ObecOrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po 2. Pôstnej nedeli

Gottesdienst an der Lourdesgrotte | Bistum Speyer

 

26. február, Pondelok po 2. pôstnej nedeli

17:00 hod.

† Ján Lacuška, manželka Alžbeta, dcéra, syn, zaťovia a vnuk
27. február, Utorok po 2. pôstnej nedeli

17:00 hod.

† František Penzeš, manželka Johanna a synovia Marián a Anton
28. február,  Streda po 2. pôstnej nedeli

17:00 hod.

† Starí rodičia Juhásoví, synovia, nevesty a vnučky

29. február, Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
07:30 hod.

Za farníkov

1. marec, Piatok po 2. pôstnej nedeli 17:00 hod.
2. marec, Sobota po 2. pôstnej nedeli 17:00 hod. † Anna Korpášová, nedožitých 76 rokov

3. marec, 3. Pôstna nedeľa

08:00 hod.

† Milan Galbavý
  • Prvý piatok v mesiaci: V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, vysluhovanie sviatosti zmierenia bude prebiehať tak, ako je zaužívané v našej farnosti. Taktiež budem spovedať chorých v ich domácnostiach. Zahláste si Vašich príbuzných v sakristii.
  • Pobožnosť krížovej cesty: V piatok Vás pozývam na krížovú cestu so začiatkom o 16:15 hod.
  • Sviatosť birmovania: Stretnutie birmovancov bude v piatok pri svätej omši.
  • Zmena bohoslužobného poriadku: V nedeľu bude len jedna svätá omša o 08:00 hod. Večer bude vystúpenie DFS Sílešánek v DAB v Nitre.
  • Zbierka na misie: Zbierka na misie predstavovala sumu vyhlásenú v kostole. Všetkým darcom vyslovuje srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Príprava a upratovanie kostola: V tomto týždni pripravuje liturgický priestor kostola skupina č. 5. Všetkým obetavým ženám ďakujem za vždy upravený, čistý, ozdobený a k bohoslužbám pripravený interiér chrámu.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol, IČO: 34014837, Farská 219, 951 06 Vinodol

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech fungovania prevádzky kostola a farnosti, vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať.

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

 

Projekt OBNOVY SÚSOŠIA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 2023

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

Nie je k dispozícii žiadny popis.

16. február 2023: Rozobratie súsošia a jeho odvoz do reštaurátorského ateliéru.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

30. august 2023: Vybudovanie nového železobetónového základu súsošia.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

28. september 2023: Osadenie zreštaurovaného súsošia na nový železobetónový základ.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Súsošie Najsvätejšej Trojice pred a po realizácii reštaurátorských prác.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020.

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

 

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Koncert Lúčnice vo Vinodole 2024

 

 

 

 

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Jasličková pobožnosť 2023

 

Zdroj: Mgr. Erika Lacová

Slávnosť posvätenia zreštaurovaného súsošia Najsvätejšej Trojice 2023

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Slávnosť svätého Floriána, patróna hasičov 2023

 

 

Zdroj: Milada Szabóová a archív DHZ Vinodol

Farská púť do Mariazellu k Veľkej Matke Rakúska 2022

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Zdroj: Peter Virág

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Zdroj: Archív DFS Sílešánek

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3