VoľbyPrezident SR

Voľba prezidenta SR II. kolo – výs...

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1573 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 515 Volebná účasť        32,74 % Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 515 Počet pla... Čítať celú novinku

Voľba prezidenta SR 1. kolo – výsl...

Výsledky hlasovania v obci Vinodol vo voľbách prezidenta SR - 1. kolo Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1579 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 653 Volebná účasť        41,36 % Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 653 Počet pla... Čítať celú novinku