SamosprávaPoslanci OcZ

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Havlík

Ing. Jozef Kozár

Monika Matušicová

Marek Melišek

Františka Melišková

Juraj Podhorský

Peter Podhorský

Ing. Magdaléna Škadrová

Vladimír Špánik

Štatút Komisie OcZ vo Vinodole na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Štatút komisie

Náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole

Náplň práce komisií

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu posla...

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole Starosta  obce Vinodol podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a... Čítať celú novinku