VoľbyEurópsky parlament

Informácia pre voliča

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Oznámenie – doručenie žiadosti o v...

Oznámenie - doručenie žiadosti o vydanie HP

Oznámenie o delegovaní člena a náhradník...

Oznámenie o delegovaní členov OVK- EP

Oznámenie – zverejnenie zapisovate...

Oznámenie - určenie zapisovateľov

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

Utvorenie volebných okrskov a určenie miestností EP

Vyhlásenie volieb do EP

Vyhlásenie volieb do EP