OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v 7. týždni Cezročného obdobia a na začiatku pôstneho obdobia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt aschermittwoch

26. február, Popolcová streda

24. február, Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

07:30 hod. † Ján Vrábel, manželka Rozália, súrodenci a deti
25. február, Utorok 7. týždňa v Cezročnom období 17:00 hod. † Ján Majek, manželka Mária Markovičová

 

26. február, Popolcová streda

17:00 hod. † Mária Solnicová a manžel Jozef

 

27. február, Štvrtok po Popolcovej strede 07:30 hod. A. I. O. – na úmysel ordinára
28. február, Piatok po Popolcovej strede

 

17:00 hod. † Mgr. Nataša Solnicová a rodičia z oboch strán   

29. február, Sobota po Popolcovej strede

07:30 hod.

 

† Štefan a Veronika Oškerskí, dcéry a zať

1. marec, 1. pôstna nedeľa

08:00 hod.

 

10:30 hod.

† 

 

za farníkov

 

 

Oznamy

  • Na popolcovú stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Môžeme sa najesť 1x dosýta a 2x menej. Pri sv. omši budeme na znak kajúcnosti a pokánia poznačení popolom. V pôstnom období možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok pri pobožnosti krížovej cesty (Je potrebné, aby sa veriaci pohyboval od jedného zastavenia k druhému. Pri verejnej modlitbe stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Chorí môžu získať tieto odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána po dobu aspoň 15 minút.) a v piatky po sv. prijímaní pri modlitbe Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného.

  • Posledná zbierka bola použitá, tak ako bolo vyhlásené, na zaplatenie poistného od kostola v sume 480.-€ a na Podporný fond solidarity v sume 250.-€. Celkom 730.-€. Pán Boh zaplať za Vašu schopnosť a ochotu pomôcť. Vážime si každého, kto chápe a napomáha potrebám fungovania farnosti!
  • Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú v starostlivosti o kostol a faru. Pán Boh zaplať za Vašu pomoc, ochotu a milodary!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky a farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na II. etapu výmeny okien na našom Farskom kostole Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 6. januára 2020

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné pristúpiť k výmene 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola. Doteraz sa v rámci prvej etapy podarilo vymeniť osem okien, z toho všetkých päť na sakristii a prvé tri na hlavnej lodi kostola. V druhej etape sa pristúpi k výmene zostávajúcich siedmich okien. Na hlavnej lodi je potrebné vymeniť dve veľké chórové okná a na prístavbe – kaplnke kostola je nutné vymeniť všetkých päť okien. V rámci tejto II. etapy výmeny okien sa pristúpi aj k prekrytiu všetkých šiestich vitrážových okien kostola, ktoré budú prekryté z vonkajšej strany presklenou výplňou.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou. 

 

 

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré ešte neprešli výmenou. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie veže a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

  • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
  • Helena Magáthová, člen
  • Juraj Bálint, člen
  • Peter Virág, člen
  • Klára Juhásová, člen

Kurátor, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3