 510/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 151/2022 prenájom hrobového miesta C-492 10,00€ 20.10.2022
2012 Mária Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-493 10,00€ 02.11.2012
2022 Helena Hlinková, Donátová 556/1, Vinodol Nájomná zmluva č. 65/2022 prenájom hrobového miesta C-494 10,00€ 19.05.2022
2021 Emília Melišková, Obecná 502/30, Vinodol Nájomná zmluva č.  75/2021 prenájom hrobového miesta C-495 10,00€ 04.03.2021
2022 Oľga Klobučníková, Obecná 458/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 38/2022 prenájom hrobového miesta C-496 10,00€ 05.05.2022
2022 Marta Korpášová, Hlavná 254/93, Vinodol Nájomná zmluva č. 146/2022 prenájom hrobového miesta C-497 10,00€ 18.10.2022
2022 Margita Hulalová, K vodárni 273/9, Vinodol Nájomná zmluva č. 69/2022 prenájom hrobového miesta C-498 10,00€ 26.05.2022
2022 Ján Hlinka st., Hlavná 360/84, Vinodol Nájomná zmluva č. 131/2022 prenájom hrobového miesta C-499 10,00€ 06.10.2022
2022 Milan Hlinka, Obecná 504/26, Vinodol Nájomná zmluva č. 137/2022 prenájom hrobového miesta C-500 10,00€ 06.10.2022
2021 Mária Uhríková, Úzka 45/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  114/2021 prenájom hrobového miesta C-501 10,00€ 11.03.2021
2023 Róbert Lakatoš, K vodárni 506/17, Vinodol Nájomná zmluva č. 7/2023 prenájom hrobového miesta C-502 10,00€ 10.02.2023
2021 Anna Sládečková,  Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č.  119/2021 prenájom hrobového miesta C-503 10,00€ 11.03.2021
2022 Ivan Stojka, Hlavná 350/108, Vinodol Nájomná zmluva č. 76/2022 prenájom hrobového miesta C-504 10,00€ 17.06.2022
2021 Jana Fabiánová, Na výhone 93/12, Vinodol Nájomná zmluva č.  165/2021 prenájom hrobového miesta C-506 20,00€ 08.04.2021
2015 Ladislav Janík Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-508 20,00€ 08.04.2015
2015 Mária Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-509 10,00€ 23.06.2015
2016 Mária Stojková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-510 20,00€ 27.09.2016
2016 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-511 20,00€ 30.09.2016
2017 Ľudmila Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-512 20,00€ 13.05.2017
2019 Imrich Lakatoš, Hlavná 359/86, Vinodol Nájomná zmluva č.  15/2019 prenájom hrobového miesta C-513 20,00€ 04.07.2019
2019 Stojková Klaudia Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-514 10,00€ 07.02.2019
2019 Ladislav Stojka, Hlavná 253/91, Vinodol Nájomná zmluva č.  2/2019 prenájom hrobového miesta C-516 20,00€ 30.05.2019
2019 Elena Vlasáková, Na výhone 75/48, Vinodol Nájomná zmluva č.  85/2019 prenájom hrobového miesta C-517 10,00€ 08.10.2019
2020 Ružena Šarkozyová, Hlavná 351/102, Vinodol Nájomná zmluva č.  04/2020 prenájom hrobového miesta C-518 20,00€ 16.04.2020
2021 Erika Lakatošová, K vodárni 287/49, Vinodol Nájomná zmluva č.  221/2021 prenájom hrobového miesta C-519 10,00€ 10.06.2021
2021 Erika Stojková, Hlavná 351/102, Vinodol Nájomná zmluva č.  227/2021 prenájom hrobového miesta C-521 10,00€ 01.07.2021
2021 Sandra Lakatošová, Kostolná 158/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  242/2021 prenájom hrobového miesta C-522 20,00€ 10.08.2021
2020 Monika Ňorbová, Agátová 538/61, Vinodol Nájomná zmluva č. 05/2020 prenájom hrobového miesta UA1 10,00€ 10.09.2020
2020 Monika Molnárová, K vodárni 306/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  08/2020 prenájom hrobového miesta UA2 10,00€ 21.11.2020
2022 Viera Kalužáková Petzwalova 549/22, Nitra Nájomná zmluva 04/2021 prenájom hrobového miesta UA3 10,00€ 19.02.2022
Cintorín – Horný Vinodol
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Suma Dátum účinnosti zmluvy
2021 Helena Magáthová, Agátová 510/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 140/2021 prenájom hrobového miesta A-1 10,00€ 18.03.2021
2022 Beňadik Melišek, Kostolná 153/9, Vinodol Nájomná zmluva č. 143/2022 prenájom hrobového miesta A-2 10,00€ 08.10.2022
2021 Beňadik Melišek, Kostolná 153/19, Vinodol Nájomná zmluva č.  189/2021 prenájom hrobového miesta A-3 10,00€ 06.05.2021
2015 Milan Korpáš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-4 10,00 02.09.2015
2021 Marta Kozárová, Obecná 476/37, Vinodol Nájomná zmluva č.  176/2021 prenájom hrobového miesta A-5 10,00€ 08.04.2021
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva  č. 213/2021 prenájom hrobového miesta A-7 20,00€ 16.06.2021
2022 Helena Sádovská, Obecná 451/22 Nájomná zmluva č. 18/2022 prenájom hrobového miesta A-10 20,00€ 22.03.2022
2017 Pavel Titka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-12 10,00€ 20.01.2017
2021 Alena Ondrišková, 941 05 Černík 13 Nájomná zmluva č.  84/2021 prenájom hrobového miesta A-13 20,00€ 04.03.2021
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-15 20,00€ 02.01.2017
2021 Jana Bujdáková, Školská 231/26, Vinodol Nájomná zmluva  č. 111/2021 prenájom hrobového miesta A-22 10,00€ 09.03.2021
2021 Kvetoslava Komáromiová, Pesecká 481/32, Vinodol Nájomná zmluva č.  200/2021 prenájom hrobového miesta A-23 10,00€ 03.06.2021
2019 Brigita Vrtáková, Horný Vinodol 200, Vinodol Nájomná zmluva č.  71/2019 prenájom hrobového miesta A-24 20,00€ 14.09.2019
2021 Mária Kováčová, Hlavná 259/97, Vinodol Nájomná zmluva č.  207/2021 prenájom hrobového miesta A-27 20,00€ 11.06.2021
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-28 20,00 09.01.2015
2015 Juliana Slameňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-32 10,00 02.09.2015
2019 Monika Hajnalová, Na výhone 84/30, Vinodol Nájomná zmluva č.  14/2019 prenájom hrobového miesta A-33 20,00€ 03.07.2019
2019 Miroslav Vričan, Na Smrčinách 1463/20, Lukavica Nájomná zmluva č.  30/2019 prenájom hrobového miesta A-35 20,00€ 30.07.2019
2019 Malvína Šalátová, Školská 72/33, Vinodol Nájomná zmluva č.  89/2019 prenájom hrobového miesta A-36 20,00€ 01.11.2019
2021 Monika Hajnalová, Na výhone 84/30, Vinodol Nájomná zmluva č.  161/2021 prenájom hrobového miesta A -39 20,00€ 01.04.2021
2021 Monika Vaškovičová, Hlavná 192/13, Vinodol Nájomná zmluva č.  13/2021 prenájom hrobového miesta A -40 20,00 25.02.2021
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  168/2021 prenájom hrobového miesta A -43 20,00€ 08.04.2021
2022 Beňadik Melišek, Kostolná 153/9, Vinodol Nájomná zmluva č. 144/2022 prenájom hrobového miesta A-45 20,00€ 08.10.2022
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  170/2021 prenájom hrobového miesta A -48 20,00€ 08.04.2021
2019 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  48/2019 prenájom hrobového miesta A-49 10,00€ 23.08.2019
2020 Csaba Schmidt, Malodunajské Nábrežie 2465/9, Komárno Nájomná zmluva č.  02/2020 prenájom hrobového miesta A-50 20,00€ 22.01.2020
2022 Klára Máčiková, Úzka 59/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 162/2022 prenájom hrobového miesta A-51 10,00€ 25.10.2022
2019 Helena Bartová, Pesecká 25/21, Vinodol Nájomná zmluva č.  3/2019 prenájom hrobového miesta A-52 30,00€ 02.06.2019
