OrganizácieReformovaný cirkevný zbor Vinodol

 

Reformovaný cirkevný zbor: Vinodol
Seniorát: Reformovaný seniorát Barš
Bohoslužby: Nedeľa o 11:00 hod. respektíve o 13:30 hod.
Telefónne číslo: +421-905 125 548
E-mailová adresa: ficzere@etf.cuni.cz
Duchovný: Dr. Tamás Ficzere
Kurátor: Magdolna Janovsky
Dcérocirkevný zbor: Reformovaný cirkevný zbor Malá Maňa