Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

V mesiaci jún 2018 bola ukončená rekonštrukcia hlavnej budovy Hasičskej zbrojnice, pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa zbrojnice, realizácie novej fasády, či osadenia plastových dverí na poschodí. Rekonštrukciu budovy sprevádzala aj kompletná rekonštrukcia strechy, ktorú tvorila montáž strešnej fólie, nové latovanie a položenie novej strešnej krytiny. Na budove Požiarnej zbrojnice bol inštalovaný aj nový bleskozvod. Cena diela predstavovala sumu 29 700,00 eur s DPH. Tejto výraznej rekonštrukcii predchádzala v roku 2017 realizácia prístavby hasičskej zbrojnice, tvorená zo zateplenej garáže s príjazdovými plochami a skladovými priestormi, ktorej hodnota predstavovala sumu 25 000,00 eur. Priestory novovybudovanej hasičskej zbrojnice poskytli optimálne podmienky i pre garážovanie hasičského automobilu značky Iveco v hodnote 114 813,00 eur , ktorý získala Obec Vinodol v roku 2015.