2019 Marta Matúšová, Na výhone 103/57, Vinodol Nájomná zmluva č.  40/2019 prenájom hrobového miesta A-53 20,00€ 17.08.2019
2012 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-54 10,00€ 02.11.2012
2018 Július Depeš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-58 20,00€ 23.08.2018
2021 Anton Depeš, Pod hájom 121/19, Vinodol Nájomná zmluva č.  94/2021 prenájom hrobového miesta A -59 20,00€ 04.03.2021
2017 Marta Tomšíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-60 20,00€ 26.05.2017
2022 Alžbeta Maceková, Na výhone 92/14, Vinodol Nájomná zmluva č. 187/2022 prenájom hrobového miesta A-61 20,00€ 03.12.2022
2021 Ing. Ľubomíra Gambošová, Slatinská 34, Bratislava Nájomná zmluva č.  27/2021 prenájom hrobového miesta A-62 20,00€ 25.02.2021
2015 Gabriela Gambošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-63 10,00 02.09.2015
2021 Juraj Podhorský, Kostolná 175/57, Vinodol Nájomná zmluva č.  181/2021 prenájom hrobového miesta A-64 10,00€ 10.04.2021
2014 Peter Baráth Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-65 20,00€ 21.02.2014
2022 Anna Švecová, Pesecká 13/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 41/2022 prenájom hrobového miesta A-66 20,00€ 05.05.2022
2021 Stanislav Krajmer, Pesecká 34/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  199/2021 prenájom hrobového miesta A-68 20,00€ 03.06.2021
2016 Gabriel Vlasák Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-69 20,00€ 06.01.2016
2019 Ľudmila Čajágiová, Sládkovičova 3990/33, Šurany Nájomná zmluva č.  36/2019 prenájom hrobového miesta A-70 20,00€ 01.08.2019
2022 František Vrabec, Pod hájom 148/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 113/2022 prenájom hrobového miesta A-71 20,00€ 20.09.2022
2018 Anna Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-72 20,00€ 09.06.2018
2021 Beňadik Melišek, Kostolná 153/19, Vinodol Nájomná zmluva  č. 190/2021 prenájom hrobového miesta A-73 20,00 06.05.2021
2019 Magdaléna Čentéšová, Na výhone 86/26,Vinodol Nájomná zmluva č. 91/2019 prenájom hrobového miesta A-74 20,00€ 13.11.2019
2021 Marta Barátová, F. Kráľa 20, Komjatice Nájomná zmluva č.  187/2021 prenájom hrobového miesta A-77 20,00 30.04.2021
2022 Anton Špánik, Hlavná 479/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 27/2022 prenájom hrobového miesta A-78 10,00€ 08.04.2022
2023 Ondrej Žemberi, Rýnska 11, 949 11 Nitra Nájomná zmluva č. 16/2023 prenájom hrobového miesta A-79 20,00€ 06.06.2023
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-82 10,00€ 23.10.2013
2013 Oľga Krajčovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-83 10,00€ 23.10.2013
2022 Michaela Haluzová, 95104 Veľký Lapáš 563 Nájomná zmluva č. 7/2022 prenájom hrobového miesta A-84 20,00€ 22.02.2022
2021 Oľga Chomiščáková, Školská 228/32, Vinodol Nájomná zmluva č.  80/2021 prenájom hrobového miesta A -85 20,00€ 04.03.2021
2021 Anton Juhás, Na výhone 89/20, Vinodol Nájomná zmluva č.  118/2021 prenájom hrobového miesta A -87 20,00€ 11.03.2021
2019 Vít Kozár, 941 05 Černík 399 Nájomná zmluva č.  83/2019 prenájom hrobového miesta A-88 20,00€ 03.10.2019
2018 Anna Straňáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A -89 20,00€ 12.11.2018
2021 Oľga Chomiščáková, Školská 228/32, Vinodol Nájomná zmluva č.  81/2021 prenájom hrobového miesta A-90 20,00€ 04.03.2021
2019 Jozef Urban, Vihorlatská 664/2, Nitra Nájomná zmluva č.  35/2019 prenájom hrobového miesta A-91 20,00€ 01.08.2019
2022 Jozef Urban, Vihorlatská 664/2, Nitra Nájomná zmluva č. 181/2022 prenájom hrobového miesta A-92 20,00€ 17.11.2022
2015 Veronika Nováková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-93 20,00 02.09.2015
2019 Anna Tužinská, Kostolná 112/15, Vinodol Nájomná zmluva č.  12/2019 prenájom hrobového miesta A-94 20,00€ 03.07.2019
2019 Mgr. Darina Petrovová, Úzka 489/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  68/2019 prenájom hrobového miesta A-96 10,00€ 12.09.2019
2023 Mgr. Darina Petrovová, Úzka 489/44, Vinodol Nájomná zmluva č. 3/2023 prenájom hrobového miesta A-97 10,00€ 19.01.2023
2021 František Vrabec, Pod hájom 148/8, Vinodol Nájomná zmluva č.  157/2021 prenájom hrobového miesta A -98 20,00€ 30.03.2021
2021 Otília Žigraiová, Pod hájom 125/27, Vinodol Nájomná zmluva č.  212/2021 prenájom hrobového miesta A-99 10,00€ 12.06.2021
2021 Jozef Šebo, Mládežnícka 534/41, Starý Tekov Nájomná zmluva č. 247/2021 prenájom hrobového miesta A-100 10,00€ 27.08.2021
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-102 10,00 02.09.2015
2015 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-103 10,00 02.09.2015
2014 Tomáš Ďuran Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-104 20,00€ 02.01.2014
2022 Mária Kozárová Hlavná 191/11 Vinodol Nájomná zmluva 5/2022 prenájom hrobového miesta A-105 20,00€ 22.02.2022
2017 Anna Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-106 20,00€ 26.05.2017
2018 Anna Trnková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-107 20,00€ 02.09.2018
2014 Františka Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-108 20,00€ 14.05.2014
2021 Magdaléna Čentéšová, Na výhone 86/26, Vinodol Nájomná zmluva č.  39/2021 prenájom hrobového miesta A-109 10,00€ 27.02.2021
2017 Emília Holková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-110 20,00€ 26.05.2017
2014 Martin Kulháň Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-111 20,00€ 14.05.2014
2019 Gabriela Miškolciová, Úzka 64/41, Vinodol Nájomná zmluva č.  80/2019 prenájom hrobového miesta A-112 20,00€ 26.09.2019
2012 Emília Chĺpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-114 20,00€ 02.12.2012
2021 Helena Vrtáková, Úzka 49/16, Vinodol Nájomná zmluva č. 134/2021 prenájom hrobového miesta A-115 10,00€ 16.03.2021
2019 František Bryndza, Pohranická 3, Štitáre Nájomná zmluva č.  51/2019 prenájom hrobového miesta A-117 40,00€ 27.08.2019
2022 Zdenka Ďurianová, Hlavná 194/17, Vinodol Nájomná zmluva č. 58/2022 prenájom hrobového miesta A-119 10,00€ 13.05.2022
2016 Henrieta Kreháková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-120 20,00€ 08.01.2016
2022 Ján Madúch, Borodáčová 384/7, Nitra Nájomná zmluva č. 54/2022 prenájom hrobového miesta A-121 20,00€ 12.05.2022
2021 Slavomír Uher, Obecná 467/13, Vinodol Nájomná zmluva č.  131/2021 prenájom hrobového miesta A-122 20,00€ 13.03.2021
2021 František Podhorec, Pod hájom 124/25, Vinodol Nájomná zmluva č.  119/2021 prenájom hrobového miesta A-123 20,00€ 11.03.2021
2021 Helena Pénzešová, Kostolná 216/12, Vinodol Nájomná zmluva č.  31/2021 prenájom hrobového miesta A-124 20,00€ 27.02.2021
2019 Marta Tomšíková, Školská 73/35, Vinodol Nájomná zmluva č.  81/2019 prenájom hrobového miesta A-125 20,00€ 27.09.2019
2021 Mária Drábková, Úzka 498/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  42/2021 prenájom hrobového miesta A-126 20,00€ 27.02.2021
2021 Miroslav Dojčan, Hanácka 519/8, Nitra Nájomná zmluva č.  14/2021 prenájom hrobového miesta A-127 20,00€ 25.02.2021
