Zariadenie pre seniorovO zariadení pre seniorov Vinodol

Otvorené !!!

Novootvorené Zariadenie pre seniorov Vinodol prijíma nových klientov

Ponúkame kvalitné služby, individuálny prístup, vytváranie podmienok na záujmovú činnosť seniorov, veľmi pekné prostredie v bezbariérovej novostavbe, v zariadení rodinného typu pre 12 klientov. Umiestnení môžu byť klienti, ktorí dosiahli dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a majú stupeň odkázanosti IV. – VI. podľa zákona o sociálnych službách. Bližšie informácie môžete získať u Ing. Zuzany Plškovej na Obecnom úrade vo Vinodole, prípadne na nižšie uvedených kontaktoch.

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie

 

Zariadenie pre seniorov Vinodol – informačná tabuľa

Kontakty pre záujemcov

Telefón: Ing. Zuzana Plšková 0917 415 917, vedúca zariadenia

Zariadenie pre seniorov 0917 227 988

E-mail: plskova@obec-vinodol.sk

Seniori ako súčasť spoločnosti

Seniori sú v našom zariadení vnímaní ako súčasť spoločnosti. Preto Zariadenie pre seniorov Vinodol podporuje model v ktorom sú seniori v kontakte nielen s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, ale aj s inštitúciami obce a tiež inštitúciami pôsobiacimi v obci. 

Otvorili sme 2. januára 2023

  • 18 km od okresného a krajského mesta Nitra
  • Bezbariérová novostavba
  • Záujmové činnosti pre seniorov
  • Rešpektovanie dôstojnosti a potrieb seniorov
  • Výborná dostupnosť z miest Nitra, Nové Zámky, Vráble, Šurany
  • Rodinné prostredie s max. kapacitou 12 klientov a ústretovým personálom

Centrálna poloha a napriek tomu pokojné prostredie. Pešia dostupnosť do kostola, obchodu či na kultúrne podujatia. 

Zariadenie pre seniorov Vinodol je situované v pokojnom prostredí v blízkosti kostola a vidieckej zástavby rodinných domov. Novostavba ponúka svojim klientom okrem moderných interiérov aj pokojné posedenie na dvoch exteriérových terasách a upravený dvor so zeleňou. 

Doprajte prežiť Vašim blízkym pokojnú a plnohodnotnú jeseň života, v novom bezpečnom domove so všetkými službami. 

Ekonomicky oprávnené náklady

EON 2023

Evidencia žiadostí ZPS

Evidencia žiadostí ZPS