OrganizácieDetský folklórny súbor Sílešánek

DFS Sílešánek, ktorý oslavuje už 6. rok svojho fungovania, pôsobí v obci Vinodol. Svoju existenciu začal vo februári 2009 ako tanečný krúžok pri ZŠ Vinodol. Tento nápad zrealizovali dve talentované študentky Anežka a Monika Verešové.

Sílešánek

ZAČIATKY SÚBORU

Všetky začiatky sú ťažké a ani tento nebol výnimkou. Oznam o nábore do folklórneho krúžku vyvesili na informačnú tabuľu v ZŠ Vinodol s časom a miestom 1.stretnutia. Hoci deti zo začiatku nepoznali takmer žiadnu ľudovú pieseň, trpezlivosťou a s elánom do učenia to postupom času dobehli.

PRVÉ KROJE & VYSTÚPENIA

V roku 2010 obnovili, aj vďaka archívnym záberom ľudí z Vinodolu, sviatočný vinodolský kroj a v roku 2012 pracovný vinodolský kroj.

Začali prvé vystúpenia, súťaže a úspechy v bližšom okolí. V roku 2013 do krojového repertoáru pribudli originálne tekovské kroje.

ČLENOVIA

Za 6. ročnú existenciu sa vystriedalo už veľa členov, avšak má tiež stálice, ktoré súbor neopustili od 1. stretnutia.

DFS Sílešánek má v súčasnosti 45 členov a delí sa na dve zložky:

PRÍPRAVNÁ ZLOŽKA (od 5 do 10 rokov)

REPREZENTAČNÁ ZLOŽKA (od 10 do 18 rokov)

ÚSPECHY

DFS Sílešánek má momentálne za sebou veľa vystúpení, súťaží, festivalov a nielen doma, ale i v zahraničí.

Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť MFF Východná, MFF Hontianska paráda v Hrušove, FF Koliesko v Kokave nad Rimavicou a vystúpenia v Českej republike vďaka spolupráci s FS Sluníčko z Rokycian.

Dlhoročne organizujú Anežka a Monika Verešové aj školské kolo súťaže Slávik Slovenska, odkiaľ sa deti prebojovali cez okresné až na krajské kolo súťaže.

HUDOBNÁ ZLOŽKA

Súbor má vlastnú spevácku skupinu a tiež ľudovú hudbu. Stálicou ľudovej hudby je pán harmonikár Ladislav Horváth, ktorý so súborom reprezentuje Vinodol už 6 rokov.

 

 

REPERTOÁR CHOREOGRAFIÍ DFS SÍLEŠÁNEK

Choreografie s detskou tematikou:                                                

1.V tej našej dedine

2.Pásla húsky nade mlýnem

3.Nikomu to nepovec

Choreografie viažuce sa na určité obdobie v roku spojené s tradíciami a zvykmi:

1.Svatý Jur ide

2.Stridžie dni

3.Čože je to za znamenie

4.Na tom našom políčku

5.Na svatého Jána

Párové choreografie a tiež dievčenské a chlapčenské tance z okolia Tekova:

1.Tekovské kolesá (dievčenské)

2.Tekovský čardáš (párové)

3.Tekovská frišká (párové)

  1. Tekovský verbunk (chlapčenské)

Choreografie s náročnými tanečnými prvkami a motívmi:

1.Koláče sú hotové

  1. Salla dole plakala

3.Od Zobora vietor veje

Hudobno-tanečný obrázok:

My chudobnje čo frajerov nemáme

Spevácke skupiny:

1.Nedaľi nám páľeniho

2.Pri potoku sedela (detská spevácka skupina)

3.Už ideme z poľa (žatevné piesne z obcí Komjatice a Vráble)

4.Už je deň (dievčenské piesne z obcí Vráble, Sľažany a Čeladice)