OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Fronleichnam 2019 – ein Feiertag, aber nicht in allen Bundesländern! | Leben & Wissen | BILD.de

8. jún, štvrtok, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

5. jún, pondelok, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

07:30 hod.

Za farníkov
6. jún, utorok, Svätého Norberta, biskupa

18:00 hod.

 

† Marián Straňák, 5. výročie
7. jún, Streda 9. týždňa v Cezročnom období

18:00 hod.

† Ján Straňák, manželka Helena, starí rodičia Kuťkoví, Straňákoví a zať Pavol

8. jún, štvrtok, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

 

07:30 hod.

17:00 hod.

 

Za farské spoločenstvo

† Ján Hlinka, manželka Justína, starí rodičia Hlinkoví, Čaládioví, syn Štefan a dcéra Valéria

9. jún, piatok, Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

 

18:00 hod.

† Imrich Vlasák a manželka Alžbeta
10. jún, sobota, Preblahoslavenej Panny Márie 07:30 hod. † Štefan Adámik a manželka Mária

11. jún, 10. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

 

10:30 hod.

K Matke Ustavičnej Pomoci a za zdravie a pomoc pre dorinu Vlasákovú a Šulíkovú
Za farníkov

  • Ofera na obnovu súsošia Najsvätejšej Trojice: Na budúcu nedeľu 11. júna bude zbierka na obnovu súsošia Najsvätejšej Trojice, ktoré sa už nachádza v reštaurátorskom ateliéri. Vyjadrujem úprimné poďakovanie a srdečné Pán Boh odplať každému kto môže prispieť v rámci zbierky.
  • Procesia k prikázanému sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätá omša bude o 17:00 hod. Procesia sa bude konať hneď po svätej omši vo štvrtok. Podľa počasia dám na vedomie do utorka všetkým tým, ktorí stavajú oltáre či bude procesia alebo sa bude konať len požehnanie v kostole.
  • Prihlášky na birmovku: Na budúci rok bude v našej farnosti birmovka. Na birmovku nech sa prihlasujú deti po konzultácii s rodičmi. Je podmienkou, aby bol prístup detí a ich rodín seriózny a prihlásenie záväzné. Prihlásiť sa je možné do 18. júna.

  • Milodary na kostol: Na kostol darovali z pohrebu, krstu a sobášu milodary, ktorých sumy boli vyhlásené v kostole. Vyslovujem Vám, ktorí ste obetovali milodary na kostol, srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať.
  • Príloha novokňazov v Katolíckych novinách: V najnovších KN 22 nájdete obľúbenú novokňazskú prílohu s informáciami o novokňazoch a termínoch ich vysviacok a primícií. K dispozícii sú Vám pod chórusom.

Projekt OBNOVY SÚSOŠIA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

 

Milé farníčky, vážení farníci,

na základe havarijného stavu súsošia Najsvätejšej Trojice pristúpime tento rok k jej obnove a záchrane. Súsošie má výrazne narušenú statiku a vplyvom poveternostných podmienok sa jeho súčasti rozpadajú. Z oslovených firiem bol vybraný reštaurátorský ateliér, ktorý poskytol najlepšiu cenovú ponuku a najlepšiu projektovú dokumentáciu. Reštaurátorské práce budú stáť 8 000 EUR. Pre farnosť sa na tento účel už podarilo získať 5 100 EUR. Z toho 3 500 EUR poskytne na tento účel zo svojej rozpočtovej rezervy predseda vlády Eduard Heger a dotáciou 1 600 EUR podporí projekt obnovy obec Vinodol. Vyslovujem každému kto môže prispieť srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať. Tí, ktorí máte záujem podporiť projekt obnovy môžete tak urobiť aj prostredníctvom farského bankového účtu. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte: „Trojička.“ Nech je teda pre nás povzbudením, že na tento účel záchrany a obnovy súsošia Najsvätejšej Trojice sa podarilo získať z externých zdrojov už dve tretiny potrebných prostriedkov.

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať. Nech i toto zrealizované dielo vo farnosti slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 15. januára 2023

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020.

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Slávnosť svätého Floriána, patróna hasičov 2023

Na obrázku môže byť text

 

Na obrázku môže byť 3 ľudia

 

Na obrázku môže byť 3 ľudia

 

Na obrázku môže byť 8 ľudí a text

 

Na obrázku môže byť 10 ľudí a dav

 

Na obrázku môže byť 4 ľudia a text

 

Na obrázku môže byť 2 ľudia, sanitka a text

 

Na obrázku môže byť 3 ľudia a sanitka

 

Na obrázku môže byť 12 ľudí a sanitka

 

Na obrázku môže byť 3 ľudia a fondue

 

Zdroj: Milada Szabóová a archív DHZ Vinodol

Farská púť do Mariazellu k Veľkej Matke Rakúska 2022

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Zdroj: Peter Virág

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Zdroj: Archív DFS Sílešánek

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3