Výzva na predkladanie projektov – MAS Dolná Nitra

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 12.02.2024 Výzvu 1/LEADER NSK/2024 na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie

2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk