Informácie Vinodol s.r.o.

Spoločnosť Vinodol s.r.o. je účelové zariadenie, ktoré denne zabezpečuje stravu pre dôchodcov v obci Vinodol, stravu pre zamestnancov obecného úradu, zamestnancov MŠ Vinodol a cudzích stravníkov (napr. sezónnych pracovníkov v obci  a pod.).

 

Obedy je potrebné si nahlásiť  na telefónnom čísle 0917 345 499 u Ing. Michaely Gužalovej najlepšie deň dopredu, najneskôr však v deň odobratia obeda do 8:00 hod ráno.

 

Cena denného menu je 4,20 €  (vrátane polievky) – výber z dvoch jedál

 

Rozvoz obedov  nezabezpečujeme!

 

Ďalej sa spoločnosť zaoberá organizovaním rodinných osláv, svadieb, promócií, krstov a karov v kultúrnom dome vo Vinodole. Zabezpečíme Vám komplet stravu na danú udalosť, výzdobu priestorov kultúrneho domu a príjemnú obsluhu.

 

Termín je potrebné si zarezervovať vopred (telefonicky alebo osobne).

 

 

 

Miesto , čas  a spôsob , akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

-miesto – Vinodol s.r.o., Obecná ulica 473/29 951 06 Vinodol,  1. poschodie, kancelária Ing. Michaely Gužalovej

-čas – pondelok od 8:00 do 15:30, streda od 8:00 do 17:00, štrvtok od 8:0 do 15:30, piatok od 8:00 do 12:00 hod

– spôsob – písomne

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať – písomná odpoveď do 30 dní od podania

 

 

 

 

Organizačná štruktúra Vinodol s.r.o.

organizačná štruktúra Vinodol s.r.o.