Zberný dvor – oznam o zatvorení

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor vo Vinodole bude v čase od 11.12.2022 do 31.01.2023 zatvorený.