SamosprávaHlavný kontrolór

Ing. Anton Zaťko

e-mail: kontrolor@obec-vinodol.sk

 

 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plán kontrol. činnosti HK 1-2024 Vinodol

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plán konrol. činnosti HK 2-2023 Vinodol návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plan kontrol. činnosti 1-2023 návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plán konrol. činnosti HK 2-2022 Vinodol

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plan kontrol. činnosti 1-2022 Vinodol

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok...

Plán konrol. činnosti HK 2-20 Vinodol