SamosprávaPoslanci OcZ

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Vinodole na rok 2021

1. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 11.3.2021 o 18.00 hod. – štvrtok
2. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 10.6.2021 o 18.00 hod. – štvrtok
3. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 9.9.2021 o 18.00 hod. – štvrtok
4. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 9.12.2021 o 18.00 hod. – štvrtok

 

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zastupiteľstvá.

 

Miestom zasadnutie ja zasadacia miestnosť na Obecnom úrade
vo Vinodole(resp. kultúrny dom).

 

Starosta obce:  Peter Straňák

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Havlík

Ing. Jozef Kozár

Monika Matušicová

Marek Melišek

Františka Melišková

Juraj Podhorský

Ing. Magdaléna Škadrová

Vladimír Špánik

účasť poslancov na zasadnutiach za roky 2018/2019

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2018

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2017

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2016

účasť  poslancov na zasadnutiach za rok 2015

 

Štatút Komisie OcZ vo Vinodole na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Štatút komisie

Náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole

Náplň práce komisií

 

Rozhodnutie o odmene za výkon funkcie zástupcu starostu

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu posla...

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole Starosta  obce Vinodol podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a... Čítať celú novinku