Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 do Európskeho parlamentu

Zápisnica okrsok č. 1