Obnova budovy Materskej školy v obci Vinodol

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Vinodol. Projekt rieši: zateplenie fasády, zateplenie podlahových konštrukcií, zateplenie stropu pod povalou, výmenu pôvodných výplní otvorov v obvodovom plášti, ohrev úžitkovej vody doplnený solárnym systémom, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmenu osvetľovacích telies ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce vo forme maľovania, náterov, úpravy terénu atď., ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi. Zároveň je tu snaha vytvoriť kvalitné, príjemne a zdraviu prospešné prostredie pre užívateľov MŠ (budovu denne využíva priemerne 40 osôb). Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy a tým aj prevádzkových nákladov obce, pričom ušetrené náklady bude možné využiť pri iných projektoch alebo investíciách.

Informačný plagát