OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po prvej adventnej nedeli

Druhá adventní neděle | FEEDO Blog

6. december, 2. adventná nedeľa

30. november, pondelok, Sviatok Svätého Ondreja, apoštola

17:00 hod. † Ondrej Ševčík, syn Ondrej a dcéra Mária
1. december, Utorok po 1. adventnej nedeli, roráty

07:00 hod.

 

za farníkov
2. december, Streda po 1. adventnej nedeli

17:00 hod.

 

na úmysel biskupa 9

 

 

3. december, štvrtok, Svätého Františka Xaverského, kňaza, roráty 07:00 hod. † Milan Kavor
4. december, piatok, Svätej Barbory, panny a mučenice

17:00 hod.

† rodičia Ivančíkoví, Vincent Ivančík, manželka Alžbeta a dcéra Miladka
5. december, Sobota po 1. adventnej nedeli 07:30 hod.

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šulíkovú

6. december, 2. adventná nedeľa

08:00 hod.

 

10:30 hod.

† Vilma a Štefan Penzešoví, rodičia a súrodenci

† Július Straňák, rodičia a starí rodičia

Oznamy

  • Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na chod kostola počas núdzového stavu a teda obdobia, kedy sme nesmeli navštevovať kostol. Srdečná vďaka a Pán Boh odplať Vašu štedrosť!
  • V týždni je prvý piatok v mesiaci.
  • Predseda vlády SR Igor Matovič informoval, že od pondelka 16. novembra 2020 sa otvárajú verejnosti a veriacim kostoly (50% kapacity). V kostole si prosíme sadajte šachovnicovo a teda tak, aby medzi Vami a spolusediacim  v lavici zostalo jedno miesto voľné. Zároveň nech zostane jedno miesto voľné pred i za Vami. Do kostola prichádzajte s rúškom na tvári a pri vstupe si dezinfikujte ruky. Obnovenie verejných svätých omší si vážme a pristupujme zodpovedne k nariadením opatreniam.   

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

Kurátor, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

Kontakt: Prosím, vo veci udeľovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, kontaktujte ma prioritne osobne.

Telefón: 037/6598 147

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: vinodol@nrb.sk

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

IČO: 34014837

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

 

 

 

 

 

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3