Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo – okrsok č. 1

Zápisnica okrsok 1 – 2.kolo