Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 23.09.2023 sa uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zberné miesto bude pred polyfunkčnou budovou v čase od 07 : 00 hod do 08 : 30 hod.

Patria sem:

  • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
  • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
  • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
  • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
  • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
  • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
  • Batérie a akumulátory,
  • Žiarivky a halogénové svietidlá.

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!! Po tomto termíne nebude tento odpad odobratý. Nebezpečný odpad musí byť označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Také odpady sa brať nebudú!!!

Elektroodpad + NO_LETÁK