Úradná tabuľaVýročná správa obce

Konsolidovaná výročná správa obce Vinodo...

Výročná správa za rok 2020

Konsolidovaná výročná správa obce Vinodo...

Konsolidovaná výročná správa 2019

Konsolidovaná výročná správa obce za rok...

výročná sprava obce rok 2018

Konsolidovaná výročná správa obce Vinodo...

Výročná správa obce rok 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

Výročná správa obce rok 2016

Konsolidovaná výročná správa Obce Vinodo...

Výročná správa obce za rok 2015