Zverejnenie Zápisníc okrskových volebných zápisníc vo Vinodole

Volieb do NR SR konaných dňa 30.09.2023 sa vo Vinodole zúčastnilo 66,70 % voličov.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov   1550

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1034

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                 1034

Počet platných odovzdaných hlasov                   1008

Odpis zápisnice OVK č. 1

Odpis zápisnice OVK č. 2