OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v 13. týždni Cezročného obdobia

Bronislav Ignác Kramár pochází ze Slovenska a opatem želivského kláštera je již 12 let. V tajné volbě byl zvolen na dalších deset let.Bronislav Ignác Kramár pochází ze Slovenska a opatem želivského kláštera je již 12 let. V tajné volbě byl zvolen na dalších deset let.Bronislav Ignác Kramár pochází ze Slovenska a opatem želivského kláštera je již 12 let. V tajné volbě byl zvolen na dalších deset let.Štátny sviatok svätého Cyrila a Metoda

5. júl, nedeľa, Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

 

29. jún, pondelok, PRIKÁZANÝ SVIATOK – Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov

07:30 hod.

17:30 hod.

keys to the kingdom – catholic dialogue

za farníkov

† Helena Šronerová, nedožitých 80 rokov

30. jún, utorok, Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme 17:30 hod.
1. júl, Streda 13. týždňa v Cezročnom období 17:30 hod. † Miloslav, otec Ladislav a starí rodičia z oboch strán

2. júl, štvrtok, Sviatok Návštevy Panny Márie

14:00 hod. † Martin Kulháň, st., zádušná svätá omša bude v dome nádeje, po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulým

3. júl, piatok, Sviatok svätého Tomáša, apoštola

17:30 hod. Na úmysel Františky Hlinkovej
4. júl, sobota, Svätej Alžbety Portugalskej 17:00 hod.

 

A. I. S. R.

5. júl, Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

08:00 hod.

† Ján Škadra, manželka Alžbeta, synovia Imrich a Stanislav

 

Oznamy

 • V nedeľu zastupujem vo farnosti v našom dekanáte. Preto v sobotu bude večerná svätá omša a v nedeľu bude jedna svätá omša o 08:00 hod.
 • V piatok budem spovedať chorých v ich domácnostiach. Prosím prihláste ich na svätú spoveď v sakristii.
 • V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci.
 • Bratia a sestry, v poslednom májovom týždni mimoriadne úspešne prebehla posledná etapa výmeny okien na našom kostole. Uvedomujem si súčasnú situáciu, no zároveň Vás prosím, podľa možnosti o Vašu finančnú podporu. Prosím aj o spoluúčasť tých, ktorí kostol pravidelne nenavštevujú, ale z času na čas jeho služby potrebujú. Či už keď jeho zvony zvonia na rozlúčku s príbuznými, alebo keď kostol slúži ako miesto pre krst, sobáš či pre omšu na rôzne úmysly. Všetkým, ktorí prispejú či už zbierkou alebo prevodom na bankový účet farnosti srdečne ďakujem a vyslovujem úprimné Pán Boh odplať. Ďakujem aj tým, ktorí si túto zodpovednosť už dávno uvedomili a kostolu pravidelne pomáhajú.
 • Vyslovujem vďaku všetkým, ktorí farnosti pomáhajú svojou fyzickou i finančnou pomocou. Nepovažujem to za samozrejmosť. Pán Boh odplať Vašu pomoc!
 • Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Preto Vás prosím, aby ste sa opätovne v hojnej miere, tak ako aj pred pandémiou koronavírusu, zúčastňovali na slávení svätých omší.
 • Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Prosím tých, ktorí pristupujú k Eucharistii, aby si pred príchodom ku sv. prijímaniu uvoľnili rúško tak, aby si pred kňazom vložili do úst hostiu!
 • Modlime sa za nového otca biskupa na Slovensku – Mons. Jána Kuboša, vymenovaného Svätým Otcom Františkom. 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky a farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na II. etapu výmeny okien na našom Farskom kostole Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 6. januára 2020

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie veže a neobarokových ríms (2017)

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

 • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
 • Helena Magáthová, člen
 • Juraj Bálint, člen
 • Peter Virág, člen
 • Klára Juhásová, člen

Kurátor, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

 

 

 

 

 

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3