VoľbyKomunálne

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov...

uverejnenie výsledkov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre v...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre v...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - OcZ

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa mies...

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestn...

Odvolanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Vinodol

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa mies...

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestn...

Odvolanie zapisovateľa

Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnenie počtu obyvateľov

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrs...

Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol  OZNÁMENIE starosta obce Peter Straňák vymenováva Zapisovateľa  okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29.10.202... Čítať celú novinku

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Vinodol oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa kona... Čítať celú novinku

Obec Vinodol zverejňuje informácie k voľ...

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022:     podatelna@obec-vinodol.sk

Rozhodnutie predsedu NR SR

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a p...

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - komunálne volby