OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po 13. nedeli v Cezročnom období

Restraint order discharged that was obtained on behalf of the Vatican - Three Raymond Buildings

29. jún, streda, PRIKÁZANÝ SVIATOK: Svätých Petra a Pavla

27. jún, Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období

07:30 hod.

† Pavol Juhás, manželka Albína a zať Milan
28. jún, utorok, Svätého Ireneja

07:30 hod.

† Krstní rodičia a syn

29. jún, streda, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla

07:30 hod.

18:00 hod.

 

Za farníkov
† Ivan Hulala, rodičia a brat
30. jún, štvrtok, Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
18:00 hod. † Štefan Škadra, syn, vnuk, zomrelí členovia rodiny Škadrovej a Vendrickej
1. júl, Piatok 13. týždňa v Cezročnom období 18:00 hod.

Za farské spoločenstvo

2. júl, sobota, Sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

15:30 hod.

17:00 hod.

Sobášna svätá omša

† Johanna Melišková, 10. výročie od úmrtia, so spomienkou na manžela Štefana a synov Emila a Inocenta

3. júl, 14. nedeľa v Cezročnom období

10:30 hod.

K úcte Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a za poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života Petra a za pomoc Božiu do ďalších rokov života
  • Zmena času svätých omší: V sobotu bude vigílna svätá omša o 17:00 hod. V nedeľu bude len jedna svätá omša o 10:30 hod., nakoľko v nedeľu ráno budem zastupovať na Kmeťove.
  • Prvý piatok mesiaca: Spovedať budem pred svätými omšami. Chorých navštívim v ich domácnostiach v piatok v doobedných hodinách. Záhlaste ich prosím v sakristii. V piatok bude v kostole i eucharistická poklona a požehnanie.
  • Poďakovanie za finančné dary na kostol: Vyslovujem srdečné poďakovanie a úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí obetovali finančné dary na kostol z krstu a tiež veriacim, ktorí obetovali finančný dar na potreby kostola. Výška finančných darov bola vyhlásená v kostole.
  • Pozvánka: Už tradične sa 5. júla, na sviatok svätých Cyrila a Metoda, uskutoční v Nitre národná Cyrilometodská púť. Hlavný celebrantom svätej omše slávenej na Svätoplukovom námestí, so začiatkom o 10:00 hod., bude košický arcibiskup a metropolita východnej cirkevnej provincie J. Ex. Mons. Bernard Bober. Všetci ste srdečne pozvaní.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Na obrázku môže byť 9 ľudí

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3