Úradná tabuľaVýrub stromov


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Začaté správne konania – výruby drevín

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Zverejnené informácie slúžia v zmysle novely týmto subjektom .

– subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou ( napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné )

– predmetom jeho činnosti najmenej 1 rok je ochrana prírody a krajiny ( § 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody ),

– podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody )

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29,Vinodol alebo elektronicky na adresu: plskova@obec-vinodol.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie :

1. Číslo konania: 727/2012, Dátum začatia konania : 23.11.2012, Dátum doplnenia konania : 20.12.2012, Dátum zverejnenia : 20.12.2012, Predmet konania : 1 ks pagaštan konský (Aesculus hippocastanum L) s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 70 cm.

2. Číslo konania 513/2013, Dátum začatia konania : 12.06.2013, Dátum zverejnenia : 18.06.2013, Predmet konania : topoľ šľachtený  ( Populus x hybr. ), zatiaľ neurčené množstvo

3. Číslo konania 495/2016, Dátum začatia konania : 24.05.2016, Dátum zverejnenia : 25.05.2016, Predmet konania :

a)Smrek , 1 ks, obvod stromu :  80cm  vo výške 130 cm nad zemou,

b)Smrek, 1 ks, obvod stromu : 120 cm vo výške 130 cm nad zemou.

4. Číslo konania : 910/2016, Dátum začatia konania : 16.11.2016, Dátum zverejnenia : 18.11.2016, Predmet konania :

a) Javor, 5 ks, obvody stromov : 60, 70,80, 100,120 cm vo výške 130 cm nad zemou

b) Borovica, 5 ks, obvody stromov : 65,80,100,120,130 cm vo výške 130 cm nad zemou

5. Číslo konania : 174/2017, Dátum začatia konania : 07.03.2017, Dátum zverejnenia : 08.03.2017, Predmet konania :

a) Smrek, 1 ks, obvod stromu : 90 cm vo výške 130 cm nad zemou

6. Číslo konania : 766/2017, Dátum začatia konania : 24.10.2017, Dátum zverejnenia : 24.10.2017, Predmet konania :

a) Vŕba, 1 ks, obvod stromu : 265 cm vo výške 130 cm nad zemou

7. Číslo konania : 1267/2018, Dátum začatia konania : 01.08.2018, Dátum zverejnenia : 06.08.2018, Predmet konania :

a) Smrek, 12 ks, obvod stromu : 160 cm vo výške 130 cm nad zemou

8. Číslo konania : VIN2/5/2019-2/2019, Dátum začatia konania : 03.01.2019, Dátum zverejnenia : 03.01.2019, Predmet konania :

a) Smrek, 12 ks, obvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 66, 100, 112, 78, 71, 70, 80, 132, 97, 96, 78, 87 cm

b) Breza, 4 ks, obvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 120, 60, 122, 126 cm

c) Jaseň, 1 ks, obvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 266 cm

d) Tuja východná, ker výmera : 12 m²

9. Číslo konania : 399/2019, Dátum začatia konania : 21.02.2019, Dátum zverejnenia : 22.02.2019, Predmet konania :

a) Dub, 1 ks, obvod stromu : 280 cm vo výške 130 cm nad zemou

10. Číslo konania : 413/2019, Dátum začatia konania : 22.02.2019, Dátum zverejnenia : 22.02.2019,

Predmet konania :

a) Moruša biela , 1 ks, obvod stromu : 110 cm vo výške 130 cm nad zemou

b) Lipa veľkolistá, 1 ks, obvod stromu : 85 cm vo výške 130 cm nad zemou

11. Číslo konania : 1496/2019, dátum začatia konania : 28.08.2019, Dátum zverejnenia : 28.08.2019,

Predmet konania :

a) Borovica, 1 ks, obvod stromu : 125 cm vo výške 130 cm nad zemou

12. Číslo konania : 1597/2019, dátum začatia konania : 11.09.2019, dátum zverejnenia : 13.09.2019,

Predmet konania :

Výstavba nového 2×110 kv vedenia Nitra Čermáň – Veľký Ďur – výrub drevín v rámci stavby

  • Jaseň štíhly 4 kusy,
  • Topoľ sivý 4 kusy
  • Agát biely 27 kusov
  • Čerešňa vtáčia 1 kus
  • krovité porasty 490 m²

13. Číslo konania 1644/2019, dátum začatia konania : 19.09.2019, dátum zverejnenia : 20.09.2019,

Predmet konania :

a) Borovica 2 ks, obvody stromu : 105 cm a 115 cm vo výške 130 cm nad zemou

14. Číslo konania 1963/2019, dátum začatia konania : 04.11.2019, dátum zverejnenia : 04.11.2019,

