Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okrskových komisií

OZNÁMENIE

starosta obce Peter Straňák vymenováva

zapisovateľa  okrskovej volebnej komisie pre Referendum, ktoré sa koná dňa 21.01.2023

pre volebný okrsok č. 1  v obci Vinodol

Silvia Ďuranová, sídlo: Školská ulica 1, 951 06 Vinodol, tel. kontakt: 0905 884 976,

Emailová adresa:  duranova@obec-vinodol.sk

 

pre volebný okrsok č. 2 v obci Vinodol

Ing. Zuzana Plšková, sídlo: Obecná ulica 29, 951 06  Vinodol, tel. kontakt:

0917 415 917

Emailová adresa:    plskova@obec-vinodol.sk

Vo Vinodole 09.11.2022

Peter Straňák v.r.                                                                                                                      starosta obce