SamosprávaPoslanci OcZ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva

vo Vinodole na rok 2023

 

 

  1. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 09.03.2023 o 18.00 hod. – štvrtok
  2. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 08.06.2023 o 18.00 hod. – štvrtok
  3. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa  07.09.2023 o 18.00 hod. – štvrtok
  4. Zasadnutie OcZ vo Vinodole dňa 07.12.2023 o 18.00 hod. – štvrtok

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zastupiteľstvá.

 

Miestom zasadnutie je zasadacia miestnosť na Obecnom úrade , alebo kultúrny dom vo Vinodole.

Vo Vinodole, 28.11.2022

Peter Straňák

starosta obce Vinodol

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Havlík

Peter Podhorský

Ing. Martin Matušica

Ing. Peter Škadra

Timotej Krajmer

Ing. Magdaléna Škadrová

Monika Matušicová

Vladimír Špánik

Peter Virág

účasť poslancov na zasadnutiach za roky 2018/2019

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2018

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2017

účasť poslancov na zasadnutiach za rok 2016

účasť  poslancov na zasadnutiach za rok 2015

 

Štatút Komisie OcZ vo Vinodole na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Štatút komisie

Náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinodole

Náplň práce komisií

 

Rozhodnutie o odmene za výkon funkcie zástupcu starostu 2022-2026

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu posla...

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole Starosta  obce Vinodol podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a... Čítať celú novinku