2021 Alžbeta Borbélyová, Na výhone 88/22, Vinodol Nájomná zmluva č.  183/2021 prenájom hrobového miesta A-128 20,00€ 13.04.2021
2021 Alžbeta Borbélyová, Na výhone 88/22, Vinodol Nájomná zmluva č.  184/2021 prenájom hrobového miesta A-129 20,00€ 13.04.2021
2017 Mariana Kulháňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-130 20,00€ 26.05.2017
2022 Edita Domáňová, Sládkovičova 41, Piešťany Nájomná zmluva č. 106/2022 prenájom hrobového miesta A-132 10,00€ 17.09.2022
2019 Emília Melišková, Obecná 502/30, Vinodol Nájomná zmluva č.  45/2019 prenájom hrobového miesta A-133 10,00€ 23.08.2019
2021 František Dvoran, Železničiarska 44, Nitra Nájomná zmluva č.  5/2021 prenájom hrobového miesta A-134 20,00€ 18.02.2021
2022 Peter Martiš, Pesecká 484/24, Vinodol Nájomná zmluva č. 104/2022 prenájom hrobového miesta A-135 10,00€ 15.09.2022
2018 Jarmila Ferenciová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-137 20,00€ 02.10.2018
2021 Ľudovít Bekényi, Školská 227/34, Vinodol Nájomná zmluva č.  59/2021 prenájom hrobového miesta A-139 20,00€ 02.03.2021
2021 Mária Kováčová, Hlavná 259/97, Vinodol Nájomná zmluva č.  206/2021 prenájom hrobového miesta A-140 20,00€ 11.06.2021
2018 Machdaléna Bachanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-141 20,00€ 14.08.2018
2021 Margaréta Žigraiová, Pod hájom 125/27, Vinodol Nájomná zmluva č.  196/2021 prenájom hrobového miesta A-142 20,00€ 02.06.2021
2018 Oľga Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-147 20,00€ 02.07.2018
2016 Emília Chĺpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-150 20,00€ 06.01.2016
2018 Helena Magáthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-152 10,00€ 15.11.2018
2022 Zuzana Baráthová, Hlavná 196/21, Vinodol Nájomná zmluva č.107/2022 prenájom hrobového miesta A-156 10,00 20.09.2022
2017 Štefan Fridrich Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-157 20,00€ 04.02.2017
2014 Helena Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-158 20,00€ 14.05.2014
2012 Peter Martiš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-159 20,00 28.06.2012
2022 Anna Tužinská, Kostolná 112/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 44/2022 prenájom hrobového miesta A-161 20,00€ 05.05.2022
2021 Mária Tužinská, Kostolná 112/15, Vinodol Nájomná zmluva č.  179/2021 prenájom hrobového miesta A-162 20,00€ 10.04.2021
2019 Pavol Kozár, Na výhone 95/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 88/2019 prenájom hrobového miesta A-163 20,00€ 24.10.2019
2019 Juraj Podhorský, Kostolná 175/57, Vinodol Nájomná zmluva č.  31/2019 prenájom hrobového miesta A-164 10,00€ 31.07.2019
2021 Ľubica Jungová, SNP 50, Nové Zámky Nájomná zmluva č.  233/2021 prenájom hrobového miesta A-165 20,00€ 29.07.2021
2012 Tibor Lakatoš st. Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-167 20,00 02.07.2012
2021 Helena Martišová, Pesecká 483/28, Vinodol Nájomná zmluva č.  61/2021 prenájom hrobového miesta A-168 20,00€ 02.03.2021
2022 Peter Baráth, Kostolná 172/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 23/2022 prenájom hrobového miesta A-169 20,00€ 07.04.2022
2012 Helena Sigetová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-170 10,00€ 02.12.2012
2022 Daniela Trnkusová, Vetvová 1, Bratislava Nájomná zmluva č. 176/2022 prenájom hrobového miesta A-171 10,00€ 29.12.2022
2022 Dana Verešová, Školská 496/24, Vinodol Nájomná zmluva č. 116/2022 prenájom hrobového miesta A-172 10,00€
2022 Ján Mandúch, Borodáčová 384/7, Nitra Nájomná zmluva č. 55/2022 prenájom hrobového miesta A-173 20,00€ 12.05.2022
2018 Anton Juhász Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-174 10,00€ 14.11.2018
2022 Mária Kéryová, Vráble, Hliníková 32 Nájomná zmluva č. 118/2022 prenájom hrobového miesta A-175 20,00€ 27.09.2022
2019 Anna Trubíniová, Štúrova 680/31, Vráble Nájomná zmluva č.  57/2019 prenájom hrobového miesta A-176 10,00€ 29.08.2019
2022 Františka Roganská, Pesecká 482/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 103/2022 prenájom hrobového miesta A-177 10,00€ 10.09.2022
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  7/2021 prenájom hrobového miesta A-179 10,00€ 19.02.2021
2017 Štefan Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-180 20,00€ 26.05.2017
2019 Jarmila Krajmerová, Hlavná 215/41, Vinodol Nájomná zmluva č.  6/2019 prenájom hrobového miesta A-181 20,00€ 02.07.2019
2018 Alžbeta Špániková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-182 20,00€ 04.09.2018
2014 Rozália Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-183 20,00€ 14.05.2014
2022 Jozef Barát, Pod hájom 133/43, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č.132/2022 prenájom hrobového miesta A-184 20,00€ 06.10.2022
2019 Mária Menčíková, K vodárni 294/42, Vinodol Nájomná zmluva č.  20/2019 prenájom hrobového miesta A-185 20,00€ 25.07.2019
2021 Helena Šlosárová, Agátová 426/28, Vinodol Nájomná zmluva č.  110/2021 prenájom hrobového miesta A-186 20,00€ 09.03.2021
2021 Štefan Krajmer, Hlavná 480/6, Vinodol Nájomná zmluva č.  145/2021 prenájom hrobového miesta A-187 20,00€ 23.03.2021
2019 Lýdia Barátová, Nová 1854/4, Nitra Nájomná zmluva č.  47/2019 prenájom hrobového miesta A-188 20,00€ 23.08.2019
2021 Mária Kéryová, Hliníková 1331/32, Vráble Nájomná zmluva č.  194/2021 prenájom hrobového miesta A-192 10,00€ 01.06.2021
2021 Milan Kmeťo, Kostolná 221/85, Vinodol Nájomná zmluva č.  38/2021 prenájom hrobového miesta A-194 10,00€ 27.02.2021
2021 Helena Vrtáková, Úzka 49/16, Vinodol Nájomná zmluva č. 135/2021 prenájom hrobového miesta A-195 10,00€ 16.03.2021
2022 František Vrabec, Pod hájom 148/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 112/2022 prenájom hrobového miesta A-199 10,00€ 20.09.2022
2022 Mária Kováčová, Hlavná 256/97, Vinodol Nájomná zmluva č. 36/2022 prenájom hrobového miesta A-200 10,00€
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-201 20,00€ 26.03.2015
2016 Františka Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-202 20,00€ 06.01.2019
2015 Gabriela Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-204 20,00€ 25.03.2015
2014 Júlia Krajmerová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-205 20,00€ 13.05.2014
2015 Ľudmila Taldíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-206 20,00€ 02.09.2015
2018 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-207 20,00€ 12.03.2018
2018 Zdena Lukáčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-208 20,00€ 29.03.2018
2014 Alena Duchoňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-209 30,00€ 02.04.2014
2022 Nataša Kandlová, Kadnárová 56, Bratislava Nájomná zmluva č. 189/2022 prenájom hrobového miesta A-210 20,00€ 10.01.2023
2021 Silvia Vogelová, Ďumbierska 19, Nitra Nájomná zmluva č.  204/2021 prenájom hrobového miesta A-211 20,00€ 08.06.2021
2012 Július Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-212 20,00€ 02.11.2012
2021 Dana Póčiková, Kostolná 185/77, Vinodol Nájomná zmluva č.  197/2021 prenájom hrobového miesta A-213 30,00€ 02.06.2021
