OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po 3. nedeli v cezročnom období

Obrácení svatého Pavla (Benedikt XVI.) - Pastorace.cz

Obrátenie svätého Pavla, apoštola, utorok, 25. január

24. január, pondelok, Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

17:00 hod.

† Rodičia Šimonoví
25. január, utorok, Sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola

17:00 hod.

† Rodičia Čongrádyoví
26. január, Streda 3. týždňa v Cezročnom období

13:00 hod.

 

† Helena Penzešová (73), zádušná svätá omša bude o 13:00 hod. v dome nádeje. Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulou.
27. január, štvrtok, Svätej Angely Merici, panny 13:00 hod.

† Helena Penzešová (85), zádušná svätá omša bude o 13:00 hod. v dome nádeje. Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulou.

28. január, piatok, Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 17:00 hod.

Za zdravie Pavla, Eleonóry a Martiny
29. január, sobota, Preblahoslaváj Panna Mária

07:30 hod.

† Emil Lakatoš

30. január, 4. nedeľa v cezročnom období

08:00 hod.

10:30 hod.

† Štefan Šulík

† Mária Titková

  • Úmrtie vo farnosti: Oznamujem Vám, že nás vo veku 97 rokov opustila pani Mária Titková. Zádušná svätá omša bude v nedeľu o 10:30 hod. v kostole a po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulou pred domom nádeje. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  • Úmrtie vo farnosti: Oznamujem Vám, že nás vo veku 85 rokov opustila pani Helena Penzešová, (Kostolná ulica). Zádušná svätá omša bude vo štvrtok o 13:00 hod. v dome nádeje. Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulou. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  • Úmrtie vo farnosti: Oznamujem Vám, že nás vo veku 73 rokov opustila pani Helena Penzešová, (ul. Na výhone). Zádušná svätá omša bude v stredu o 13:00 hod. v dome nádeje. Po nej bude nasledovať posledná rozlúčka so zosnulou. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  • Sčítanie obyvateľov, prihlásenie sa ku Katolíckej cirkvi: Pripájam sa k slovám poďakovania Jeho excelencie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a metropolitu Západnej cirkevnej provincie na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu. Vážime si to. Veriaci týmto spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosť v spoločnosti, ktorú utvárajú v duchu hodnôt svojho vyznania. Na Slovensku sa ku Katolíckej cirkvi prihlásilo 60 % obyvateľov a vo Vinodole sa ku Katolíckej cirkvi prihlásilo viac ako 80 % obyvateľov.
  • Potrebbe essere un'immagine raffigurante calzature e testo
  • AKTUALIZÁCIA: Slávenie svätých omší: Štátne obmedzenia pri slávení svätých omší sa od stredy 12.01.2022 výrazne uvolnili. Na sväté omše sa už nie je potrebné registrovať ani viesť zoznam účastníkov bohoslužieb. Jediným obmedzením pre veriacich zo strany štátu je, že všetky bohoslužby musia byť slávené iba v režime OP (kompletne očkovaní a „prekonaní“). Štátom nastavené kapacity dovoľujú zúčastniť sa 100 veriacim alebo využiť 50% kapacity kostola, čo je v prípade nášho kostola číslo vysoko presahujúce 100. Všetci ste tak pozvaní na slávenie Eucharistie. Ďakujme Bohu za postupné uvoľňovanie opatrení aj svojou účasťou na svätých omšiach!
  • Milodar na kostol: Bohuznámi obetovali na kostol 150 €. Vyslovujem im úprimné poďakovanie a srdečné Pán Boh odplať!
  • Sväté prijímanie pre ľudí mimo režimu OP: Pred svätým prijímaním udelovaným v kostole, vyjdem pred kostol a sväté prijímanie vyslúžim tým, ktorí sú mimo režim OP pred kostolom.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3