ObecOrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Na obrázku môže byť 7 ľudí a stojaci ľudia

30. máj, štvrtok, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

27. máj, pondelok, Svätého Augustína z Canterbury, biskupa

18:00 hod.

† Stanislav Stojka
28. máj, Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

18:00 hod.

† Pavol Šafár, manželka Helena a rodičia z oboch strán
29. máj, streda, Svätého Pavla VI., pápeža

15:00 hod.

† Cyril Beňovič

30. máj, štvrtok, PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

07:30 hod.

17:00 hod.

Za farníkov

K úcte Božského Srdca Ježišovho, za zdravie a Pomoc Božiu pre rodinu

31. máj, Piatok 8. týždňa v Cezročnom období 18:00 hod. † Ján Škadra, manželka Alžbeta, synovia Imrich a Stanislav, nevesta Františka, rodičia a súrodenci z oboch strán
1. jún, sobota, Svätého Justína, mučeníka 15:00 hod.

Sobášna svätá omša

2. jún, 9. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

 

10:30 hod.

† Viliam Miko, syn Milan a rodičia Mikoví a Martišoví

 

† Štefan Hranaj, matka Karolína, starí rodičia z oboch strán a Ján 10. výročie od úmrtia

  • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po večernej svätej omši so začiatkom o 17:00 hod. bude procesia a na záver Eucharistické požehnanie. Do procesie, prosím, aby sa zapojili farníci všetkých vekových kategórií.
  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Peter Cifra, bývajúci vo Vinodole a Monika Ňorbová bývajúca vo Vinodole.
  • Úmrtie vo farnosti: Oznamujem Vám, že vo veku nedožitých 85 rokov nás opustil pán Cyril Beňovič. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v stredu 29. mája a začne zádušnou svätou omšou v dome smútku a nádeje o 15:00 hod. Po nej budú nasledovať obrady poslednej rozlúčky so zosnulým. Modliť sa za zosnulého budeme v stredu pred zádušnou svätou omšou v dome smútku a nádeje. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  • Príprava a upratovanie kostola: Na budúci týždeň pripravuje liturgický priestor kostola skupina č. 2. Všetkým obetavým ženám vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať za vždy upravený, čistý, ozdobený a k bohoslužbám pripravený interiér kostola.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol, IČO: 34014837, Farská 219, 951 06 Vinodol

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech fungovania prevádzky kostola a farnosti, vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať.

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

 

Projekt obnovy soklu kostola I. etapa, 2024

 

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Projekt OBNOVY SÚSOŠIA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 2023

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

Nie je k dispozícii žiadny popis.

16. február 2023: Rozobratie súsošia a jeho odvoz do reštaurátorského ateliéru.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

30. august 2023: Vybudovanie nového železobetónového základu súsošia.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

28. september 2023: Osadenie zreštaurovaného súsošia na nový železobetónový základ.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Súsošie Najsvätejšej Trojice pred a po realizácii reštaurátorských prác.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020.

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

 

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Udelenie sviatosti birmovania J. Ex. Mons. Petrom Beňom, nitrianskym pomocným biskupom, 2024

 

 

 

Zdroj: Zuzana Barátová

Koncert Lúčnice vo Vinodole 2024

 

 

 

 

 

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Jasličková pobožnosť 2023

 

Zdroj: Mgr. Erika Lacová

Slávnosť posvätenia zreštaurovaného súsošia Najsvätejšej Trojice 2023

Zdroj: Ing. Tomáš Krajmer

Slávnosť svätého Floriána, patróna hasičov 2023

 

 

Zdroj: Milada Szabóová a archív DHZ Vinodol

Farská púť do Mariazellu k Veľkej Matke Rakúska 2022

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Zdroj: Peter Virág

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Zdroj: Archív DFS Sílešánek

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3