Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Vinodol pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022

v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Vinodol oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa konajú dňa 29.10.2022 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára nasledovné volebné okrsky:

Okrsok č. 1  so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Základnej školy

na Školskej ulici 1/3, 951 06  Vinodol  

Ulice:  Kostolná, Na sihoti, Na výhone, Pesecká, Pod hájom, Školská, Športová, Úzka a Vinodol – bez adresy

Okrsok č. 2 so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Kultúrneho domu na

Obecnej ulici 473/29, 951 06 Vinodol

Ulice: Agátová, Donátová, Hlavná, Hlboká,  K vodárni, Novohorská, Obecná, Telepy, Tichá

 

 Vo Vinodole 02.08.2022                                             Peter Straňák                                                                                          starosta obce