VoľbyParlament SR

Zverejnenie Zápisníc okrskových volebnýc...

Volieb do NR SR konaných dňa 30.09.2023 sa vo Vinodole zúčastnilo 66,70 % voličov. Počet voličov zapísaných v zozname voličov   1550 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1034 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                 1034 Počet... Čítať celú novinku

Vymenovanie zapisovateľov OVK

Vymenovanie zapisovateľov OVK

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

Utvorenie volebných okrskov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slove...

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča

informácia pre voliča

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Vin...

V obci Vinodol boli pre voľby do NR SR konané dňa 29.02.2020 vytvorené 2 okrsky. Okrsok č. 1 tvorili ulice Kostolná, Na Sihoti, Na výhone, Pesecká, Pod hájom, Školská, Športová, Úzka. Okrsok č. 2 tvorili ulice Agátová, Donátová, Hlavná, Hlboká, K vod... Čítať celú novinku

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

utvorenie volebných okrskov

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okr...

oznámenie

Infofmácia pre voliča

Informácia pre voliča