VoľbyReferendum

Obsah pripravujeme.

OZNAM – Hlasovanie mimo volebnej m...

V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebne... Čítať celú novinku

Oznámenie o doručovaní oznámenia o deleg...

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č. 1 a okrskovej volebnej komisie č. 2 v obci Vinodol pre Referendum, ktoré sa koná 21.01.2023: podatelna@obec-vinodol.sk

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okr...

OZNÁMENIE starosta obce Peter Straňák vymenováva zapisovateľa  okrskovej volebnej komisie pre Referendum, ktoré sa koná dňa 21.01.2023 pre volebný okrsok č. 1  v obci Vinodol Silvia Ďuranová, sídlo: Školská ulica 1, 951 06 Vinodol, tel. kontakt: 0905... Čítať celú novinku

Referendum – informácia pre voliča

informácia pre voliča

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej repub...

rozhodnutie

Utvorenie volebných okrskov a určenie vo...

v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Vinodol oznamuje, že pre referendum , ktoré sa koná dňa 21.01.2023 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny na odovz... Čítať celú novinku