Predmet konania :

a) Smrek 1 ks, obvod stromu : 116 cm vo výške 130 cm nad zemou

15. Číslo konania 2173/2019, dátum začatia konania : 13.12.2019, dátum zverejnenia : 13.12.2019,

Predmet konania :

a) Smrek 2 ks, obvod stromov : 110 cm a 125 cm vo výške 130 cm nad zemou

16. Číslo konania 278/2020, dátum začatia konania : 30.01.2020, dátum zverejnenia : 31.01.2020,

Predmet konania :

a) Javor 1 ks, obvod stromu : 151 cm vo výške 130 cm nad zemou

17. Číslo konania 468/2020, dátum začatia konania : 25.02.2020, dátum zverejnenia : 26.02.2020,

Predmet konania :

a) Jedľa 1 ks, obvod stromu : 100 cm vo výške 130 cm nad zemou

18. Číslo konania 1570/2020, dátum začatia konania : 11.11.2020, dátum zverejnenia : 11.11.2020,

Predmet konania :

a) Borovica 1 ks, obvod stromu : 120 cm vo výške 130 cm nad zemou

19. Číslo konania 1605/2020, dátum začatia konania : 18.11.2020, dátum zverejnenia : 18.11.2020,

Predmet konania :

a) Višňa 1 ks, obvod stromu : 142 cm vo výške 130 cm nad zemou

a) Orech 1 ks, obvod stromu : 155 cm vo výške 130 cm nad zemou

20. Číslo konania 1701/2020, dátum začatia konania : 27.11.2020, dátum zverejnenia : 27.11.2020,

Predmet konania :

a) Smrek 1 ks, obvod stromu : 126 cm vo výške 130 cm nad zemou

a) Borovica 1 ks, obvod stromu : 122 cm vo výške 130 cm nad zemou

21. Číslo konania 82/2021, dátum začatia konania : 27.01.2021, dátum zverejnenia : 27.01.2021,

a) Jaseň 1 ks, odvod stromu : 95 cm vo výške 130 cm nad zemou

22. Číslo konania 97/2021, dátum začatia konania : 27.01.2021, dátum zverejnenia : 27.01.2021,

a) Smrek 1 ks, odvod stromu : 81 cm vo výške 130 cm nad zemou

23. Číslo konania 61/2021, dátum začatia konania : 08.02.2021, dátum zverejnenia : 09.02.2021,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 123 cm vo výške 130 cm nad zemou

24. Číslo konania 64/2021, dátum začatia konania : 09.02.2021, dátum zverejnenia : 09.02.2021,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 210 cm vo výške 130 cm nad zemou

25. Číslo konania 1038/2021, dátum začatia konania : 31.05.2021, dátum zverejnenia : 01.06.2021,

a) Smrek 1 ks, odvod stromu : 115 cm vo výške 130 cm nad zemou

26. Číslo konania 1044/2021, dátum začatia konania : 01.06.2021, dátum zverejnenia : 02.06.2021,

a) Smrek 1 ks, odvod stromu : 145 cm vo výške 130 cm nad zemou

27. Číslo konania 1209/2021, dátum začatia konania : 02.07.2021, dátum zverejnenia : 06.07.2021,

a) Jedľa 4 ks, odvod stromu : 96, 94, 95, 47 cm vo výške 130 cm nad zemou

28. Číslo konania 2049/2021, dátum začatia konania : 24.11.2021, dátum zverejnenia : 25.11.2021,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 164 cm vo výške 130 cm nad zemou

29. Číslo konania 2208/2021, dátum začatia konania : 20.12.2021, dátum zverejnenia : 20.12.2021,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 180 cm vo výške 130 cm nad zemou

30. Číslo konania 83/2022, dátum začatia konania : 18.01.2022, dátum zverejnenia : 18.01.2022,

a) Breza previsnutá 1 ks, odvod stromu : 145 cm vo výške 130 cm nad zemou

31. Číslo konania 910/2022, dátum začatia konania : 15.02.2022, dátum zverejnenia : 15.02.2022,

a) Tuja 4 ks, odvod stromu : 42,53,56,61 cm vo výške 130 cm nad zemou

b) Čerešňa višňová, obvod stromu : 85 cm vo výške 130 cm nad zemou

c) Krovitý porast, 16 metrov štvorcových

32. Číslo konania 1731/2022, dátum začatia konania : 25.02.2022, dátum zverejnenia : 25.02.2022,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 96 cm vo výške 130 cm nad zemou

33. Číslo konania 1823/2022, dátum začatia konania : 09.03.2022, dátum zverejnenia : 09.03.2022,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 214 cm vo výške 130 cm nad zemou

