OZNAM – Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) pre Referendum vyhláseného na 21. januára 2023

V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku.“

Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže volič osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

  • do piatka 20. januára 2023 do 12 tej hodiny
  • osobne na Obecnom úrade vo Vinodole alebo

na telefónnom čísle 037/6598840 a to v úradných hodinách.

  • v deň konania referenda t.j. v sobotu 21. januára 2023
  • priamo vo volebných miestnostiach alebo na mobilných telefónnych číslach:

pre volebný okrsok č. 1  volebná miestnosť – Základná škola Vinodol  ( ulice Kostolná, Na sihoti, Na výhone, Pesecká, Pod hájom, Školská, Športová, Úzka a Vinodol – bez adresy):      t.č. 0905 884 976 

pre volebný okrsok č. 2 volebná miestnosť Kultúrny dom  ( ulice Agátová, Donátová, Hlavná, Hlboká,  K vodárni, Novohorská, Obecná, Telepy, Tichá):     t.č. 0917 415 917