Kultúrny domZákladné informácie

Kultúrny dom vo Vinodole poskytuje priestory pre konanie rôznych spoločenských a rodinných podujatí. Kapacita pri konaní svadieb a rodinných osláv je 120 miest na sedenie. Pri realizácii podujatí organizovaných v Kultúrnom dome, je k dispozícii obsluha, kuchyňa s personálom a výzdoba interiéru.

 

V prípade prenájmu Kultúrneho domu bez služieb kuchyne, je cena nájmu na rodinné oslavy a svadby stanovená na úrovni 200,00.- eur na deň, prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu a ples je 100,00.- eur za akciu. Kuchyňa ani inventár kuchyne nie sú v týchto prípadoch súčasťou prenájmu a neposkytujú sa.  Krátkodobý prenájom sály na svadby v piatok a v nedeľu je 10,00.- eur na deň. Krátkodobý prenájom na predajnú akciu a iné okrem vyššie uvedených je 7,00.- eur na 1 hodinu.

 

V prípade prenájmu kultúrneho domu na svadbu so servisom od spoločnosti Vinodol s.r.o (strava, obsluha, kuchyňa s personálom) je nájom priestoru  zahrnutý vo výslednej cene za poskytnutú službu.

 

V prípade prenájmu kultúrneho domu na rodinnú oslavu so  servisom od spoločnosti Vinodol s.r.o (strava, obsluha, kuchyňa s personálom) je nájom priestoru zahrnutý vo výslednej cene za poskytnutú službu do 22:00.  Po 22:00 hodine sa k výslednej cene za poskytnutú službu pripočítajú náklady na personál za každú začatú hodinu až do skončenia rodinnej oslavy.

 

Pri rodinných oslavách  s jednochodovým menu (krst, promócie, a pod.) je nájom priestoru zahrnutý v cene za poskytnutú službu 2 hodiny po servírovaní jedla. Po dvoch hodinách sa k výslednej cene za poskytnutú službu pripočítajú náklady na personál za každú začatú hodinu až do skončenia rodinnej oslavy s jednochodovým menu.

 

V prípade Vášho záujmu o prenájom KD, využitie služieb Vinodol s.r.o., prípadne  poskytnutie ďalších informácií kontaktujte:

 

 

Ing. Michaela Gužalová

email : guzalova@obec-vinodol.sk

telefón: 0917345499