Kultúrny domZákladné informácie

Kultúrny dom vo Vinodole poskytuje priestory pre konanie rôznych spoločenských a rodinných podujatí. Kapacita pri konaní svadieb a rodinných osláv je 120 miest na sedenie. Pri realizácii podujatí organizovaných v Kultúrnom dome, je k dispozícii obsluha, kuchyňa s personálom a výzdoba interiéru.

Prenájom Kultúrneho domu bez služieb kuchyne nie je možný. Krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy a svadby len s využitím služieb Vinodol s.r.o. v €/deň: 100. Krátkodobý prenájom sály na svadby v piatok a v nedeľu je 20,00.- eur na deň. Krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples v €/1 akcia: 200. Po 22:00 hodine sa k výslednej cene za poskytnutú službu pripočítajú náklady na personál za každú začatú hodinu až do skončenia rodinnej oslavy.

Pri rodinných oslavách  s jednochodovým menu (krst, promócie, a pod.) je nájom priestoru zahrnutý v cene za poskytnutú službu 2 hodiny po servírovaní jedla. Po dvoch hodinách sa k výslednej cene za poskytnutú službu pripočítajú náklady na personál za každú začatú hodinu až do skončenia rodinnej oslavy s jednochodovým menu.

V prípade Vášho záujmu o prenájom KD, využitie služieb Vinodol s.r.o., prípadne  poskytnutie ďalších informácií kontaktujte:

Bc. Mária Svečulová

email : guzalova@obec-vinodol.sk

telefón: 0917345499