Solárne osvetlenie do športového areálu

 

Obec Vinodol v septembri 2017 podala cez Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, cez grantový program  SE Ekoobec 2017 žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projekt „Solárne osvetlenie do športového areálu“.

Hodnotiaca komisia vybrala z 27 žiadostí 9 úspešných žiadateľov a medzi inými uspel aj projekt z Obce Vinodol  „Solárne osvetlenie do športového areálu“. Výška udeleného grantu pre tento projekt bola 2 280,00 EUR. Obec sa spolupodieľala na tomto projekte sumou 342,00 eur.

V športovom areáli bolo osadených 5 solárnych svietidiel, ktoré prispejú k tomu aby sa tento športový areál dal využívať čo najdlhšie počas dňa a zároveň bol aj bezpečný. Solárne svietidlá majú dlhú životnosť, sú ekologické, nie je potrebné pripojenie na sieť, po inštalácii sa neplatia žiadne ďalšie náklady na energie. Čo má pre obec veľa výhod. Zároveň robia tento areál atraktívnejším a bezpečnejším.

Veľmi nás teší, že aj tento projekt je dôkazom toho, že vo verejnej správe je záujem využívať moderné inovatívne informačné technológie a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. A preto už aj naša obec patrí medzi mestá a obce, ktoré sa vďaka týmto technológiám stali inteligentnejšími.