ObčanHarmonogram vývozu odpadu

Nakladanie s odpadmi v obci Vinodol, je spojené s aktivitami Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktorej je obec spoluvlastníkom a členom. Bližšie informácie o harmonograme vývozu odpadu a nakladaní s odpadom v obci, sú k dispozícii v nasledujúcich dokumentoch.

 

harmonogram 2024

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Separovanie odpadov - investícia do Vašej budúcnosti

 

 

Triedenie komunálnych odpadov