OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v 19. týždni Cezročného obdobia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szent istván szobra budapest

Socha nitrianskeho kniežaťa a prvého uhorského kráľa, svätého Štefana I. v Budapešti.

16. august, piatok, Svätého Štefana Uhorského

12. august, pondelok, Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 17:30 hod. † Peter Novák, manželka Mária a deti
13. august, utorok, Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov 07:30 hod.

 

za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu
14. august, streda, Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 17:30 hod. † Mária Tujvelová a manžel Ignác

15. august, štvrtok, PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie

07:30 hod.Súvisiaci obrázok

17:30 hod.

za farníkov

 

 

 

 

 

 

† Peter Hudec 

16. august, piatok, Svätého Štefana Uhorského 17:30 hod.

 

† Alžbeta Šafárová, 1. výročie od smrti
17. august, sobota, Panny Márie v sobotu 07:30 hod. za farníkov

18. august, 20. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

10:30 hod.

 

† Marian Kováč, rodičia Jozef a Helena

† Helena Šafárová a manžel Pavol

Oznamy

 • Farnosť Nová Ves nad Žitavou nás pozýva na púť na pútnické miesto –  Studnička. Program púte:

  SOBOTA 24. august
  16.00 sv. omša v maď. jazyku (Mons. Zoltán Ďurčo)
  17.00 príležitosť k sv. spovedi
  18.30 sv. omša (Milan Polák)

  NEDEĽA 25. august
  11.00 sv. omša (Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy)

  PONDELOK 26. august
  18.30 sv.omša (Vladimír Uhrin)

 • Na kostol venovali z krstu 100,- €, zo sv. omše venovali na kostol 50,- €. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.
 • Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie. Ďakujem všetkým aktívnym farníkom, ktorí hľadajú možnosti a spôsoby ako farnosti pomôcť či už finančne, materiálne alebo vlastnou prácou!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na postupnú výmenu okien Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií, je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 11. novembra 2018

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné vymeniť 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

 • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
 • Helena Magáthová, člen
 • Juraj Bálint, člen
 • Peter Virág, člen
 • Klára Juhásová, člen

Kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Anežky Verešovej.

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3