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  169/2021 prenájom hrobového miesta A-214 10,00€ 08.04.2021
2013 Zdenko Bekény Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-215 10,00€ 02.01.2013
2021 Veronika Nováková, Hlavná 442/54, Vinodol Nájomná zmluva č.  67/2021 prenájom hrobového miesta A-216 10,00€ 02.03.2021
2021 Otília Žigraiová, Pod hájom 125/27, Vinodol Nájomná zmluva č.  211/2021 prenájom hrobového miesta A-217 10,00€ 12.06.2021
2018 Katarína Krasková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-220 20,00€ 13.11.2018
2022 Marta Penzešová, Na výhone 99/49, Vinodol Nájomná zmluva č. 99/2022 prenájom hrobového miesta A-221 20,00€ 22.08.2022
2021 Anna Škadrová, Úzka 499/42, Vinodol Nájomná zmluva č.  192/2021 prenájom hrobového miesta A-222 20,00€ 11.05.2021
2021 Vladimír Barát, Pod hájom 134/45, Vinodol Nájomná zmluva č.  260/2021 prenájom hrobového miesta A-223 20,00€ 23.09.2021
2021 Vladimír Barát, Pod hájom 134/45, Vinodol Nájomná zmluva č.  182/2021 prenájom hrobového miesta A-224 20,00€ 10.04.2021
2018 Anton Depeš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-225 30,00€ 14.04.2018
2019 Eva Čulíková, Pod hájom 113/1, Vinodol Nájomná zmluva č.  38/2019 prenájom hrobového miesta A-226 20,00€ 07.08.2019
2016 Stanislav Krupa Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-227 20,00€ 06.01.2016
2018 Mária Uhrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-228 20,00€ 11.03.2019
2021 Lambert Pénzeš, Mikovíniho 406/14, Nitra Nájomná zmluva č.  195/2021 prenájom hrobového miesta A-229 20,00€ 01.06.2021
2015 Marta Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-230 20,00€ 02.09.2015
2014 Anna Šišmišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-231 20,00€ 14.05.2014
2016 Irena Marcinkechová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-232 30,00€ 08.01.2016
2019 Irena Marcinkechová, Kostolná 223/89, Vinodol Nájomná zmluva č.  13/2019 prenájom hrobového miesta A-233 20,00€ 03.07.2019
2022 Marta Krajmerová, Na výhone 87, Vinodol Nájomná zmluva č. 121/2022 prenájom hrobového miesta A-234 20,00€ 27.09.2022
2022 Ing. Peter Škadra, Úzka 499/42, Vinodol Nájomná zmluva č. 114/2022 prenájom hrobového miesta A-235 20,00€ 21.09.2022
2022 Marta Penzešová, Na výhone 99/49, Vinodol Nájomná zmluva č. 100/2022 prenájom hrobového miesta A-236 20,00€ 26.08.2022
2021 Emília Ferenciová, Pod hájom 120/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  63/2021 prenájom hrobového miesta A-241 10,00€ 02.03.2021
2022 Henrieta Kreháková, Školská 238/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 47/2022 prenájom hrobového miesta A-243 10,00€ 12.05.2022
2021 Mária Kozárová, Hlavná 213/26, Vinodol Nájomná zmluva č.  104/2021 prenájom hrobového miesta A-245 20,00€ 09.03.2021
2012 Marián Marcinkech Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-246 20,00€ 28.06.2012
2018 Katarína Krasková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-247 20,00€ 13.11.2018
2018 Mária Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-248 20,00€ 23.02.2018
2022 Anna Gajdošová, Škultétyho 533/22, 949 01 Nitra Nájomná zmluva č. 14/2022 prenájom hrobového miesta A-249 20,00€ 09.03.2022
2021 Emília Jungová, Alexyho 368/14, Nitra Nájomná zmluva č.  6/2021 prenájom hrobového miesta A-250 20,00€ 19.02.2021
2018 Marián Kozár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta A-252 20,00€ 06.11.2018
2022 Klára Juhásová, Školská 70/29, Vinodol Nájomná zmluva č. 164/2022 prenájom hrobového miesta A-255 10,00€ 27.10.2022
2021 Alžbeta Maceková, Na výhone 92/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  41/2021 prenájom hrobového miesta A-257 10,00€ 27.02.2021
2022 Ing. Emil Solnica, Školská 229/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 83/2022 prenájom hrobového miesta A-522 20,00€ 25.06.2022
2019 František Barta, Pesecká 25, Vinodol Nájomná zmluva č.  1/2019 prenájom hrobového miesta A-535 10,00€ 12.06.2019
2021 Magdaléna Szabóová, Pesecká 8/20, Vinodol Nájomná zmluva č.  271/2021 prenájom hrobového miesta A-539 20,00€ 14.10.2021
2013 Rozália Bohumelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-259 10,00€ 12.09.2013
2016 Ján Lakatoš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-261 10,00€ 06.01.2016
2012 Alena Stojková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-262 20,00€ 28.06.2012
2019 Marta Kozárová, Jelenecká 1, Nitra Nájomná zmluva č.  69/2019 prenájom hrobového miesta B-263 20,00€ 12.09.2019
2015 Bernadeta Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-264 10,00€ 11.06.2015
2021 Juraj Podhorský, Kostolná 175/57, Vinodol Nájomná zmluva č. 139/2021 prenájom hrobového miesta B-268 10,00€ 18.03.2021
2022 Anna Straňáková, Kostolná 1818/69, Vinodol Nájomná zmluva č. 78/2022 prenájom hrobového miesta B-270 10,00€ 21.06.2022
2021 Anna Švecová, Pesecká 13/10, Vinodol Nájomná zmluva č.  167/2021 prenájom hrobového miesta B-271 20,00€ 08.04.2021
2022 Marta Penzešová, Na výhone 99/49, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č. 97/2022 prenájom hrobového miesta B-273 10,00€ 25.08.2022
2021 Františka Fabiánová, Úzka 42/40, Vinodol Nájomná zmluva č.  40/2021 prenájom hrobového miesta B-274 10,00€ 27.02.2021
2018 Helena Magáthová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-275 10,00€ 15.11.2018
2022 Miroslav Dojčan, Hanácka 519/8, 949 07 Nitra Nájomná zmluva č. 163/2022 prenájom hrobového miesta B-276 20,00€ 27.10.2022
2021 Mária Kozárová, Pod hájom 145/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  248/2021 prenájom hrobového miesta B-280 10,00€ 10.09.2021
2012 Irena Kelemenová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-281 10,00€ 01.08.2012
2021 Vladimír Majerhoffer, Školská 226/36, Vinodol Nájomná zmluva č. 282/2021 prenájom hrobového miesta B-285 20,00€ 03.11.2021
2022 Vojtech Kolár, Vantína Beniaka 310/26, Chynorany Nájomná zmluva č. 127/2022 prenájom hrobového miesta B-287 10,00€ 27.09.2022
2022 Anton Juhás, Na výhone 98/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 128/2022 prenájom hrobového miesta B-289 10,00€ 27.09.2022
2021 Mária Kozárová, Pod hájom 1455/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  249/2021 prenájom hrobového miesta B-290 10,00€ 10.09.2021
2022 Marta Penzešová, Na výhone 99/49, Vinodol Nájomná zmluva č. 98/2022 prenájom hrobového miesta B-291 10,00€ 25.08.2022
2015 Csaba Schmidt Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-292 20,00€ 02.09.2015
2021 Mária Smoláriková, Partizánska 10, Komjatice Nájomná zmluva č.  4/2021 prenájom hrobového miesta B-295 10,00€ 19.02.2021
2021 Anna Kelemenová, Pesecká 10/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  288/2021 prenájom hrobového miesta B-296 10,00€ 04.12.2021
2023 Anna Sládečková, Hlavná 345/118, Vinodol Nájomná zmluva č. 2/2023 prenájom hrobového miesta B-297 20,00€ 19.01.2023
2021 Zuzana Kozárová, Úzka 494/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  70/2021 prenájom hrobového miesta B-298 10,00€ 02.03.2021
