Chodník pozdĺž Donátovej ulice

V decembri 2016 bola ukončená výstavba chodníka pozdĺž Donátovej ulice. Chodník vedie popri ceste III/51037 v úseku od ulice Na výhone po Peseckú ulicu v smere na obec Černík. Je vybudovaný zo zámkovej dlažby. Celková dĺžka chodníka je 330,95 m. Šírka chodníka je 1,50 m. Na oboch stranách vozovky sa vybudovali autobusové nástupištia. Tieto sú opatrené bezpečnostnými zábradliami. Cez cestu je vyznačený prechod pre chodcov, ktorý je osvetlený. Chodník je odvodnený do zemnej priekopy.

Celkové náklady na výstavbu chodníka boli 41 965, 97 eur.