OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po 26. nedeli v Cezročnom období

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Hodová slávnosť 130. výročia posvätenia farského kostola Panny Márie Ružencovej vo Vinodole

26. september, pondelok, Svätých Kozmu a Damiána

 

 

27. september, utorok,

Svätého Vincenta de Paul, kňaza

18:00 hod.

† Rodina Kmeťová, Šišmišová, syn Jozef, Cyntia a kňaz Ľudovít
28. september, streda, Svätého Václava, mučeníka

18:00 hod.

† Vít Kozár, Ľudovít Kozár, manželka Nikol a rodičia

29. september, štvrtok, Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

07:30 hod. Za farníkov
30. september, piatok, Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 18:00 hod.

† František Kozár, manželka Mária, deti František a Anna, zať Stanislav a starí rodičia

1. október, sobota, Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša

07:30 hod.

2. október, 27. nedeľa v Cezročnom období, Slávnosť výročia posvätenia farského kostola

08:00 hod.

 

 

 

10:30 hod.

† Rodičia Silvester a Paulína Hlinkoví, rodičia z oboch strán a krstní rodičia Mihalovičoví

 

† Mária Janíková

  • Hody v našej farnosti a farská ofera: Na budúcu nedeľu si pripomenieme 130. výročie posvätenia nášho farského kostola Panny Márie Ružencovej. Všetci farníci sú srdečne pozvaní na hodovú farskú svätú omšu. Počas svätých omší bude farská ofera na potreby farnosti. Každému kto prispeje na chod farnosti vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Príprava kostola k hodom: V pondelok bude veľké upratovanie kostola pred hodami. Začiatok je naplánovaný na 09:00 hod. Úctivo prosím ženy i mužov, čím viacerých i nových, aby sa zapojili do prípravy kostola pred hodami.

  • Príprava tradičného hroznového strapca: Tiež úctivo prosím všetkých, aby sa vo štvrtok zapojili aj do prípravy inštalácie tradičného strapca hrozna pri hlavnom oltári. Prosím aj mladších, aby sa zapojili do inštalácie, aby sme tak zachovali túto vzácnu tradíciu zdedenú po našich predkoch.
  • Milodar na kostol: Z pohrebu obetovali na kostol 100 Eur. Vyslovujem pozostalej rodine srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Milodar na kostol: Z krstu obetovali na kostol 100 Eur. Vyslovujem rodine pokrsteného dieťaťa srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!
  • Zbierka na seminár: Zbierka na seminár predstavovala sumu 190 Eur a bola odoslaná na biskupský úrad. Vyslovujem všetkým dobrodincom, ktorí ochotne prispeli, srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať!

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Na obrázku môže byť 9 ľudí

 

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3