Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okrskových volebných komisií v obci Vinodol

oznámenie