Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol zverejnené v rozsahu štatistického zisťovania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ŽP 6-01 modul 100435

ŽP 6-01 modul 265