Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinodol 2015 -2021