Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022

Obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol

 OZNÁMENIE

starosta obce Peter Straňák

vymenováva

Zapisovateľa  okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022

pre volebný okrsok č. 1  v obci Vinodol

Silvia Ďuranová, sídlo: Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol, tel. kontakt: 0905 884 976,

Emailová adresa:  duranova@obec-vinodol.sk

 

pre volebný okrsok č. 2 v obci Vinodol

Ing. Zuzana Plšková, sídlo: Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol, tel. kontakt: 0917 415 917

Emailová adresa:    plskova@obec-vinodol.sk

Vo Vinodole 01.08.2022

Peter Straňák                                                                                                                      starosta obce