Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol – pamätná doska

Pamätná_doska_1