Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 v obci Vinodol

Zápisnica 2. okrsok