Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – Horný Vinodol – verejná vyhláška

verejná vyhláška