Prenosná volebná urna na voľby prezidenta SR 2024

Imobilní obyvatelia môžu požiadať na Obecnom úrade o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Svoj záujem je potrebné nahlásiť do 22. marca 2024 do 12 : 00 hod., pre 2. kolo do  5. 4. 2024 do 12 : 00 hod., v pracovných dňoch počas stránkových hodín na t.č. 037/6598840, 0917 738 189. V deň konania volieb môžu príbuzní, resp. známi imobilných osôb požiadať o prenosnú volebnú urnu priamo vo volebnej miestnosti.