34. Číslo konania 2938/2022, dátum začatia konania : 16.09.2022, dátum zverejnenia : 16.09.2022,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 120 cm vo výške 130 cm nad zemou

34. Číslo konania 2938/2022, dátum začatia konania : 16.09.2022, dátum zverejnenia : 16.09.2022,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 120 cm vo výške 130 cm nad zemou

35. Číslo konania 3079/2022, dátum začatia konania : 05.10.2022, dátum zverejnenia : 05.10.2022,

a) Orech 1 ks, odvod stromu : 136 cm vo výške 130 cm nad zemou

36. Číslo konania 3150/2022, dátum začatia konania : 17.10.2022, dátum zverejnenia : 18.10.2022,

a) Smrek obyčajný 1 ks, odvod stromu : 90 cm vo výške 130 cm nad zemou

37. Číslo konania 3372/2022, dátum začatia konania : 30.11.2022, dátum zverejnenia : 01.12.2022,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 158 cm vo výške 130 cm nad zemou

38. Číslo konania 3430/2022, dátum začatia konania : 12.12.2022, dátum zverejnenia : 12.12.2022,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 110 cm vo výške 130 cm nad zemou

38. Číslo konania 41/2023, dátum začatia konania : 09.01.2023, dátum zverejnenia : 09.01.2023,

a) Smrek 1 ks, odvod stromu : 63 cm vo výške 130 cm nad zemou

b) Tuja 1 ks, odvod stromu : 63 cm a 43 cm vo výške 130 cm nad zemou

c) Topoľ 1 ks, odvod stromu : 186 cm vo výške 130 cm nad zemou

39. Číslo konania 62/2023, dátum začatia konania : 12.01.2023, dátum zverejnenia : 12.01.2023,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 130 cm vo výške 130 cm nad zemou

40. Číslo konania 2827/2023, dátum začatia konania : 18.09.2023, dátum zverejnenia : 19.09.2023,

a) Orech kráľovský 1 ks, odvod stromu : 74 cm vo výške 130 cm nad zemou

41. Číslo konania 3035/2023, dátum začatia konania : 17.10.2023, dátum zverejnenia : 18.10.2023,

a) Topoľ 7 ks, odvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 137,95, 68, 82, 164, 45, 452 cm

b) Orech 10 ks, odvody stromov vo výške 130 cm nad zemou 108, 110, 160, 105, 145, 140, 170, 155, 137, 130 cm

c) Oliva 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 137 cm

d) Smrek pichľavý 11ks, obvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 67, 166, 85, 155, 158, 125, 138, 155, 103, 149, 115 cm

42. Číslo konania 3182/2023, dátum začatia konania : 15.11.2023, dátum zverejnenia : 16.11.2023,

a) Orech 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 174 cm

43. Číslo konania 3227/2023, dátum začatia konania : 27.11.2023, dátum zverejnenia : 29.11.2023,

a) Smrek 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 150 cm

b) Lipa 5 ks, odvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 70 cm, 70 cm, 60 cm, 60 cm, 90 cm

c) Jaseň 3 ks, obvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 90 cm, 90 cm, 95 cm

44. Číslo konania 3315/2023, dátum začatia konania : 18.12.2023, dátum zverejnenia : 18.12.2023,

a) Agát 105 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 25 cm

b) Agát 65 ks, odvody stromov vo výške 130 cm nad zemou : 32 cm

44. Číslo konania 875/2024, dátum začatia konania : 02.02.2024, dátum zverejnenia : 02.02.2024,

a) Orech 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 190 cm

44. Číslo konania 1690/2024, dátum začatia konania : 14.02.2024, dátum zverejnenia : 15.02.2024,

a) Smrekovec opadavý 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 71 cm

b) Smrekovec opadavý 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 75 cm

45. Číslo konania 2204/2024, dátum začatia konania : 22.05.2024, dátum zverejnenia : 22.05.2024,

a) Orech ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 126 cm

b) Orech 1 ks, odvod stromu vo výške 130 cm nad zemou : 115 cm

 

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok sa uhrádza v hotovosti, do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom Okresný úrad, správny poplatok sa uhrádza v hotovosti na Okresnom úrade.

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín si môžete stiahnuť v kategórii „Občan,“ podkategória „Tlačivá.“

Najčastejšie otázky k výrubu stromov

Informácie o novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 2. 1. 2019. Časť zákona, ktorá ukladá vlastníkom stromov a krovín to, za akých podmienok musíme predložiť žiadosť na ich odstránenie z nášho alebo priľahlého pozemku. Je možné tak... Čítať celú novinku