Obec Vinodol zverejňuje informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022:

 

 

podatelna@obec-vinodol.sk