OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v týždni vo Veľkonočnej oktáve

Súvisiaci obrázok

Obeť svoju veľkonočnú oslavujme, kresťania,
Pán za nás dal krv nevinnú; chváľme ho bez prestania.

22. apríl, Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

08:00 hod. † rodičia Kozároví, Krajmeroví, a starí rodičia z oboch strán

23. apríl, Utorok vo Veľkonočnej oktáve

17:30 hod.

 

Irena Kelemenová, manžel Kamil, syn Ján a rodičia  z oboch strán 

24. apríl, Streda vo Veľkonočnej oktáve

07:30 hod. † Jozef Vrták a otec Martin

 

25. apríl, Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

17:30 hod. † Emerencia Lakatošová a m. František

26. apríl, Piatok vo Veľkonočnej oktáve

17:30 hod. Stanislav Zradula, manželka Ľudmila, bratia Štefan a Pavol a starí rodičia z oboch strán

27. apríl, Sobota vo Veľkonočnej oktáve

07:30 hod. poďakovanie za dožitých 60 rokov Antona a za zdravie, šťastie a požehnanie v rodine

28. apríl, 2. Veľkonočná nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

08:00 hod.

 

10:30 hod.

 

 

 

K úcte Božieho milosrdenstva, za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Nemešovú

 

za farníkov

 

 

Oznamy

  • Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri sprievode na Vzkriesenie a to nesením baldachýnu, zástav, sviečok, paškálu a sochy Vzkriesenia a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kostola a Božieho hrobu. Ďakujem i pánovi starostovi a zamestnancom obce Vinodol za úpravu kostolného nádvoria i všetkým, ktorí upratali faru a prispeli na veľkonočnú zbierku. Pán Boh zaplať za Vašu pomoc a ochotu!

  • 18. mája sa uskutoční farská púť na horu Butkov v Žilinskej diecéze. Hlásiť sa môžte u pána Petra Virága. Cena na osobu predstavuje 10 €.
  • Súvisiaci obrázokPútnické miesto na hore Butkov – najmladšie pútnické miesto na Slovensku.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na postupnú výmenu okien Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií, je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 11. novembra 2018

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné vymeniť 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

  • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
  • Helena Magáthová, člen
  • Juraj Bálint, člen
  • Peter Virág, člen
  • Klára Juhásová, člen

Kurátor kostola, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3