Zber veľkoobjemného odpadu

Oznamujeme občanom, že najbližší termín zberu veľkoobjemového komunálneho odpadu bude v sobotu 09.03.2024 na Zbernom dvore vo Vinodole v čase od 09 : 00 hod do 12 : 00 hod. Mimo tohto termínu sa v zbernom dvore vo Vinodole tento druh odpadu neodoberá.

Do veľkoobjemového odpadu patria predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob na komunálny odpad, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace, znečistené plasty, plávajúce podlahy, fólie a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa harmonogramu vývozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy. Ďalej sem nepatrí bežný komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.