2021 Anna Švecová, Pesecká 13/10, Vinodol Nájomná zmluva č.  166/2021 prenájom hrobového miesta B-301 10,00€ 08.04.2021
2015 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-305 20,00€ 02.09.2015
2019 Marta Krajmerová, Na výhone 87/24, Vinodol Nájomná zmluva č.  54/2019 prenájom hrobového miesta B-307 20,00€ 27.08.2019
2014 František Svečula Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-308 10,00€ 14.05.2014
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  172/2021 prenájom hrobového miesta B-309 10,00€ 08.04.2021
2021 Mária Kozárová, Pod hájom 145/14, Vinodol Nájomná zmluva č.  250/2021 prenájom hrobového miesta B-310 10,00€ 10.09.2021
2015 Zuzana Kozárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-311 20,00€ 02.09.2015
2012 Alžbeta Šafárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-312 20,00€ 02.10.2012
2018 Františka Fabiánová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-508 20,00€ 05.03.2018
2021 Mária Šebíková, Nábrežie mládeže 559/41, Nitra Nájomná zmluva č.  159/2021 prenájom hrobového miesta B-509 10,00€ 01.04.2021
2017 Vladimír Juhás Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta B-530 20,00€ 17.10.2017
2019 Stanislav Krajmer, Pesecká 34/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  87/2019 prenájom hrobového miesta B-535 20,00€ 20.10.2019
2020 Jarmila Vaškovičová, Pesecká 497/8, Vinodol Nájomná zmluva č.  07/2020 prenájom hrobového miesta B-537 20,00€ 08.10.2020
2021 Ivan Šarkozi, Na sihoti 495/9, Vinodol Nájomná zmluva č.  246/2021 prenájom hrobového miesta B-538 10,00€ 17.08.2021
2019 Lýdia Barátová, Nová 1854/4, Nitra Nájomná zmluva č.  46/2019 prenájom hrobového miesta C-313 10,00€ 23.08.2019
2022 Tatiana Kobzová, Beethovenova 452/12, Nitra Nájomná zmluva č. 92/2022 prenájom hrobového miesta C-314 10,00€ 28.07.2022
2021 Helena Martišová, Pesecká 483/28, Vinodol Nájomná zmluva č.  62/2021 prenájom hrobového miesta C-315 10,00€ 02.03.2021
2022 Marta Krajmerová, Na výhone 87/24, Vinodoll Nájomná zmluva č. 119/2022 prenájom hrobového miesta C-317 10,00€ 27.09.2022
2014 Jozef Hajnala Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-318 10,00€ 14.05.2014
2012 Anton Solnica Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-319 10,00€ 02.10.2012
2015 Mária Kováčová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-320 10,00€ 09.01.2015
2022 Anna Straňáková, Kostolná 181/69, Vinodol Nájomná zmluva č. 79/2022 prenájom hrobového miesta C-322 10,00€ 21.06.2022
2021 Rastislav Ďuran, Kostolná 106/3, Vinodol Nájomná zmluva č.  15/2021 prenájom hrobového miesta C-324 10,00€ 25.02.2021
2022 Anna Švecová, Pesecká 13/10, Vinodol Nájomná zmluva č. 42/2022 prenájom hrobového miesta C-327 10,00€ 05.05.2022
2022 Monika Hajnalová, Na výhone 84/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 90/2022 prenájom hrobového miesta C-329 10,00€ 14.07.2022
2022 Milan Korpáš, Pod hájom 127/31, Vinodol Nájomná zmluva č. 111/2022 prenájom hrobového miesta C-330 10,00€ 20.09.2022
2021 Alena Ondrišková, 941 05 Černík Nájomná zmluva č.  277/2021 prenájom hrobového miesta C-331 10,00€ 26.10.2021
2022 Marta Krajmerová, Na výhone 87/24, Vinodol Nájomná zmluva č. 120/2022 prenájom hrobového miesta C-332 10,00€ 27.09.2022
2021 Jana Bujdáková, Školská 231/26, Vinodol Nájomná zmluva č.  285/2021 prenájom hrobového miesta C-334 10,00€ 11.11.2021
2012 Helena Juhásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-335 10,00€ 02.12.2012
2022 Františka Fabianová, Úzka 42/40, Vinodol Nájomná zmluva č.  8/2022 prenájom hrobového miesta C-336 10,00€ 25.02.2022
2022 Monika Hajnalová, Na výhone 84/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 89/2022 prenájom hrobového miesta C-337 10,00€ 14.07.2022
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  171/2021 prenájom hrobového miesta C-338 10,00€ 08.04.2021
2022 Peter Baráth, Kostolná 172/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 25/2022 prenájom hrobového miesta č. C-340 10,00€ 08.04.2022
2022 Helena Vrtáková, Úzka 49/16, Vinodol Nájomná zmluva č. 22/2022 prenájom hrobového miesta C-342 10,00€ 31.03.2022
2022 Zuzana Kozárová, Úzka 494/18, Vinodol Nájomná zmluva č. 86/2022 prenájom hrobového miesta C-343 10,00€ 01.07.2022
2022 Beňadik Melišek, Kostolná 153/9, Vinodol Nájomná zmluva č. 145/2022 prenájom hrobového miesta C-344 10,00€ 08.10.2022
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  8/2021 prenájom hrobového miesta C-351 10,00€ 19.02.2021
2012 Emília Chlpiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-353 10,00€ 02.12.2012
2018 František Bryndza Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-355 10,00€ 21.11.2018
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  9/2021 prenájom hrobového miesta C-356 10,00€ 19.02.2021
2022 Emília Černáková, Úzka 46/30, Vinodol Nájomná zmluva č. 56/2022 prenájom hrobového miesta C-359 10,00€ 12.05.2022
2022 Anna Straňáková, Kostolná 181/69, Vinodol Nájomná zmluva č. 80/2022 prenájom hrobového miesta C-360 10,00€ 21.06.2022
2012 Rozália Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-363 10,00€ 02.11.2012
2022 Ing. František Dvoran, Žlezničiarska 44, Nitra Nájomná zmluva č. 75/2022 prenájom hrobového miesta C-372 10,00€ 10.06.2022
2012 Emília Hajnalová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-373 10,00€ 02.10.2012
2013 Ľudmila Rampáčková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-375 10,00€ 30.10.2013
2022 Magdaléna Szabóová, Pesecká 8/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 110/2022 prenájom hrobového miesta C-376 10,00€ 20.09.2022
2022 Juraj Pénzeš, Kostolná 216/12, Vinodol Nájomná zmluva č. 31/2022 prenájom hrobového miesta C-382 10,00€ 12.04.2022
2021 Sabrina Kudríková, Kostolná 179/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  245/2021 prenájom hrobového miesta C-383 10,00€ 12.08.2021
2014 Ingrida Šarkozyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-384 10,00€ 14.05.2014
2022 Oliver Lakatoš, Na sihoti 169/3, Vinodol Nájomná zmluva č. 21/2022 prenájom hrobového miesta            C – 385 10,00€ 31.03.2022
2022 Zuzana Baráthová, Hlavná 196/21, Vinodol Nájomná zmluva č. 108/2022 prenájom hrobového miesta C-387 10,00€ 20.09.2022
2021 Mária Andrašíková, 94105 Černík 271 Nájomná zmluva č.  188/2021 prenájom hrobového miesta C-388 10,00€ 05.05.2021
2019 Angelika Lakatošová, Kostolná 179/65, Vinodol Nájomná zmluva č. 73/2019 prenájom hrobového miesta C-390 20,00€ 18.09.2019
2022 Peter Baráth, Kostolná 172/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 24/2022 prenájom hrobového miesta C-391 10,00€ 08.04.2022
2022 Anton Špánik, Hlavná 479/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 29/2022 prenájom hrobového miesta C-392 10,00€ 08.04.2022
2018 Helena Byhariová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta C-394 10,00€ 06.11.2018
2022 Anna Straňáková, Kostolná 181/69, Vinodol Nájomná zmluva č. 81/2022 prenájom hrobového miesta D-396 10,00€ 21.06.2022
