OrganizácieZoulus o.z.

Preambula občianskeho združenia „Zoulus“

Korene našej doby začínali osadou zvanou Zoulus, ktorá kmeňom a konármi časom  v Síleš sa rozrástla a koruna Vinodol nad ňou v súčasnosti tróni.

Vychádzajúc z histórie zakladateľov obce v náväznosti na ich posolstvo pre budúce generácie Sílešanov a v súčasnosti Vinodolčanov, ako aj všetkých rodákov,

sme naše občianske združenie nazvali

ZOULUS

Občianske združenie vzniklo začiatkom roku 2007, po komunálnych voľbách. Činnosť združenia sa zameriava od tej doby na  kultúrno-spoločenské akcie v obci, brigády na  zlepšenie životného prostredia a  aktivity, ktoré združujú  občanov našej obce.

Viac tu: http://vinodol-otvorene.webnode.sk/o-zouluse/