VoľbyPrezident SR

Voľba prezidenta SR II. kolo – výs...

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1573 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 515 Volebná účasť        32,74 % Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 515 Počet pla... Čítať celú novinku

Voľby prezidenta SR – II. kolo

Do druhého kola volieb prezidenta SR, ktoré se bude konať v sobotu 30.03.2019 postúpili kandidáti : 1.Zuzana Čaputová, Mgr. 2.Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.  

Voľba prezidenta SR 1. kolo – výsl...

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR - 1. kolo Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1579 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 653 Volebná účasť        41,36 % Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 653 Počet pla... Čítať celú novinku

Kandidáti na prezidenta Slovenskej Repub...

Kandidáti na prezidenta SR

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

V prílohe prikladáme žiadosť žiadosť o vydanie voličského preukazu  

Zverejnenie elektronickej adresy na doru...

Obec Vinodol zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16.marca 2019 Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska na... Čítať celú novinku

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku p...

Starosta obce Vinodol podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím NRSR č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta  Slovenskej republi... Čítať celú novinku

Oznámenie emailovej adresy na doručenie...

Obec Vinodol zastúpená starostom obce p. Petrom Straňákom v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr... Čítať celú novinku

Harmonogram organizačno-technického zabe...

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy: Úloha                                                                                                  ... Čítať celú novinku

Voľba prezidenta Slovenskej republiky...

Informácia pre voliča