2021 Mária Drábková, Úzka 498/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  229/2021 prenájom hrobového miesta D-399 20,00€ 09.07.2021
2016 Judr. Cyril Beňovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-400 30,00€ 08.01.2016
2021 Dana Póčiková, Kostolná 185/77, Vinodol Nájomná zmluva č.  198/2021 prenájom hrobového miesta D-401 10,00€ 02.06.2021
2019 Mária Vaňová, Školská 37/15, Vinodol Nájomná zmluva č.  60/2019 prenájom hrobového miesta D-404 20,00€ 10.09.2019
2018 Mária Vaňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-405 20,00€ 20.03.2018
2017 Mária Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-406 20,00€ 25.01.2017
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-407 10,00€ 22.03.2017
2017 Klára Máčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-408 10,00€ 02.01.2017
2019 Marta Kršáková, Úzka 54/3, Vinodol Nájomná zmluva č.  82/2019 prenájom hrobového miesta D-410 20,00€ 02.10.2019
2019 Samuel Melišek, Na výhone 102/55, Vinodol Nájomná zmluva č.  7/2019 prenájom hrobového miesta D-411 20,00€ 12.07.2019
2021 Magdaléna Barátová, Agátová 508/65, Vinodol Nájomná zmluva č.  19/2021 prenájom hrobového miesta D-412 10,00€ 25.02.2021
2018 Peter Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-414 20,00€ 16.11.2018
2019 Helena Vrtáková, Úzka 49/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  52/2019 prenájom hrobového miesta D-415 30,00€ 27.08.2019
2021 Marta Matúšová, Na výhone 103/57, Vinodol Nájomná zmluva č.  85/2021 prenájom hrobového miesta D-416 10,00€ 04.03.2021
2021 Magdaléna Kelemenová, Pod hájom 144/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  12/2021 prenájom hrobového miesta D-417 20,00€ 25.02.2021
2021 Marta Matúšová, Na výhone 103/57, Vinodol Nájomná zmluva č.  86/2021 prenájom hrobového miesta D-418 20,00€ 04.03.2021
2022 Pavol Straňák, Kostolná 180/67, Vinodol Nájomná zmluva č. 19/2022 prenájom hrobového miesta D-421 20,00€ 22.03.2022
2021 Anna Straňáková, Kostolná 181/69, Vinodol Nájomná zmluva č.  112/2021 prenájom hrobového miesta D-422 10,00€ 10.03.2021
2021 Alžbeta Lakatošová, Na sihoti 170/5, Vinodol Nájomná zmluva č.  191/2021 prenájom hrobového miesta D-423 20,00€ 11.05.2021
2012 Jaroslav Šarközy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-424 20,00€ 28.06.2012
2021 Mária Šebíková, Nábrežie mládeže 559/41, Nitra Nájomná zmluva č.  160/2021 prenájom hrobového miesta D-426 10,00€ 01.04.2021
2021 Františka Čeryová, Úzka 57/23, Vinodol Nájomná zmluva č.  173/2021 prenájom hrobového miesta D-427 20,00€ 08.04.2021
2021 Rozália Juhásová, Kostolná 187/81, Vinodol Nájomná zmluva č.  284/2021 prenájom hrobového miesta D-428 20,00€ 04.11.2021
2017 Helena Hlinková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-429 20,00€ 26.05.2017
2018 Jarmila Šulíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-430 10,00€ 08.11.2018
2017 Karol Hlinka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-431 20,00€ 29.05.2017
2023 Ing. Jozef Kozár, Obecná 503/32, Vinodol Nájomná zmluva č. 12/2023 prenájom hrobového miesta D-432 20,00€ 05.05.2023
2021 Klára Juhásová, Školská 70/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  69/2021 prenájom hrobového miesta D-433 20,00€ 02.03.2021
2021 Zuzana Hrivňáková, Osvaldova 1492/7, Nitra Nájomná zmluva č.  276/2021 prenájom hrobového miesta D-434 20,00€ 21.10.2021
2015 Ivan Mihalovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-435 20,00€ 02.09.2015
2019 Zuzana Baráthová, Hlavná 196/21, Vinodol Nájomná zmluva č.  66/2020 prenájom hrobového miesta D-436 20,00€ 02.01.2020
2021 Zuzana Baráthová, Hlavná 196/21, Vinodol Nájomná zmluva č.  45/2021 prenájom hrobového miesta D-438 20,00€ 27.02.2021
2021 Emil Korpáš, Pod hájom 127/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  117/2021 prenájom hrobového miesta D-441 20,00€ 11.03.2021
2021 Anna Klobučníková, Obecná 458/8, Vinodol Nájomná zmluva č.  87/2021 prenájom hrobového miesta D-443 20,00€ 04.03.2021
2018 Silvia Vogelová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-445 20,00€ 08.01.2018
2021 Štefan Ďuran, A. Hlinku 43, Nitra Nájomná zmluva č.  264/2021 prenájom hrobového miesta D-446 20,00€ 28.09.2021
2020 Františka Fabiánová, Úzka 42/40, Vinodol Nájomná zmluva č.  01/2020 prenájom hrobového miesta D-447 20,00€ 08.01.2020
2022 Jozef Špánik, Kostolná 176/59, Vinodol Nájomná zmluva č. 28/2022 prenájom hrobového miesta D-448 20,00€ 08.04.2022
2022 Mária Čičmanová,  Na výhone 76/46, Vinodol Nájomná zmluva č. 15/2022 prenájom hrobového miesta D-449 20,00€ 10.03.2022
2015 Marianna Kulháňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-450 20,00€ 02.09.2015
2021 Emília Prcinová, Školská 235/16, Vinodol Nájomná zmluva č.  253/2021 prenájom hrobového miesta D-451 20,00€ 18.09.2021
2022 Emília Podhorská, Kostolná 175/57, Vinodol Nájomná zmluva č.20/2022 prenájom hrobového miesta D-452 20,00€ 29.03.2022
2022 Františka Fabiánová, Úzka 42/40, Vinodol Nájomná zmluva č.  9/2022 prenájom hrobového miesta D-453 20,00€ 25.02.2022
2022 Anton Juhás, Na výhone 89/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 188/2022 prenájom hrobového miesta D-454 20,00€ 08.12.2022
2021 Zuzana Kočišová, K vodárni 297/36, Vinodol Nájomná zmluva č.  155/2021 prenájom hrobového miesta D-455 20,00€ 30.03.2021
2021 Darina Kozárová, Kostolná 184/75, Vinodol Nájomná zmluva č.  65/2021 prenájom hrobového miesta D-456 10,00€ 02.03.2021
2022 Antónia Pénzešová, Kostolná 165/43, Vinodol Nájomná zmluva č. 167/2022 prenájom hrobového miesta D-457 20,00€ 27.10.2022
2021 Katarína Melišková, Kostolná 108/7, Vinodol Nájomná zmluva č.  18/2021 prenájom hrobového miesta D-458 20,00€ 25.02.2021
2013 Helena Hrašková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-459 20,00€ 03.01.2013
2016 Alžbeta Struhárová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-460 20,00€ 03.05.2016
2022 Eva Szarková, Rázusova 800/22, Nitra Nájomná zmluva č. 35/2022 prenájom hrobového miesta D-461 20,00€ 29.04.2022
2016 Tatiana Kobzová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-462 20,00€ 06.01.2016
2017 Emília Černáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-463 20,00€ 26.05.2017
2022 Helena Radecká, Školská 71/31, Vinodol Nájomná zmluva č. 172/2022 prenájom hrobového miesta D-464 20,00€ 28.10.2022
2022 Marta Matlúchová, Úzka 486/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 68/2022 prenájom hrobového miesta D-465 20,00€ 26.05.2022
2021 Klára Juhásová, Školská 70/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  68/2021 prenájom hrobového miesta D-466 20,00€ 02.03.2021
2021 Jarmila Šulíková, Úzka 563/11, Vinodol Nájomná zmluva č.  228/2021 prenájom hrobového miesta D-467 20,00€ 08.07.2021
2019 Helena Pénzešová, Kostolná 216/12, Vinodol Nájomná zmluva č.  58/2019 prenájom hrobového miesta D-468 20,00€ 07.09.2019
2021 Milan Kmeťo, Kostolná 221/85, Vinodol Nájomná zmluva č.  37/2021 prenájom hrobového miesta D-469 10,00€ 27.02.2021
