OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v 2. týždni Cezročného obdobia

Súvisiaci obrázok

25. január, sobota, Sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola

20. január, pondelok,

Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
17:00 hod. Urban Šuba, manželka Rozália, synovia, nevesty, vnuci a pravnučka Zuzka                                                      
21. január, utorok, Svätej Agnesy, panny a mučenice 17:00 hod. † Pavol Juhás, manželka Margita, synovia, nevesty a Zuzana

 

22. január, streda, Svätého Vincenta, diakona a mučeníka 17:00 hod. † Anton Solnica, manželka Mária a rodičia z oboch strán

 

23. január, Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období 07:30 hod. † Agneša Zeleňáková a Emil
24. január, piatok, Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

17:00 hod. starí rodičia Korpášoví, Solnicoví a Klobučníkoví

25. január, sobota, Sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola

07:30 hod.

 

† Dominik Lakatoš, 2. výročie

26. január, 3. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

10:30 hod.

 

 

Jozef Solnica, manželka Rozália, dcéry Júlia, Rozália a zaťovia

za farníkov

Oznamy

  • Udelenie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v sobotu 18. apríla 2020. V piatok je potrebné oznámiť mi birmovné meno, zvolené podľa svätca a tiež je nutné oznámiť aj meno birmovného rodiča. Tí, ktorí ste pokrstení v inej farnosti prineste krstný list!
  • Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú v starostlivosti o kostol a faru. Pán Boh zaplať za Vašu pomoc, ochotu a milodary!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na postupnú výmenu okien Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií, je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 11. novembra 2018

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné pristúpiť k výmene 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola. Doteraz sa v rámci prvej etapy podarilo vymeniť osem okien, z toho všetkých päť na sakristii a prvé tri na hlavnej lodi kostola. V druhej etape sa pristúpi k výmene zostávajúcich siedmich okien na hlavnej lodi (2) a na prístavbe – kaplnke kostola (5). V rámci tejto etapy sa pristúpi aj k prekrytiu všetkých šiestich vitrážových okien kostola, ktoré budú prekryté z vonkajšej strany presklenou výplňou.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou. 

 

 

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré ešte neprešli výmenou. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie veže a neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

  • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
  • Helena Magáthová, člen
  • Juraj Bálint, člen
  • Peter Virág, člen
  • Klára Juhásová, člen

Kurátor, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Anežky Verešovej.

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3