Výsadba zelene pri miestnom rybníku vo Vinodole

Obec Vinodol bola úspešná a získala dotáciu zo Slovenskej agentúry životného prostredia cez Program obnovy dediny  v sume 5000,00 eur na projekt Výsadba zelene pri miestnom rybníku vo Vinodole. Obec prispela sumou 2530,30 eur. Snahou obce bolo aj ušetriť nejaké finančné prostriedky a preto výsadbu stromov realizoval starosta obce spolu s pracovníkmi Obecného úradu a poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vinodole a členom OZ ZOULUS pánom Vladimírom Špánikom. Vysadili sme 9 kusov Vŕby bielej a 12 kusov Jelše lepkavej. Tieto stromy budú esteticky dotvárať priestor v okolí rybníka, ale zároveň budú spevňovať brehy rybníka. Tiež budú obyvateľom a návštevníkom obce poskytovať tieň, produkovať kyslík a v neposlednom rade zabraňovať výparu vody a teda budú pôsobiť vodozádržne. Stromy sú vysadené v stromoradí a teda budú pôsobiť ako vetrolam.

Vŕba biela aj Jelša lepkavá patria medzi pôvodné druhy, ktoré sú vhodné do brehových porastov.

Veríme, že aj vďaka tomuto projektu sme okolie rybníka skrášlili, ale tiež sme urobili niečo pre životné prostredie. Je to aktivita, ktorá bude prospešná nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.             

Fotky si môžete prezrieť v galérii

Výsadba zelene v pri miestnom rybníku vo Vinodole