OrganizácieFarnosť Vinodol

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb platí aj vo Farnosti VINODOL

BUY 2 GET 1 FREE! Leonardo da Vinci's fresco "The Last Supper" 144 ...

Veľká noc 2020

9. apríl, Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok

 • Oznamujeme veriacim a farníkom v obci Vinodol, že slovenskí biskupi rozhodli nasledovne: Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária. O najbližšej verejnej svätej omši vo farskom kostole a zároveň o odvolaní tohto rozhodnutia príslušnými autoritami, Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu ako aj prostredníctvom tejto webovej stránky obce a farnosti Vinodol.
 • Na znak slávenia Eucharistie v kostole, sa bude pri pozdvihovaní zvoniť malým zvonom. Zvon sv. Donáta tak bude každý deň dávať na vedomie, že sa slávi svätá omša v našom farskom kostole, aj keď bez prítomnosti veriacich.
 • Ďalej dodávame, že každý deň sa koná v našom kostole, len za účasti kňaza, svätá omša z ktorej je vylúčená verejnosť. To znamená, že úmysly svätých omší, ktoré sú nahlásené na obdobie zákazu verejných bohoslužieb sa ďalej slúžia, avšak v rámci súkromných svätých omší. Intencie svätých omší slúžených len v prítomnosti kňaza bez prítomnosti veriacich vo Svätom týždni, v dňoch 6.04. – 12.04.2020.
Pondelok Veľkého týždňa
A. I. O.
Utorok Veľkého týždňa
† Pavlína, František, Jozef
Streda Veľkého týždňa
za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu

Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok

za poďakovanie dobrodincom

Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána

Biela sobota

za obrátenie hriešnikov

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

† Margita Barátová a rodičia

Oznamy

Vážení farníci, aktuálne si môžete zakúpiť obrázky do modlitebných knižiek, na ktorých je zobrazená Panna Mária Ružencová z nášho hlavného oltára. Na druhej strane obrázka je uvedená modlitba. Cena jedného obrázka je 2 €. Celý výťažok z predaja obrázkov poputuje na výmenu okien nášho farského kostola. Okrem obrázkov si môžete zakúpiť aj nástenku/banner, ktorý obsahuje vyobrazenie Panny Márie Ružencovej a modlitbu, ktorá je uvedená pod obrázkom. K dispozícii jej aj obraz s vyobrazením Panny Márie Ružencovej tiež z nášho oltára o rozmere 30×40 cm. Všetko spomenuté môže byť aj vhodným darom pre našich rodákov a priateľov. Kúpou týchto devocionálií podporíte dobrú vec – výmenu okien na našom kostole. Pán Boh zaplať za Váš záujem a ochotu pomôcť! Vo veci záujmu o kúpu obrázkov, bannerov a obrazov nás kontaktujte na oficiálnom farskom e-maile farnost.vinodol@gmail.com alebo svoj záujem o uvedené hláste u pána Petra Virága.

Ďalšie informácie

 • Kvetnou nedeľou začína Veľký alebo Svätý týždeň. Od štvrtku začína sväté trojdnie. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. V nedeľu budeme sláviť najväčší sviatok nás kresťanov, zmŕtvychvstanie Pána. Je veľmi smutné, že musíme sláviť tieto sviatky v prázdnych kostoloch. Pozerajme teda obrady v televízií a prosme v modlitbách, aby Pán odvrátil pandémiu tejto hroznej choroby a aby sme sa všetci v pokore posilnili vo viere a opäť s radosťou a s vierou oslavovali zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.

 • Úmysly sv. omší si môžete zahlásiť aj prostredníctvom telefónu.
 • Drahí veriaci, vyjadrujem prosbu o finančný príspevok, nakoľko aj počas zákazu verejných bohoslužieb je aj naďalej potrebné platiť elektrickú energiu, plyn, telefón, plat zamestnancov, ďalšiu réžiu, čo predstavuje mesačne cca 500.- €. Všetkým, ktorí prispievajú vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh zaplať!

 • Oznamujem, že je k dispozícii aktuálne vydanie Katolíckych novín, ktoré si za bežných okolností kupujete v kostole. Aktuálne vydanie si môžete zakúpiť na farskom úrade.
 • Bratia a sestry modlime sa, prosím, v domácnostiach za uzdravenie chorých, za to aby pandémia ustúpila a modlime sa aj za lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateľov, predavačky, policajtov, hasičov či za ostatných ľudí pracujúcich v službách, pretože aktuálne obdobie je pre všetkých veľmi namáhavé telesne a zároveň aj duševne vyčerpávajúce.
 • Sväté omše v rádiu či na obrazovkách po rozhodnutí vlády prinesie aj RTVS. Štátny telerozhlas prinesie mimoriadne bohoslužby v pondelok až piatok na Rádiu Regina Západ, Stred a Východ a počas víkendov na televíznej Jednotke, Dvojke alebo Trojke.
 • Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše aj v mimoriadnych časoch:
 • PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h
 • SOBOTA – 7:00 h, 18:30 h
 • NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h
 • Sväté omše bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.
 • Sväté omše vo Veľkom týždni na TV LUX:

Fotka TV LUX.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky a farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na II. etapu výmeny okien na našom Farskom kostole Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 6. januára 2020

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné pristúpiť k výmene 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola. Doteraz sa v rámci prvej etapy podarilo vymeniť osem okien, z toho všetkých päť na sakristii a prvé tri na hlavnej lodi kostola. V druhej etape sa pristúpi k výmene zostávajúcich siedmich okien. Na hlavnej lodi je potrebné vymeniť dve veľké chórové okná a na prístavbe – kaplnke kostola je nutné vymeniť všetkých päť okien. V rámci tejto II. etapy výmeny okien sa pristúpi aj k prekrytiu všetkých šiestich vitrážových okien kostola, ktoré budú prekryté z vonkajšej strany presklenou výplňou.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou. 

 

 

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré ešte neprešli výmenou. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie veže a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

 • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
 • Helena Magáthová, člen
 • Juraj Bálint, člen
 • Peter Virág, člen
 • Klára Juhásová, člen

Kurátor, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3