Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horný Vinodol – verejná vyhláška

Verejná vyhláška