VoľbyParlament SR

Zverejnenie elektronickej adresy na doru...

Obec Vinodol zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 29.02.2020 od 7:00 do 22:00 hod. Žiadosť možno doručiť: OSOBNE : najneskôr posled... Čítať celú novinku

Oznámenie o zverejnení emailovej adresy

Obec Vinodol zastúpená zástupcom starostu obce p. Petrom Podhorským v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegov... Čítať celú novinku

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

utvorenie volebných okrskov

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okr...

oznámenie

Infofmácia pre voliča

Informácia pre voliča