OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL v 12. týždni Cezročného obdobia

Súvisiaci obrázok

V sedmobrežnom kruhu Ríma, – kde sa Petra chrám vypína. – Z tisíc hrdiel sa ozýva – pieseň nábožná, horlivá: – Živ, Bože, Otca Svätého, – námestníka Kristovho!

29. jún, sobota, PRIKÁZANÝ SVIATOK – Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov

24. jún, pondelok, Slávnosť  Narodenia svätého Jána Krstiteľa

07:30 hod. † Stanislav Stojka
25. jún, Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

17:30 hod.

 

za farníkov
26. jún, Streda 12. týždňa v Cezročnom období 07:30 hod. † Jozef a Helena Čulíkoví, deti Jozef a Adriana

 

27. jún, štvrtok, Svätého Ladislava 07:30 hod.

.

† Daniel Kozár, rodičia a starí rodičia

 

 

28. jún, piatok, Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

17:30 hod.Súvisiaci obrázok † Michal Borbély, manželka Mária a starí rodičia z oboch strán

29. jún, sobota, PRIKÁZANÝ SVIATOK – Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov

08:00 hod.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt symbol sv. petra † Veronika Šimonová

30. jún, 13. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

10:30 hod.

poďakovanie za dožitých 79. rokov života pani Heleny Šronerovej a za zdravie a pomoc Božiu do ďaľších rokov života

za farníkov

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu 30. júna bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – Halier Svätého Petra.
  • V piatok aj v sobotu možno získať úplné odpustky.
  • V sobotu 6. júla Vás pozývame na púť do starobylého pútnického miesta na Staré Hory. Cena na osobu je 9 €. Zahlásiť sa na púť môžete u pána Petra Virága. Srdečne Vás pozývame a vyzývame na hojnú účasť. 
  • Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie. Ďakujem všetkým aktívnym farníkom, ktorí hľadajú možnosti a spôsoby ako farnosti pomôcť či už finančne alebo materiálne!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milí veriaci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na postupnú výmenu okien Farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií, je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech dielo slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri odstránení nevyhovujúceho stavu okien kostola!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 11. novembra 2018

Galéria súčasného stavu okien kostola

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola je potrebné vymeniť 15 okien (hlavná loď – chór, sakristia, kaplnka-prístavba kostola) a prekryť 6 vitrážových okien sklenou výplňou z exteriéru kostola, kvôli eliminovaniu zatekania a prepúšťania studeného vzduchu do kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola. 


Galéria úspešne zrealizovaného projektu výmeny strešnej krytiny kostola a renovácie neobarokových ríms

img_0959

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i z bočných lodí (sakristie a prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie a nová škridla na hlavnej lodi kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

img_0955

Rímsy kvôli vypadávaniu škridiel zatekali.

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

img_0958

Škridla sa z časti drobila a z časti sa uvoľňovala celá po jednotlivých kusoch.

Nová drážková bobrovka engoba červená, pokryla hlavnú loď, presbytérium, sakristiu i prístavbu – kaplnku kostola.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VINODOL

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Vráble

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Patrocínium farnosti: Farský rímskokatolícky kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej

Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa

Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január

Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec

Farská rada:

  • Ing. Tomáš Krajmer, člen, tajomník
  • Helena Magáthová, člen
  • Juraj Bálint, člen
  • Peter Virág, člen
  • Klára Juhásová, člen

Kurátor kostola, kostolník: Peter Virág

Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa

IČO: 34014837

Telefón: 037/6598 147

Adresa: Farnosť Vinodol, FARSKÁ 219, 951 06 VINODOL

Web: www.obec-vinodol.sk/farsky-urad-vinodol/

Mail: farnost.vinodol@gmail.com

Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

 

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Moniky Verešovej.

 

Fotka Anežky Verešovej.

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3