Obnova budovy kultúrneho domu

Koncom augusta bol ukončený projekt „Obnova budovy kultúrneho domu – zvyšovanie energetickej účinnosti “. Na tento projekt získala Obec Vinodol nenávratný finančný príspevok  z Environmentálneho fondu v sume 103 814,33 €. Cieľom projektu bolo zateplenie obvodového plášťa kultúrneho domu a strechy kultúrneho domu. Na zateplenie obvodového plášťa kultúrneho domu bolo použitých 370,875 m² izolantu z tepelnoizolačných polystyrénových dosiek EPS –F hr. 120 mm a 31,007 m² EPS – F hr. 30 mm. Na zateplenie obvodového plášťa v časti sokla bolo použitých 73,729 m² tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm a 0,594 m² tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm.

Plochá strecha bola zateplená EPS polystyrénom 150 S hr. 180 mm, bolo použitých 642,337 m². Zrealizovala sa povrchová úprava pomocou strešnej fólie. Zrealizovalo s a tiež oplechovanie ríms pod a nad rímsovým žľabom, oplechovanie parapetov a atiky. Zrealizovala sa aj montáž nového bleskozvodu.

Stavebné práce kvalitne zrealizovala firma AB-STAV s.r.o., Malý Cetín.