OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po piatej veľkonočnej nedeli

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Patróna hasičov – svätého Floriána – zdobil predovšetkým charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu, nasadenie a obeta vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. Pamätajme v našich modlitbách na všetkých profesionálnych i dobrovoľných hasičov a záchranárov, ktorí sú ochotní obetovať svoje životy pre záchranu tých našich.

3. máj, Pondelok Sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov

17:30 hod.

† Gabriel Novák a manželka Mária, rodičia Novákoví a Kečkéšoví, súrodenci a švagriné
4. máj, utorok, Svätého Floriána, mučeníka

17:30 hod.

† Jozef Fiala a matka Katarína
5. máj, Streda po 5. veľkonočnej nedeli

17:30 hod.

 

† František Pénzeš a manželka Johana

 

6. máj, Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

7. máj, Piatok po 5. veľkonočnej nedeli 17:30 hod.

† Ladislav Janík, 10. výročie, so spomienkou na Miloslava
8. máj, Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

07:30 hod.

† Štefan Škadra, syn a vnuk

9. máj, 6. veľkonočná nedeľa

08:00 hod.

 

 

 

10:30 hod.

† Kamil Kelemen, manželka Irena, syn Ján a rodičia z oboch strán

 

Za farníkov

Oznamy

  • Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti v sobotu 19. júna o 10:00 hod. Teraz sa preto budeme sústrediť na túto slávnosť. Rodičia nech pripravujú a tiež skúšajú deti. Deti dostávajú listy, ktorých obsah by mali deti vedieť – otázky a odpovede, ktoré sú tam farebne vyznačené. Viem, že tento rok bol veľmi zložitý, ale deti sa musia vedieť spovedať. Ešte dám k dispozícii prvoprijímajúcim texty o sv. omši a o Sviatosti Oltárnej. Deti sa tiež naučia asi 5 textov k piesňam. Pevne verím, že deti to zvládnu lebo sú šikovné a rodičia ich viedli od malička k Pánu Bohu.
  • Ďakujem vám všetkým, drahí farníci, za návrat do života nášho farského spoločenstva a za Vaše dodržiavanie nariadených predpisov, ktoré vyplývajú z aktuálnej situácie. I naďalej test nebude vyžadovaný na vstup na bohoslužbu. Vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode do kostola si prosím aplikujte dezinfekciu na ruky a dodržiavajte odstupy.
  • Vo štvrtok budem odcestovaný a preto sv. omša vo štvrtok nebude.
  • Na kostol Bohuznámi obetovali 200.- €, vyslovujem im srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Spovedať pred prvým piatkom budem pred sv. omšami ako je zaužívané.
  • Úmysly svätých omší si môžete nahlasovať po svätých omšiach i prostredníctvom telefónu.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vráble
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Na obrázku môže byť 1 osoba

 

Na obrázku môže byť 4 ľudia

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Na obrázku môže byť 9 ľudí a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 7 ľudí a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 8 ľudí vrátane Anežky Verešovej a Moniky Verešovej a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 20 ľudí

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3