2017 František Palaťka Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-470 10,00€ 25.05.2017
2014 Veronika Solnicová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-471 20,00€ 14.05.2014
2022 Ing. Magdaléna Škadrová, Pesecká 32/35, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č. 17/2022 prenájom hrobového miesta D-472 20,00€ 18.03.2022
2014 Milan Matúš Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-473 20,00€ 14.05.2014
2022 Helena Trubinská, Úzka 45/66, 951 06 Vinodol Nájomná zmluva č. 16/2022 prenájom hrobového miesta D-474 20,00€ 19.03.2022
2021 Mária Komáromiová, Školská 3/7, Vinodol Nájomná zmluva č.  222/2021 prenájom hrobového miesta D-475 20,00€ 19.06.2021
2016 Mária Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-476 20,00€ 06.01.2016
2021 Helena Macáková, Na výhone 90/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  58/2021 prenájom hrobového miesta D-477 20,00€ 02.03.2021
2022 PaedDr. Judita Nagyová, Na výhone 100/51, Vinodol Nájomná zmluva č. 30/2022 prenájom hrobového miesta D-478 20,00€ 08.04.2022
2019 Ing. Ivana Bizoňová, Landererova 7743/6, Bratislava Nájomná zmluva č.  63/2019 prenájom hrobového miesta D-479 20,00€ 11.09.2019
2019 Michaela Haluzová, 95104 Veľký Lapáš 563 Nájomná zmluva č.  34/2019 prenájom hrobového miesta D-480 10,00€ 31.07.2019
2021 Helena Straňáková, Agátová 418/44, Vinodol Nájomná zmluva č.  10/2021 prenájom hrobového miesta D-481 10,00€ 19.02.2021
2015 Jozef Šafár Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-482 10,00€ 02.09.2015
2021 Brigita Vrtáková, Hlavná 200, Vinodol Nájomná zmluva č.  76/2021 prenájom hrobového miesta D-483 20,00€ 04.03.2021
2021 Emília Ferenciová, Pod hájom 120/17, Vinodol Nájomná zmluva č.  186/2021 prenájom hrobového miesta D-484 20,00€ 20.04.2021
2022 Michaela Haluzová, 951 04 Veľký Lapáš 563 Nájomná zmluva č.  6/2022 prenájom hrobového miesta D-485 20,00€ 22.02.2022
2022 Alžbeta Pénzešová, Školská 11/35, Vinodol Nájomná zmluva č. 67/2022 prenájom hrobového miesta D-486 20,00€ 26.05.2022
2021 Františka Šafárová, Úzka 61/35, Vinodol Nájomná zmluva č.  34/2021 prenájom hrobového miesta D-487 20,00€ 27.02.2021
2022 Marta Kršáková, Úzka 54/3, Vinodol Nájomná zmluva č. 85/2022 prenájom hrobového miesta D-488 20,00€ 01.07.2022
2021 Eva Jánovská, Hlavná 209/47, Vinodol Nájomná zmluva č.  64/2021 prenájom hrobového miesta D-489 20,00€ 02.03.2021
2019 Štefan Čižmár, Ledská 9, Nové Zámky Nájomná zmluva č.  29/2019 prenájom hrobového miesta D-490 20,00€ 30.07.2019
2019 Ing. Kristína Príbelová, Jána Stanislava 55, Bratislava Nájomná zmluva č.  11/2019 prenájom hrobového miesta D-491 20,00€ 05.09.2019
2022 Mgr. Vladimír Čulík, Kostolná 493/79, Vinodol Nájomná zmluva č. 133/2022 prenájom hrobového miesta D-492 20,00€ 06.10.2022
2022 Pavol Kozár, Na výhone 95/8, Vinodol Nájomná zmluva č. 96/2022 prenájom hrobového miesta D-493 20,00€ 11.08.2022
2016 Júlia Šarkozyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-494 20,00€ 23.08.2019
2017 Zuzana Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-495 20,00€ 26.05.2017
2016 Blanka Babeková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-496 20,00€ 29.01.2016
2014 Jana Bujdáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-497 20,00€ 02.01.2014
2022 Zuzana Baráthová, Hlavná 196/21, Vinodol Nájomná zmluva č. 109/2022 prenájom hrobového miesta D-498 20,00€ 20.09.2022
2014 Milan Kmeťo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-499 20,00€ 02.05.2014
2016 Alžbeta Kóňová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-500 20,00€ 06.01.2016
2016 Irena Melišková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-501 20,00€ 06.01.2016
2017 Helena Macáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-502 20,00€ 26.05.2017
2019 Jarmila Hudecová, Obecná 471/21, Vinodol Nájomná zmluva č.  70/2019 prenájom hrobového miesta D-503 20,00€ 12.09.2019
2019 Ľubica Korpášová, Pesecká 9/18, Vinodol Nájomná zmluva č.  77/2019 prenájom hrobového miesta D-504 20,00€ 25.09.2019
2016 Helena Ševčíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-505 20,00€ 06.01.2016
2019 Radoslav Lontoš, Lintich 7, Banská Štiavnica Nájomná zmluva č.  90/2019 prenájom hrobového miesta D-506 30,00€ 30.10.2019
2022 Renáta Pešková, Školská 237/12, Vinodol Nájomná zmluva č. 66/2022 prenájom hrobového miesta D-507 20,00€ 21.05.2022
2018 Anna Škadrová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-509 20,00€ 02.12.2018
2018 Otília Žigraiová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-510 20,00€ 02.07.2018
2019 Anna Domianová, Kostolná 109/9, Vinodol Nájomná zmluva č.  5/2019 prenájom hrobového miesta D-511 20,00€ 02.07.2019
2021 Oliver Lakatoš, Na sihoti 169/3, Vinodol Nájomná zmluva č.  144/2021 prenájom hrobového miesta D-512 10,00€ 23.03.2021
2021 Vladimír Lakatoš, Na sihoti 168/1, Vinodol Nájomná zmluva č.  241/2021 prenájom hrobového miesta D-513 10,00€ 31.07.2021
2021 Lýdia Barátová, Nová 1854/4, Nitra Nájomná zmluva č.  231/2021 prenájom hrobového miesta D-514 20,00€ 29.07.2021
2021 Klára Máčiková, Úzka 59/33, Vinodol Nájomná zmluva č.  11/2021 prenájom hrobového miesta D-515 20,00€ 23.02.2021
2016 Michal Melišek Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-516 20,00€ 17.05.2016
2012 Štefan Šarkozy Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-517 20,00€ 29.04.2012
2021 Štefan Lakatoš, Kostolná 158/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  289/2021 prenájom hrobového miesta D-518 10,00€ 21.12.2021
2022 Františka Pňačková, Hlavná 199/27, Vinodol Nájomná zmluva č. 48/2022 prenájom hrobového miesta D-519 20,00€ 12.05.2022
2022 Ľudmila Krajmerová, Úzka 34/44, Vinodol Nájomná zmluva č. 160/2022 prenájom hrobového miesta D-520 20,00€ 25.10.2022
2021 Emil Lakatoš, Kostolná 158/29, Vinodol Nájomná zmluva č.  02/2021 prenájom hrobového miesta D-521 20,00€ 13.02.2021
2013 Eva Čulíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-522 20,00€ 03.04.2013
2013 Helena Chalmovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-523 20,00€ 21.05.2013
2023 Mgr. Vladimír Čulík, Kostolná 493/79, Vinodol Nájomná zmluva č. 13/2023 prenájom hrobového miesta D-524 20,00€ 05.05.2023
2023 Jana Nosáková, Pesecká 150/36, Vinodol Nájomná zmluva č. 17/2023 prenájom hrobového miesta D-525 20,00€ 13.08.2023
2014 Helena Penzešová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-526 20,00€ 13.06.2014
2016 Magdaléna Čentéšová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-527 20,00€ 14.06.2016
2017 Helena Lakatošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-528 20,00€ 12.01.2017
2017 Xénia Kudríková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-529 20,00€ 26.05.2017
2018 Helena Martišová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-531 20,00€ 13.01.2018
2018 Alžbeta Velčická Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-532 20,00€ 22.02.2018
2018 Veronika Lontošová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta D-534 20,00€ 06.11.2018
