Oznámenie o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Vinodol pre Referendum, ktoré sa koná 21.01.2023

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č. 1 a okrskovej volebnej komisie č. 2 v obci Vinodol pre Referendum, ktoré sa koná 21.01.2023:

podatelna@obec-vinodol.sk