Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia krízového štábu Obce Vinodol zo dňa 11.03.2020

Krízový štáb