2021 Mária Lakatošová, Kostolná 159/31, Vinodol Nájomná zmluva č.  244/2021 prenájom hrobového miesta D-537 10,00€ 12.08.2021
 Cintorín Reformovanej Kresťanskej Cirkvi    
Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
2022 Kristína Dechent, Hlavná 346/116, Vinodol Nájomná zmluva č. 153/2022 prenájom hrobového miesta 2 10,00€ 25.10.2022
2022 Ľudovít Vendégh, Donátová 318/13, Vinodol Nájomná zmluva č. 72/2022 prenájom hrobového miesta 6 20,00€ 04.06.2022
2022 Ľudovít Vendégh, Donátová 318/13, Vinodol Nájomná zmluva č. 73/2022 prenájom hrobového miesta 8 10,00€ 04.06.2022
2019 Jana Gužalová Nájomná zmluva č. 10/2019 prenájom hrobového miesta 12 20,00€ 02.07.2019
2022 Imrich Bartha, K vodárni 305/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 11/2022 prenájom hrobového miesta 13 20,00€ 08.03.2022
2018 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 14 30,00€ 02.09.2018
2021 Lenka Kráľová Nájomná zmluva 55/2021 prenájom hrobového miesta 15 20,00€ 02.03.2021
2022 Emília Barthová Nájomná zmluva 2/2022 prenájom hrobového miesta 17 20,00€ 18.01.2022
2019 Ida Ivaničová Nájomná zmluva č. 41/2019 prenájom hrobového miesta 18 20,00€ 17.08.2019
2019 Ida Ivaničová Nájomná zmluva č. 42/2019 prenájom hrobového miesta 19 20,00€ 17.08.2019
2021 Imrich Blanár Nájomná zmluva 273/2021 prenájom hrobového miesta 20 10,00€ 16.10.2021
2022 Helena Biharyová, K vodárni 283/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 50/2022 prenájom hrobového miesta 22 30,00€ 12.05.2022
2012 Helena Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 23 10,00€ 22.08.2012
2022 Imrich Bartha, K vodárni 305/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 12/2022 prenájom hrobového miesta 24 20,00€ 08.03.2022
2013 Edita Vanková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 25 20,00€ 02.02.2013
2022 Helena Biharyová, K vodárni 283/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 51/2022 prenájom hrobového miesta 35 10,00€ 12.05.2022
2012 Viktor Hence Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 36 10,00€ 02.10.2012
2012 Šarlota Hasilová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 37 20,00€ 31.08.2012
2021 Koloman Prcin Nájomná zmluva 71/2021 prenájom hrobového miesta 38 10,00€ 02.03.2021
2019 Ján Ujfaluši Nájomná zmluva č. 65/2019 prenájom hrobového miesta 39 10,00€ 11.09.2019
2021 Gabriel Buzássy Nájomná zmluva 83/2021 prenájom hrobového miesta 50 20,00€ 04.03.2021
 2014 Erika Szokeová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 51 20,00€ 13.05.2014
2022 Kristína Dechent, Hlavná 346/116, Vinodol Nájomná zmluva č. 154/2022 prenájom hrobového miesta 52 10,00€ 25.10.2022
2022 Ľudovít Vendégh, Donátová 318/13, Vinodol Nájomná zmluva č. 74/2022 prenájom hrobového miesta 57 10,00€ 04.06.2022
2013 Ľudovít Vendégh Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 58 30,00€ 02.02.2013
2022 Kristína Hromeková, Pivovarská 2610/7, Sereď Nájomná zmluva č. 171/2022 prenájom hrobového miesta 59 20,00€ 28.10.2022
2021 Irena Kiššová Nájomná zmluva 153/2021 prenájom hrobového miesta 62 10,00€ 25.03.2021
2021 Irena Kiššová Nájomná zmluva 262/2021 prenájom hrobového miesta 64 20,00€ 28.09.2021
2013 Jolana Kiššová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 65 20,00€ 02.02.2013
2022 Katarína Biharyová, Hlboká 309/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 34/2022 prenájom hrobového miesta 66 20,00€ 26.04.2022
2021 Zuzana Kočišová Nájomná zmluva 156/2021 prenájom hrobového miesta 68 20,00€ 30.03.2021
2022 Kristína Dechent, Hlavná 346/116, Vinodol Nájomná zmluva č. 155/2022 prenájom hrobového miesta 71 20,00€ 25.10.2022
2022 Kristína Dechent, Hlavná 346/116, Vinodol Nájomná zmluva č. 156/2022 prenájom hrobového miesta 72 20,00€ 25.10.2022
2022 Magdaléna Janovská, Donátová 319/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 94/2022 prenájom hrobového miesta 74 10,00€ 11.08.2022
2023 Zlata Janegová, 1154 Kennedy Blvd, 07002 Bayonne N.J., USA Nájomná zmluva č. 14/2023 prenájom hrobového miesta 77 20,00€ 06.06.2023
2022 Katarína Biharyová, K vodárni 302/26, Vinodol Nájomná zmluva č. 179/2022 prenájom hrobového miesta 78 10,00€ 16.11.2022
2021 Mário Hupka Nájomná zmluva 278/2021 prenájom hrobového miesta 79 20,00€ 26.10.2021
2019 Eva Hupková Nájomná zmluva č. 84/2019 prenájom hrobového miesta 85 20,00€ 04.10.2019
2021 Gabriel Résso Nájomná zmluva 240/2021 prenájom hrobového miesta 86 20,00€ 29.07.2021
2022 Helena Biharyová, K vodárni 283/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 52/2022 prenájom hrobového miesta 91 10,00€ 12.05.2022
2022 Magdaléna Janovská, Donátová 319/15, Vinodol Nájomná zmluva č. 95/2022 prenájom hrobového miesta 95 10,00€ 11.08.2022
2022 Imrich Bartha, K vodárni 305/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 13/2022 prenájom hrobového miesta 96 20,00€ 08.03.2022
2016 Emília Šimková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 97 10,00€ 06.01.2016
2023 Katarína Csankyová, Agátová 410/60, Vinodol Nájomná zmluva č. 6/2023 prenájom hrobového miesta 98 20,00€ 02.02.2023
2022 Katarína Biharyová, K vodárni 302/26, Vinodol Nájomná zmluva č. 180/2022 prenájom hrobového miesta 99 20,00€ 16.11.2022
2022 Imrich Bartha, K vodárni 305/20, Vinodol Nájomná zmluva č. 46/2022 prenájom hrobového miesta 100 20,00€ 12.05.2022
2022 Kristína Hromeková, Pivovarská 2610/7, Sereď Nájomná zmluva č. 169/2022 prenájom hrobového miesta 101 20,00€ 28.10.2022
2022 Kristína Hromeková, Pivovarská 2610/7, Sereď Nájomná zmluva č. 170/2022 prenájom hrobového miesta 102 20,00€ 28.10.2022
2021 Eva Hupková Nájomná zmluva 232/2021 prenájom hrobového miesta 103 20,00€ 29.07.2021
2022 Jaroslav Csanky, Agátová 410/60, Vinodol Nájomná zmluva č. 71/2022 prenájom hrobového miesta 104 20,00€ 31.05.2022
2014 Magdaléna Jánovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 105 20,00€ 13.05.2014
2021 Jolana Balážiová Nájomná zmluva 164/2021 prenájom hrobového miesta 106 10,00€ 08.04.2021
2022 Helena Biharyová, K vodárni 283/33, Vinodol Nájomná zmluva č. 53/2022 prenájom hrobového miesta 107 20,00€ 12.05.2022
2023 Ing. Ida Ivaničová, Jedlíkova 556/5, 949 11 Nitra Nájomná zmluva č. 9/2023 prenájom hrobového miesta 108 20,00€ 11.02.2023
2013 Rudolf Vančo Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 116 25,00€ 04.09.2013
2016 Boris Fekets Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 117 20,00€ 15.09.2016
2019 Lýdia Jakabová Nájomná zmluva č. 32/2019 prenájom hrobového miesta 118 20,00€ 31.07.2019
2019 Katarína Biharyová Nájomná zmluva č. 37/2019 prenájom hrobového miesta 119 20,00€ 25.05.2019
2019 Jana Ozdinová Nájomná zmluva č. 4/2019 prenájom hrobového miesta 120 20,00€ 28.06.2019
2019 Margita Biharyová Nájomná zmluva č. 19/2019 prenájom hrobového miesta 121 20,00€ 25.07.2019
2012 Katarína Biharyová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.08.2012
2021 Radoslav Molnár Nájomná zmluva 1/2021 prenájom hrobového miesta 123 20,00€ 04.02.2021